Упатство за употреба на интегриран музички систем JBL L75MS

JBL L75MS интегриран музички систем Интегриран музички систем Потврдете ја содржината на кутијата Определете ја локацијата на звучникот Поставете го прекинувачот за контурата на басот врз основа на близината на звучниците до страничните граници како што се ѕидовите и внатре во полица за книги или кабинет. Кога е блиску до граница, прекинувачот треба да биде во положба -3dB за да се одржи нивото на басот…