K RCHER LOGO

K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set

K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set

Безбедносни упатства

 •  Покрај белешките во упатствата за работа, исто така треба да ги земете предвид општите безбедносни прописи и упатствата за спречување несреќи што се применуваат со закон.
 •  Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation

Нивоа на опасност

 •  Укажување на непосредна закана од опасност што ќе доведе до тешки повреди, па дури и смрт.
 •  Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до тешки повреди, па дури и смрт.
 •  Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до помали повреди.

ВНИМАНИЕ

Укажување на потенцијално опасна ситуација што може да доведе до оштетување на имотот.

Општи безбедносни упатства

 •  Ризик од задушување. Филмот за пакување чувајте го подалеку од дофат на деца.
 • Користете го уредот само за негова правилна употреба.
 • Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device.
 •  Лицата со намалени физички, сетилни или ментални способности и лица кои немаат искуство и знаење, можат да го користат апаратот само доколку се соодветно надгледувани, ако им е дадено упатство за безбедно користење на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност и ги разбираат ризиците што се вклучени.
 •  Децата не смеат да работат со уредот.
 •  Децата мора да бидат надгледувани за да ги спречат да си играат со апаратот.
 •  Обезбедени се сигурносни уреди за ваша сопствена заштита. Никогаш не менувајте или заобиколувајте ги безбедносните уреди.

ОПАСНОСТ

 •  Забрането е работење во експлозивни атмосфери.
 •  Кога го користите уредот во опасните зони (на пр. сервисни пумпи), придржувајте се до соодветните безбедносни прописи.
 •  Do not direct the water jet at persons, animals, live electrical equipment or loose objects.
 •  Не прскајте предмети што содржат штетни материи (на пример, азбест).
 •  Апаратот содржи електрични компоненти – не чистете го апаратот под млаз вода.

ВНИМАНИЕ

 •  Не користете го апаратот ако претходно му паднал, е видливо оштетен или ако протекува.
 •  According to the applicable regulations, the appliance may never be used with the drinking water network without a system separator.
 • Ensure that the connection to your house water system, with which the pressure cleaner is operated, is equipped with a system separator according to EN 12729 type BA.
 •  Водата што протече низ системскиот сепаратор повеќе не е класифицирана како пијалак.
 •  Никогаш не го оставајте уредот без надзор додека работи.
 •  Работете или чувајте го уредот само во согласност со описот или сликата.

ВНИМАНИЕ

 •  Device damage due to dry running.
 • Switch the device on only when the water supply is ensured.
 •  Не ракувајте со уредот на температури под 0 °C.

Наменска употреба

 • Use the battery pressure cleaner in private households only.
 • The pressure cleaner is intended for cleaning machines, vehicles, buildings, tools, façades, terraces, garden machines etc. using a water jet.

Заштита на животната средина

The packing materials can be recycled. Please dispose of the packaging in accordance with the environmental regulations. Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which – if handled or disposed of incorrectly – can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish. Cleaning work producing in oily wastewater, e.g. washing engines, washing undercarriages etc., may only be performed at washing stations with an oil separator. Extraction of water from public waterways is not permitted in some countries. Notes on the content materials (REACH) Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Додатоци и резервни делови

 • Користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови.
 • Тие гарантираат дека апаратот ќе работи без дефекти и безбедно.
 • Информации за додатоци и резервни делови може да се најдат на www.kaercher.com

Специјални додатоци

 • Use only special accessories with the label “Handheld” and a blue plug.
 • Information on battery pack and charger The following are available as special accessories:
 •  Батерии/полначи кои не се вклучени во опсегот на испорака или кои се дополнително потребни
 •  A quick charger and a battery pack with a larger capacity

Обем на испорака

Обемот на испорака на апаратот е прикажан на пакувањето. Проверете ја содржината за комплетност при отпакување. Ако недостасува дополнителна опрема или во случај на оштетување при испорака, ве молиме известете го вашиот дилер.

Заклучување на прекинувачот за напојување
The lock blocks the power switch and prevents the device from switching on unintentionally.

Симболи на уредот

Уредот може да не е поврзан со јавната мрежа за вода за пиење.

