Упатство за употреба безжични слушалки JBL BAR21SUBMK2

Безжични слушалки JBL BAR21SUBMK2 Преземете ја целосната гарантна картичка и безбедносни информации и други корисни информации од нашата webсајт: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА За сите производи Прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги овие упатства. Внимавајте на сите предупредувања. Следете ги сите инструкции. Чистете само со сува крпа. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте го овој апарат во согласност со…