Анко 43126217 Упатство за употреба со светлосен клип за видео конференции

Упатство за корисникот на видео клип за видео конференции43126217 43126217-Видео-конференциска светлина клип – IM-V Уметнички доказ Датум: 01.12.2021 година ХАРТИЈА: 80 gsm Светла бела необложена хартија ПЕЧАТЕЊЕ БОИ: ПЕЧЕТЕЊЕ ФИНИШ: Двострана температурна32ЦС -3200K LED Моќност 5600W режими на светлина Природно бело, топло бело, ладно бело Осветленост 3.5 нивоа за секоја…