lowes 49300325 5 Light Chandelier Упатство за употреба

ниски 49300325 5 Светло Лустер ОВЕРVIEW Хардвер (Деловите не се на скала) ОВОЈ ПРИРАЧНИК СОДРЖИ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ. ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА. ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ Ве молиме прочитајте го и разберете го целото ова упатство пред да се обидете да го составите, ракувате или инсталирате производот. Исклучете ја електричната енергија на главната кутија со осигурувачи (или кутијата за прекинувач)…