Корисничко упатство за полнач на Apple Watch за Mous A671

Упатството за корисникот A671 Elevated Apple Watch Charger дава упатства и безбедносни упатства за користење на полначот со MagSafe или USB-C конекции. Вклучува информации за производот, упатства за употреба и леток за усогласеност. Прочитајте го ова упатство за да обезбедите сигурна и правилна употреба на полначот 2AN72A671.