Кориснички прирачници, инструкции и водичи за производите на RADAR Systems.

Упатство за употреба на радар со продор на земја RADAR Systems Zond Aero 500

RADAR Systems Zond Aero 500 Ground Пенетрирачки радар ОПШТ ОПИС Zond Aero 500 Ground Penetrating Radar (GPR) во работна состојба се состои од два дела: Контролна единица со вградена батерија 11.1V 8.7 A*h, интегрирана со антена 500A, и noteebook, и тип компјутер компатибилен со компјутер под софтвер Windows 7/8/10 и Prism2 или кој било друг самостоен TCI/IP логер (во натамошниот текст…