HomeDiCS BM-AC107-1PK Упатство за истегнување на Body Flex Air Compression Mat

Упатството за користење на HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat обезбедува важни безбедносни упатства за користење на подлогата, вклучувајќи мерки на претпазливост за да се спречи електричен удар, изгореници и повреди. Прирачникот исто така ги советува корисниците да ја користат подлогата само за наменетата намена и да не користат додатоци кои не се препорачани од HoMedics. Важно е корисниците да ги прочитаат сите упатства пред употреба и да ги чуваат отворите за воздух без влакна и влакна. Овој производ не е наменет за медицинска употреба.