Прирачник за користење на Apple AirPods Pro Gen 2

Apple AirPods Pro Gen 2 Безбедност и ракување За дополнителни информации за безбедноста и ракувањето, видете го упатството за корисникот на AirPods на support.apple.com/guide/airpods Важни безбедносни информации Внимателно ракувајте со AirPods и куќиштето. Тие содржат чувствителни електронски компоненти, вклучително и батерии, и може да се оштетат, да ја нарушат функционалноста или да предизвикаат повреда ако паднат, изгорат, продупчат, се смачкаат, расклопат или ако се изложат…