Упатство за употреба ATT CL4940 / CD4930 Телефонски систем

Упатство за корисник Телефонски систем ATT CL4940 / CD4930 - оптимизиран PDF PDF ATT CL4940 / CD4930 телефонски систем - оригинален PDF

AT&T Големо копче / телефон со голем дисплеј / систем за одговарање со ID на повикувач / повик на чекање [CL4940] Кориснички прирачник

AT&T Големо копче / телефон со голем дисплеј / систем за одговарање со ID на повикувач / повик на чекање [CL4940] Кориснички Manal - Оптимизиран PDF AT&T Голем копче / телефон со голем приказ / систем за одговарање со ID на повик / чекање на повик [CL4940] Manal на корисникот - Оригинал PDF

Упатство за употреба за големо копче на AT&T и телефон со голем дисплеј [CL4940, CD4930]

Упатство за употреба CL4940/CD4930 Големо копче/голем дисплеј телефон/систем за одговарање со ID на повикувач/повик на чекање Честитки за купувањето на овој производ на AT&T. Пред да го користите овој производ на AT&T, прочитајте го делот Важни безбедносни информации на страница 52 од овој прирачник. Темелно прочитајте го ова упатство за корисникот за сите операции на функции и информации за решавање проблеми потребни за инсталирање…