SEALEY ATD25301 Упатство за употреба

SEALEY ATD25301 АВТОМАТСКИ ПОВЛЕКУВАЧКИ РАСТАНЦ ЗА ВРЗУВАЊЕ Ви благодариме што купивте производ на Sealey. Произведен по високи стандарди, овој производ, доколку се користи според овие упатства и правилно се одржува, ќе ви даде години без проблеми. ВАЖНО: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА. ЗАБЕЛЕШТЕ ГИ БЕЗБЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ БАРАЊА, ПРЕДУПРЕДУВАЊА И ВНИМАНИЕ. КОРИСТЕТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ПРАВИЛНО…