Упатство за употреба безжични слушалки JBL BAR21SUBMK2

Обезбедете безбедно користење на безжичните слушалки JBL BAR21SUBMK2 со овие важни безбедносни упатства. Најдете корисни информации, вклучувајќи детали за гаранцијата и безбедносни информации, на JBL webсајт. Следете ги упатствата на производителот, користете само назначени додатоци и обратете се кај квалификуван сервисен персонал за сите неопходни поправки.