Прирачник Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) 39444/ ZW4103

Научете како да го поставите и користите Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) со броеви на модели SKU: 39444/ ZW4103 и ZC10-19126814. Следете ги безбедносните упатства за сигурно поврзување користејќи ја технологијата Z-Wave. Компатибилен со други сертифицирани уреди Z-Wave. Прочитајте го упатството за употреба за повеќе информации.