Упатство за удобна перница за масажа

Упатство за работа Пред употреба, прочитајте ги упатствата

 СПЕЦИФИКАЦИИ НА

 • Оценето волtage: DC 12V
 • Потрошувачка на енергија: 20W

Предупредување

САМО ЗА ВОЗРАСНИ
Важно: Секоја индивидуа која може да биде бремена, има пејсмејкер, страда од дијабетес, флебитис и/или тромбоза, е под зголемен ризик од развој на згрутчување на крвта, или на кого му се вградени иглички/завртки/вештачки зглобови или други медицински помагала. нејзиното тело треба да се консултира со лекар пред да се појави без оглед на контролната поставка.

 • Не користете го на новороденче или инвалид или на спиечка или несвесна личност.
 • Не користете го на нечувствителна кожа или на лица со слаба циркулација на крвта.
 • Често проверувајте ја кожата во контакт со загреаната област на апаратот за да го намалите ризикот од појава на плускавци

ВНИМАНИЕ

 • ЗА НАМАЛУВАЕ НА РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, НЕ ОТСТРАВУВАЈТЕ ГО КАПКАТА. ВО ВНАТРЕДНАКА ДЕЛОВИ ЗА НОЗРЕВИЗИРАЕ.
 • ЗА НАМАЛУВАЕ НА РИЗИКОТ ОД ПО FАРЕН ОРЕЛЕКТРИЧКИ ШОК, НЕ СЕ ИЗВОЛУВАЈТЕ ОВАА ЕДИНИЦА НА ДОINД ИЛИ ВЛАГА.

Блесок со молња со симбол за глава на стрелка во рамностран триаголник има за цел да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран „опасен волуменtagд“ во куќиштето на единицата што може да биде со доволна големина за да претставува ризик од електричен удар
Извичникот во рамностран триаголник има за цел да го предупреди корисникот за присуството на важни упатства за работа и одржување (сервисирање) во литературата што ја придружува единицата.

ВАORTНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Сите безбедносни и упатства за работа треба да се прочитаат и да се следат пред уредот да работи. Кога користите електричен апарат, секогаш треба да се почитуваат основните мерки на претпазливост, вклучително и следново:

ПРЕДУПРЕДУВАЕ - ЗА НАМАЛУВАЕ НА РИЗИКОТ НА ПОГОДИ, ПОIАР, ЕЛЕКТРИЧНИ ШОК ИЛИ ПОВРЕДИ НА ЛИЦА:

 1. Апаратот никогаш не треба да се остави без надзор кога е вклучен. Исклучете го кабелот за напојување кога не го користите.
 2. Не користете додека се капете или туширате. Никогаш не допирајте уред што паднал во вода. Исклучете се веднаш.
 3. Не ставајте или чувајте го уредот таму каде што може да падне или може да се вовлече во када или мијалник.
 4. Не ставајте или пуштајте во вода или која било друга течност.
 5. Никогаш не користете иглички или други метални сврзувачки елементи со оваа опрема.
 6. Потребен е внимателен надзор кога овој уред го користат, на или близу деца и лица со посебни потреби.
 7. Користете го овој апарат само за наменетата употреба, како што е опишано во овој прирачник. Не користете додатоци кои не ги препорачува производителот.
 8. Никогаш не ракувајте со овој апарат ако има оштетен кабел или приклучок. Ако не работи правилно, ако е испуштен или оштетен, или паднат во вода, НЕ обидете се сами да го поправите. Вратете го апаратот во нашиот сервисен центар за испитување и поправка.
 9. Не носете го овој апарат со неговиот кабел за напојување или користете го кабелот како рачка
 10. Не скршете го или преклопете го овој апарат при складирање.
 11. Држете го кабелот подалеку од загреани површини.
 12. Никогаш не испуштајте или вметнувајте некој предмет во кој било отвор.
 13. Не користете на отворено. Овој апарат е наменет само за домашна употреба и внатрешна употреба.
 14. Не работи во присуство на експлозивни и/или запаливи гасови.
 15. За да се исклучите, поставете ги сите контроли на исклучена позиција, а потоа отстранете го приклучокот од штекерот.
 16. Не преоптоварувајте го електричниот штекер. Користете го само изворот на енергија како што е наведено.
 17. За да избегнете ризик од електричен удар, не расклопувајте и не обидувајте се да го поправите апаратот. Неправилното поправање може да предизвика ризик од електричен удар или повреда на лица кога се користи уредот.
 18. Никогаш не вадете го приклучокот од штекерот со повлекување на кабелот за напојување.
 19. Не користете го овој производ како преклопник.

ГРИARА И ОДРУВАЕ НА ПРОИЗВОДОТ

 1. Ставете ја перницата за удобна масажа на безбедно, ладно и суво место кога не се користи. Не користете го уредот на влажно или гamp животната средина.
 2. Никогаш не потопувајте го уредот во течност.
 3. Останете подалеку од сите растворувачи и сурови средства за чистење.
 4. НЕ обидете се сами да ја поправите оваа перница за масажа.
 5. Внимателно прегледајте го тапацирот пред секоја употреба. Заменете ја надворешната перница ако облогата е видлива и / или има знаци на оштетување, како што се пукнатини, солзи или плускавци.

КОРИСТЕЕ НА МАСАAGЕРОТ

 1. Поврзете го адаптерот со масажерот. Вклучете го адаптерот во штекер. (ВОДРИНА УПОТРЕБА). Поврзете го адаптерот за автомобил со масажерот. Вклучете го адаптерот за напојување на автомобилот во штекерот за запалка во автомобилот (УПОТРЕБА ВО КАРА).
 2. Притиснете го копчето POWER за да го стартувате масажерот.
 3. Притиснете го копчето POWER по втор пат за да ја смените насоката на масажата.
 4. Притиснете го копчето POWER по трет пат за да ја исклучите функцијата за загревање.
 5. Притиснете го копчето POWER по четврти пат за да го исклучите уредот.

КОРИСТЕЕ НА МАСАAGЕРОТ (ПОВТОРНО)

 1. Поврзете го адаптерот со масажерот и потоа приклучете го адаптерот во штекер за да го наполните масажерот.
 2. Исклучете го адаптерот од штекерот и масажерот кога полнењето е неисправно (црвеното светло станува зелено).
 3. Притиснете и држете го копчето POWER ДВЕ СЕКУНДИ за да го стартувате масажерот.
 4. Притиснете го копчето POWER повторно за да ја смените насоката на масажа.
 5. Притиснете го копчето POWER по трет пат за да ја исклучите топлината.
 6. Притиснете го копчето POWER по четврти пат за да ја исклучите масажата.

• Насоката на масажа се менува автоматски на секои една минута.

ЛОКАЦИЈА НА ДЕЛОВИ И КОНТРОЛИ


 1. . БАРИ НА МАСАА
 2. ГЛАВНА ЕДИНИЦА
 3.  МОЌНОСТ

*АДПАТЕРОТ ЗА ЈАРЕOWЕ НЕ Е ВКЛУЧЕН ВО ВЕРЗИЈАТА ЗА ПОПЛАТА

Документи / ресурси

COMFY Удобна перница за масажа [pdf] Инструкции
КОМФИ, перница за масажа

Остави коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена