Упатство за употреба на WATER TECH Volt FX-2 безжичен правосмукалка

Cordless Vacuum Aspirateur pour piscine Operator Manual Water Tech Corp. 10 Alvin Ct., Suite 111 East Brunswick, NJ 08816 – USA Tel: 732-967-9888 US, Canada & International Fax: 732-967-0070 US & International www.WaterTechCorp.com Register at www.watertechcorp.com/register Rev.: 8172021 SAFETY WARNINGS Read carefully and understand all safety warnings before operating. Failure to do so may result …

Прирачник за користење на dyson V8 Cordless правосмукалка

V8 Cordless Vacuum Cleaner SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSION NO.01 User manual Dyson V8 logo The Dyson machine with the bin, wand and cleaner head. Contents In the box Getting started Caring for your floors Charging your machine Emptying your bin Cleaning your bin Clearing blockages Washing filter A Washing filter B Clearing obstructions from …

Прирачник за употреба на безжичен правосмукалка H Koenig IM UPX18

ПРИРАЧНИК ЗА УПАТСТВА UPX18 ПРАВОСМУСКАЛКА БЕЗБЕЗБЕДНО https://www.hkoenig.com/s/24411_306035_aspirateur-2-en-1-sans-fil-fullpower ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА НАС ВАЖНО: ЗАДРЖЕТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА. Не користете на дожд и не оставајте на отворено додека врне ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш треба да се почитуваат основните безбедносни мерки кога користите електричен апарат, вклучувајќи го следново за да се намали ризикот од пожар, електричен удар,…

Прирачник за употреба за безжичен правосмукалка MyGenie X5

Предупредување за безжична правосмукалка MyGenie X5 Внимателно прочитајте ја оваа брошура со упатства. Овој апарат е само за домашна употреба. Користете го како што е опишано во оваа брошура со упатства. Пред да го користите овој апарат, проверете дали главниот волtage одговара на voltage прикажано на плочката со спецификации. Не користете го апаратот за вакуумирање на сите долунаведени работи:…

Упатство за безжична правосмукалка Westinghouse WHVCSV04SB

Westinghouse WHVCSV04SB Упатство за безжична правосмукалка ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ*** Прочитајте ги сите упатства пред да го користите овој апарат. Оваа правосмукалка е специјално дизајнирана за домаќинство. Ве молиме не користете за комерцијални или индустриски цели. Секогаш исклучувајте го напојувањето од штекерот пред да го извадите или вметнете приклучокот за струја. Отстрани до…

Упатство за AEG QX9-P Ultimate Cordless правосмукалка

QX9-P Ultimate Cordless правосмукалка прирачник за инструкции 21,6 V : KSC-18W-350050HE 25,2 V : KSC-18W-350050HE UK : KSC-18W-350050HK www.aeg.com mayeg.emea се разликуваат од модел до модел.

Прирачник за употреба за безжична правосмукалка AEG QX09

QX09 Безжичен правосмукалка Упатство за употреба 21,6 V : KSC-18W-350050HE 25,2 V : KSC-18W-350050HE UK : KSC-18W-350050HK QX9 комплет за изведба Реф број; ASKQX9 PNC; 900 923 092 QX9 филтер комплет Реф број; AEF167 PNC ; 900 923 093 QX9 360 Комплет за дом и автомобил Реф број; AKIT19 PNC; 900 923 094 www.aeg.com support.emea.aeg.com Додатоци за четка…

Упатство за употреба со правосмукалка за безжичен макита DCL184

Makita DCL184 безжичен правосмукалка ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот во безбеден начин и разберете ги опасностите…

Упатство за безжичен правосмукалка Electrolux WQ71-P5OIB

Electrolux WQ71-P5OIB безжична правосмукалка ШТО ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА ВО RHE BOX Достапно само во одредени модели. БАТЕРИЈА

Упатство за употреба на макита DVC864L за безжичен правосмукалка

Упатство за безжична правосмукалка DVC864L Прочитајте пред употреба. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Оваа машина не е наменета за употреба од лица, вклучително и деца со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со чистачката. Видете го поглавјето „СПЕЦИФИКАЦИИ“ за типот…