Упатство за користење на системот за дигитален мобилен приемник PYLE PLRVSD300
Дигитален мобилен ресивер систем PYLE PLRVSD300

инсталација

Забелешки:
Изберете локација за монтирање каде уредот нема да ја попречува нормалната возна функција на возачот.

 • Пред конечно инсталирање на уредот, привремено поврзете ги жиците и проверете дали сето тоа е правилно поврзано и дали уредот и системот функционираат правилно.
 • Use only the parts included with the unit to ensure proper installation.
  The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
 • Консултирајте се со најблискиот продавач ако инсталацијата бара дупчење на дупки или други модификации на возилото.
 • Инсталирајте ја единицата онаму каде што не му пречи на возачот и не може да го повреди патникот доколку има итно запирање.
 • Ако ангелот за инсталација надминува 30° од хоризонталата, уредот може да не ги даде своите оптимални перформанси.
  Инструкции за инсталација
 • Избегнувајте да го инсталирате уредот каде што би бил подложен на висока температура, како на пример од директна сончева светлина или топол воздух, од грејачот или каде што би бил подложен на прашина, нечистотија или прекумерни вибрации.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Отворање на инсталацијата
Оваа единица може да се инсталира во која било табла со отвор како што е прикажано подолу:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Овој плеер треба да го инсталира професионален техничар.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Осигурајте се да поврзете други жици пред да се поврзете со струја.
 4. За да избегнете краток спој. Ве молиме проверете дали целата изложена жица е изолациона.
 5. Ве молиме поправете ги сите жици по инсталацијата.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Овој плеер одговара само за 12V DC уред и ве молиме бидете сигурни дека вашиот автомобил припаѓа на овој вид катодно заземјување електричен систем.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

МОНТИРАЕ

Икона за претпазливост ВНИМАНИЕ: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Инструкции за монтирање
Инструкции за монтирање

ВРСКА ВРСКА

ИСО-КОНЕКЦИЈА

Поврзување со жици

Wire Insertion View
ПИН БР IИЧНА БОЈА ОПИС
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ПОРТОКАЛО / ЦРНО C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 Блу МОЌНА АНТЕНА
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 СИВО A RIGHT SPEAKER (+)
  ЈАВНО / ЦРНО B RIGHT SPEAKER (-)
10 виолетова B RIGHT SPEAKER (+)
11 BROWN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 Црвен B+
16 ЦРНА ОСНОВА
17 БЕЛО / ЦРНО A LEFT SPEAKER (-)
18 БЕЛА A LEFT SPEAKER (+)
19 ЗЕЛЕНА / ЦРНА B LEFT SPEAKER (-)
20 ЗЕЛЕНА B LEFT SPEAKER (+)

Операција

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. LCD
 3. DISC SLOT
 4. СВЕТЕ
 5. АЛАРМ
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 ПАУ
 9. 2 ИНТ
 10. 3 ПРТ
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 ДИР
 14. 4. БЕНД
 15. МОД
 16. POWER/MUTE
 17. РАСПРЕДУВАЕ/ВРААЕ
 18. Функција на копче
 19. Функција на копче
 20. Функција на копче (Исфрли)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. АУКС ВО Jackек
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Копче РЕСЕТ
 25. USB INTERFACE (music)

РАБОТЕЊЕ

Turn ON/OFF the unit and mute function
прес Функција на копче /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Аудио и прилагодување на поставките
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

Поставување P_VOL
Поставување на јачината на звукот. Ако јачината на звукот при исклучување е мала од P-VOL. Следниот пат кога ќе го вклучите уредот, јачината на звукот ќе се одржува на јачината на звукот на исклучување. Ако јачината на звукот при исклучување е поголема од P-VOL. Следниот пат кога ќе го вклучите уредот, гласноста ќе се врати на вредноста P-VOL.

КТ (INDEP/SYNC)
КТ ИНДЕП: Часовникот работи независно. Не се синхронизира со времето на станицата RDS.
КТ СИНИНЦИЈА: Часовникот ќе се синхронизира со времето на примената RDS станица.
Забелешка: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

ЧАСОТ 24/12: Поставување на времето во формат 24ч или 12ч.
БИП (ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО): Turn ON/OFF the beep sound.
ПОВРШИНА (САД/ЕУР): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
ЛОК: Примајте ја станицата за силен сигнал само во станицата за пребарување.
DX: Примајте силна и слаба сигнална станица во потрага по станицата.

СТЕРЕО / МОНО
СТЕРЕО: Примајте FM стерео сигнал.
МОНО: Променете го FM стерео во монохроматски. Може да го намали шумот кога сигналот е слаб.

Функција на затемнетост
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

Изјава на FCC

Овој уред е во согласност со делот 15 од Правилата на FCC. Операцијата е предмет на следниве два услови:

 1. Овој уред може да не предизвика штетни пречки и
 2. Овој уред мора да прифати какво било примено мешање, вклучително и мешање што може да предизвика непосакувана работа.

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа Б, согласно дел 15 од правилата на FCC. Овие граници се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно мешање во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија со радиофреквенција и, доколку не е инсталирана и употребена во согласност со упатствата, може да предизвика штетни пречки во радио комуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да се појават пречки во одредена инсталација. Ако оваа опрема навистина предизвика штетни пречки во радио или телевизиски прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да го поправи мешањето со една или повеќе од следниве мерки:

 • Преориентирајте ја или преместете ја антената за прием.
 • Зголемете ја поделбата помеѓу опремата и приемникот.
 • Поврзете ја опремата во штекер на коло различно од оној на кој е поврзан приемникот.
 • Консултирајте се со продавачот или искусен радио / ТВ техничар за помош.

Внимание: Какви било измени или модификации кои не се експресно одобрени од страната одговорна за усогласеност, може да го поништи овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Оваа опрема е во согласност со ограничувањата на изложеност на зрачење FCC утврдени за неконтролирана околина. Овој предавател не смее да биде ко-лоциран или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

 

Документи / ресурси

Дигитален мобилен ресивер систем PYLE PLRVSD300 [pdf] Упатство за употреба
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена