Водич за инсталација на единицата за полнење со саламура STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Единица за полнење саламура Општи информации Овој документ е наменет за квалификувани изведувачи Забелешка: Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да го користите апаратот и чувајте ги за идна референца. Доколку е потребно, пренесете ги овие упатства на нов корисник. Други симболи во оваа документација Забелешка: Општите информации се идентификуваат со соседниот симбол. …