Опис на уредот

Максималната количина на опрема е опишана во овие упатства за работа. Во зависност од користениот модел, постојат разлики во обемот на испорака (види пакување).
За илустрациите, погледнете на графичката страницаK RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 2

 1.  Рамна млазница за нормални задачи за чистење
 2.  Механизам за ослободување на млазницата
 3.  Спреј копје
 4.  Тип плоча
 5.  Копче за отклучување на батерискиот пакет
 6.  Заклучување на прекинувачот за напојување
 7.  Прекинувач
 8.  Приклучок за вода со фин филтер
 9.  Машина за перење под притисок на батерии
 10.  Спојка за поврзување на вода
 11. Градинарско црево (засилено со ткаенина, барем со дијаметар
 12. 1/2 инчи (13 mm), должина најмалку 7.5 m, со комерцијално достапна брза спојка)
 13. Црево за вшмукување со спојка
 14.  Напојување на батеријата 18/25 батериски пакет
 15. Стандардна моќност на батеријата од полнач 18 V
 16. Преклопен резервоар
  •  optional, ** additionally required

Пакет батерии на полнење

The device can be operated with a single 18 V Kärcher Battery Power battery pack.

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата (видете упатство за работа за батерискиот пакет).

Инсталирање на батерискиот пакет
Push the battery pack into the mounting in the device until it audibly latches into placeK RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 3Снабдување со вода
За вредностите за поврзување, видете ја типската табличка или поглавјето

Технички податоци.
Внимавајте на прописите на компанијата за дистрибуција на вода.

Поврзување со водоводна линија

 •  Screw the coupling onto the water connection on the device.K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 4
 •  Прицврстете го градинарското црево (не е вклучено во опсегот на испорака) на спојката на приклучокот за вода.
 •  Поврзете го градинарското црево со доводот на вода.
 •  Отворете ја чешмата за вода целосно.

Цицање вода од отворени садови

This pressure washer is suitable for sucking in surface water from containers (e.g. folding tank, bucket, rain barrel) or from ponds. Depending on the device variant, a suitable suction hose and a folding bucket are included in the scope of delivery

забелешка
If necessary, you can use the KÄRCHER SH 5 handheld suction hose (special accessory, order no. 2.644- 124.0).

For maximum suction height, see chapter Technical data.

 •  Наполнете го вшмукувачкото црево со вода.
 •  Прицврстете го цревото за вшмукување на спојката на приклучокот за вода на уредот и закачете го во извор на вода.
 •  Проветрете го цревото за вшмукување.

забелешка

 • Доколку е потребно, извадете го копчето за прскање пред да го испуштите вшмукувачкото црево.
 • a Start the device (see chapter Starting the device).
 • b Operate the device until no more air bubbles can be seen in the suction hose.
 • c Release the power switch.
 • d Secure the power switch with the lock.

Mount the spray lance and nozzle

 •  Plug in the desired spray lance and lock it by turning it 90°.
 • . Push the desired nozzle onto the spray lance until it audibly clicks into place.K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 5

забелешка
To disconnect the nozzle, press the nozzle release down and pull the nozzle off.

Операција

 • Пумпата се суши
 • Оштетување на уредот
 • Ако притисокот не се акумулира во уредот по 2 минути, тогаш исклучете го уредот и продолжете според упатствата во поглавјето Упатство за решавање проблеми.

Стартување на уредот

 •  Release the power switch lock.K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 6
 •  Притиснете го прекинувачот за напојување.

Работа со детергент

забелешка
KÄRCHER offers you detergent spray bottles for vehicle care.

Препорачан метод за чистење

 •  Попрскајте го детергентот ретко на сувата површина и оставете да делува некое време (не дозволувајте да се исуши).
 •  Исплакнете ја олабавената нечистотија со млаз под притисок.

Прекинување на работата

 • Ослободете го прекинувачот за напојување.
 •  Прицврстете го прекинувачот за напојување со бравата.
 • Отстранување на батеријата

забелешка

 • За време на подолги работни паузи, извадете го батерискиот пакет од уредот и прицврстете го од неовластена употреба.
 •  Притиснете го копчето за отклучување на батериите за да го отклучите батерискиот пакет.
 •  Remove the battery pack from the deviceK RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 7

Завршување на операцијата

 •  Ослободете го прекинувачот за напојување.
 •  Затворете ја славината за вода.
 •  Притиснете го прекинувачот за напојување.
 • Постојниот притисок во уредот е ослободен.
 •  Исклучете го уредот од водоводот.
 •  Прицврстете го прекинувачот за напојување со бравата.
 •  Отстранете ја батеријата (видете го поглавјето Отстранување на батерискиот пакет).

транспорт

 • Непочитување на тежината
 • Опасност од повреда и оштетување
 • Бидете свесни за тежината на уредот за време на транспортот.
 •  Обезбедете го уредот од лизгање и превртување при транспортирање во возила.

