HILTI DX 462 CM Metal Stamping Tool Instruction Manual

Научете како да ракувате со металните HILTI DX 462 CM и DX 462 HMampалатки со ова сеопфатно упатство за корисникот. Вклучува безбедносни упатства, делови одозгораview, и препораки за касети. Чувајте ја вашата алатка во врвна состојба со овие основни упатства за работа.