User Guide for CANYON models including: CNE-CHA05, 3-Port USB 4.2A Wall Charger, CNE-CHA05 3-Port USB 4.2A Wall Charger, 4.2A Wall Charger, Wall Charger, Charger

Наръчник

Адаптер за зареждане с 3 USB порта, Smart IC технология, 4.2A H-05 (CNE-CHA05W) - Canyon

Manual

Powerful Technology Multi-USB Wall Charger, 4.2A (CNE-CHA05W-UK) - Canyon

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 2 Pages, 254.05KB

Document
QG QG CNE-CHA05
canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/
SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: http://canyon.eu/warranty-terms/
RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: http://canyon.eu/warranty-terms/

LV: Detalizta informcija par garantijas noteikumiem atrodama: http://canyon.eu/warranty-terms/
LT: Detalesn informacij apie garantij slygas rasite tinklapyje: http://canyon.eu/warranty-terms/
EE: Detailse info garantiitingimuste kohta leiate: http://canyon.eu/warranty-terms/

3 - port USB wall charger, 4.2A
CNE-CHA05 Quick Guide v 1.2

EN
User manual. Features:
· Smart Intelligent Chip · Input Voltage: AC 100-240V · Output Voltage& Current: DC 5V-4200mA · Qty of USB ports: 3 · Operating temperature: 0 - 40°C · Storage temperature: - 20°C to 60°C

· Dimension: EU: 89*46.3*27.2 mm (L*W*D)/ UK: 80*48.2*51 mm (L*W*D)
· Weight: EU: 0.063 g / UK: 0.066 g · Compatible with Smartphone/Mobile
Phone/Tablet/PSP/GPS/Camera/MP3/ MP4/PDA etc.

Package contents
Car charger User Manual

Connection
This product is intended for device that use Micro-USB cables. Plug this adapter into the AC outlet (the standard AC outlet in Europe) and make sure that the power source has the correct voltage requirements. Then you can charge any devices that can be charged via Micro-USB cables.

Warranty
BG:   , : http:// canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/
HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a http://hungary.canyon.eu/a-korlatozottjotallas/

PL: Szczególowe informacje na temat warunków gwarancji mona znale w: http://canyon.eu/warranty-terms/
RO: Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati: http://canyon.ro/garantie-produse/
SK: Viac informácií o zárucných podmienkach je uvedených na internetovej stránke http://

Více informací na www.canyon.eu/certificates www.canyon.eu

SAFETY INSTRUCTIONS Read carefully and follow all instructions before using this product. 1. Do not expose the mouse to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level. 2. Do not expose the mouse to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays. 3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only. 4. Never spray liquid detergents. Use only dry clothes for device cleaning.
WARNING 1. It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty. 2. Choose a charger with a cable that is compatible with your device. If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at Canyon: http://canyon.eu/ask-your-question

WARRANTY The warranty period starts from the day of the product purchase from Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at https://canyon.eu/warranty-terms/
Date of manufacture: (see at the package). Made in China.
Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios http://canyon.eu

BG
  :
·  · : AC 100-240V · .  : DC 5V-4200mA · USB : 3 · : 0 - 40°C · . : - 20°C to 60°C

· : EU: 89*46.3*27.2 mm (L*W*D)/ UK: 80*48.2*51 mm (L*W*D)
· : EU: 0.063 g / UK: 0.066 g ·  /
//PSP/GPS//MP3/ MP4/PDA .


  


  ,  USB .   ( )  ,    .   ,   USB .

     1.  ,  .      . 2.  :       3.  ,    . 4.   .   .
 1.  .    . 2.  ,  .   ,     Canyon: http://canyon.eu/ ask-your-question

        CANYON.     .     ,     CANYON.   ,        . : 2    .    2.
 : ( ).  .
: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street,Diamond Court 4103 Ayios Athanasios http://canyon.eu
    2015/863/EC (or other)     https://canyon.bg/sertifikati/ / http:// canyon.eu/certificates,   .

CZ

Uzivatelský manual. Nástnná nabíjecka Vlastnosti:

· Smart Intelligent Chip · Vstupní naptí: AC 100-240V · Výstupní naptí a proud: DC
5V-4200mA · Pocet USB port: 3 · Provozní teplota: 0 - 40°C · Skladovací teplota: - 20°C to 60°C

· Rozmry: EU: 89*46.3*27.2 mm (D*S*H) / UK: 80*48.2*51 mm (D*S*H)
· Váha: EU: 0.063 g / UK: 0.066 g · Kompatibilní se zaízením
Smartphone/Mobilní telefon/Tablet/ PSP/GPS/Kamera/MP3/ MP4/ PDA atd.

Balení obsahuje
Nástnná nabíjecka Návod k pouzití

Pipojení Tento produkt je urcen pro zaízení pouzívající
Micro-USB kabely. Zapojte tento adaptér do
zásuvky stídavého proudu (standardní zásuvka stídavého proudu v Evrop) a ujistte se, ze zdroj energie má správné pozadavky na naptí. Poté mzete nabíjet vsechna zaízení, která lze nabíjet pomocí Micro-USB kabel.

RU

 .   :
· "Smart IC" · : 100-240 · : 5-4200 · USB : 3 · 0 - 40° ·  - 20°C 60°C

· : EU: 89*46.3*27.2 / UK: 80*48.2*51 · : EU: 0.063 / UK: 0.066 · : //GPS// /MP3/MP4/PDA ..

 
 


  ,  USB.    (   , ,     ).     USB

UA

 . 
 :
· Smart IC · : 100-240 · : 5-4200 · USB-: 3 ·  :
0 - 40°C · :

 - 20°C 60°C · : 89*46.3*27.2 · : EU: 0.063 / UK: 0.066 ·  /
/PSP/GPS// MP3/ MP4/PDA ..


 
 


   ' Micro-USB.    (  ) ,    .  -   Micro-USB '

BEZPECNOSTNÍ INSTRUKCE Ped pouzitím tohoto výrobku si pozorn pectte a dodrzujte vsechny pokyny. 1. Chrate pístroj ped vysokou vlhkostí, prnikem vody a prachu. Nepouzívejte pístroj ve velmi vlhkém a prasném prostedí. 2. Chrate pístroj ped zahíváním: Nepouzívejte jej v blízkosti topných zaízení a vyhnte se pímému slunecnímu záení. 3. Výrobek musí být pipojen pouze k odpovídajícímu zdroji napájení. Typ odpovídajícího zdroje napájení je uveden v návodu k obsluze. 4. Nikdy na pístroj nestíkejte tekuté cisticí prostedky. Pístroj cistte pouze suchým hadíkem.
Varování 1) Zaízení je zakázáno demontovat. Pokus o opravu tohoto zaízení se nedoporucuje a vede ke ztrát záruky. 2) Vyberte nabíjecku s kabelem, který je kompatibilní s vasím zaízením. Pokud výse uvedené kroky nemohou vyesit vás problém, obrate se na sluzbu podpory na adrese Canyon http://canyon.eu/ask-your-question/

ZÁRUKA Zárucní doba zacíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedený na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Zárucní doba, oprava, výmna nebo náhrada za nákup se ídí dle pravidel spolecnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je poteba vrátit zbozí s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení.Dalsí informace o pouzití a záruce naleznete na adrese http://canyon.eu/warranty-terms/
Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios http://canyon.eu
Datum vyroby: (viz obal produktu). Vyrobeno v Cine.

      .
1.   ,  .     . 2.   :       . 3.      ,   . 4.   .
 1.  .      . 2.   ,   .     , ,    Canyon: https://canyon.ru/zadajte-svoj-vopros/

      CANYON.   ,     .   ,     CANYON.         (  ). 2   .  2 .     http://canyon.ru/usloviya-garantii/
 : (. ). : .
: Asbisc Enterprises PLC, , 4103, , . 43, . http://canyon.eu  : "", 129515, . , . , 13, . 1, . +7 495 775 06 41. http://canyon.ru

       . 1.     ,  .    ,  . 2.   :      . 3.     ,   . 4.    .   
 1.  .    .    . 2.   ,   .    ,   - Canyon: https://canyon.ua/tech-support-ua

 `      CANYON.   ,   ,  .  ,     CANYON.         ( ). 2   .  2 .     https://canyon.ua/garantiyni-umovy
 : (. ). : .
: Asbisc Enterprises PLC, , 4103, , . 43,  http://canyon.eu
 :  «-», 03061, . , . , 30, . +38 044 455 44 11 https://canyon.ua



References

Adobe PDF Library 10.0.1 Adobe InDesign CS6 (Windows)