Складирање

 • Непочитување на тежината
 • Опасност од повреда и оштетување
 • Бидете свесни за тежината на уредот за време на складирањето.
 •  Чувајте го уредот само во затворен простор.
 •  Ставете го уредот на рамна и рамна површина.

Грижа и услуга

 • Неправилно чистење
 • Краток спој
 • Switch off the device and remove the battery pack before performing any work on the device.
 •  Do not clean the device with a hose or high-pressureVwater jet.
 •  Неправилно чистење
 • Ризик од оштетување.
 • Do not use any abrasive or aggressive detergents.
 • Уредот е без одржување.

Чистење на уредот

Clean the device with a moist cloth. Clean the sieve in the water connection

ВНИМАНИЕ

 • Оштетено сито во приклучокот за вода
 • Оштетување на уредот преку контаминирана вода
 • Проверете го ситото за оштетување пред да го вметнете во приклучокот за вода.
 • Доколку е потребно, исчистете го ситото во приклучокот за вода.
 •  Отстранете ја спојката за поврзување со вода.
 •  Извлечете го ситото.
 •  Исчистете го ситото под проточна вода.
 •  Вметнете го ситото во приклучокот за вода.
Водич за смена на проблеми

Допирање на живи делови

 • Switch off the device and remove the battery pack before performing any work on the device.
 • Поправката и работата на електричните компоненти нека ги врши само овластен сервис за корисници.
 • You can remedy minor faults using the following overview.
 • If in any doubt, please contact your authorised Customer Service.

Уредот не работи

 • Батерискиот пакет не се наоѓа правилно во уредот
 •  Турнете го батерискиот пакет во монтажата во уредот додека звучно не се зацврсти на своето место.

Состојбата на полнење на батерискиот пакет е премногу ниска

 • Наполнете го пакетот батерии.

Батерискиот пакет е прегреан

 •  Извадете го батерискиот пакет од уредот и оставете го да се олади.
 • Do not the place the device and battery pack in direct sunlight.

The battery pack or the charger are defective

 •  Replace the battery pack or charger.

Уредот автоматски се исклучува

 • Прегревање на уредот или батерискиот пакет
 •  Let the device or the battery pack cool down.

Device not building up pressure

 • Млазницата е валкана
 •  Користете игла за да ја отстраните нечистотијата од дупката на млазницата.
 •  Исплакнете ја млазницата од предната страна со вода.

Снабдувањето со вода е премногу ниско

 •  Отворете ја чешмата за вода целосно.
 •  Проверете го влезот на вода за соодветна стапка на проток.
 •  Проверете го финиот филтер во приклучокот за вода.

Протекување на уредот
Уредот протекува мала количина од технички причини. Ако истекувањето е сериозно, побарајте овластен сервис за корисници.

Технички податоциK RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set 1

Гаранција
Условите за гаранција издадени од нашата релевантна продажна компанија важат во сите земји. Shallе ги поправиме евентуалните дефекти на вашиот апарат во гарантниот период без трошоци, под услов да е материјален или производствен дефект. Во случај на гаранција, ве молиме контактирајте со вашиот продавач (со потврдата за набавка) или со следниот овластен сајт за услуги на клиентите. (Погледнете го листот за адресата)

Декларација за сообразност на ЕУ

Со ова изјавуваме дека машината опишана подолу е во согласност со релевантните основни барања за безбедност и здравје во Директивите на ЕУ, како во неговиот основен дизајн и конструкција, така и во верзијата што е во оптек од нас. Оваа декларација е поништена со какви било промени направени на машината што не се одобрени од нас.

 • Product: Pressure cleaner (battery powered)
 • Тип: 1.328-xxx

Моментално применливи директиви на ЕУ

 • 2014/35 / ЕУ
 • 2014/30 / ЕУ
 • 2011/65 / ЕУ
 • 2000 / 14 / EC

Користени хармонизирани стандарди

 • EN-60335 1
 • EN 60335-2-54
 • EN 62233: 2008
 • EN 55014-1: 2017
 • EN 55014-2: 2015
 • EN IEC 63000: 2018

Се користи процедура за евалуација на сообразност

 • 2000/14/ЕЗ: Анекс V
 • Ниво на моќност на звукот dB (A)
 • Измерени: 82
 • Гарантирано: 84

Долупотпишаниот делува во име и по полномошно на раководството на компанијата.

Документи / ресурси

K RCHER KHB 4-18 Plus Battery Set [pdf] Упатство за употреба
KHB 4-18, Plus Battery Set, KHB 4-18 Plus Battery Set, Battery Set, Set

Референци

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена