Корисничко упатство за Apple C222 MagSafe полнач модул

Научете како да го интегрирате Apple MagSafe полнач модул во додатоци за безжично полнење. Ова упатство за употреба вклучува механички детали и димензии за варијантите C222, C222x и C223. Осигурете се дека вашиот додаток обезбедува струја и дозволува движење, без да предизвикува оштетување или пречки со уредите.