PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote User Manual

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Прирачник за корисник на далечински трансивер ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ ВКЛУЧУВАЊЕ: Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не трепка или светне ЗЕЛЕНАТА ЛЕР. Исклучување: Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не трепка ЦРВЕНАТА ЛЕД. Спарување (режим на регистрирање) Притиснете и задржете го копчето за вклучување за да го вклучите напојувањето на слушалките…