User Guide for SAMSUNG models including: QH43B, QH50B, QH55B, QH65B, QH75B, QH43B 43 Inch Commercial TV UHD Display, 43 Inch Commercial TV UHD Display

00 Quick Setup Guide

webstedet Samsung. Nederlands Beknopte installatiehandleiding *De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. *Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

Click Here

Samsung QH55B QHB Series - 55" LED-backlit LCD display - 4K - for digital signage USB 2 ports Voltage AC 100-240 V (50/60 Hz) Power Consumption Operational 160 Watt Dimensions (WxDxH) - without stand 48.6 in x 1.8 in x 27.9 in Weight 42.33 lbs Environmental Standards ENERGY STAR Qualified PDF:

Guide de démarrage (en) - pdf

Samsung QH55B (LH55QHBEBGCXGO) | Écrans de signalisation numérique | Inso.ca

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 2 Pages, 2.29MB

Document
808eff54-c129-4e43-9d77-e82d3299663c
-00
Quick Setup Guide
QH43B QH50B QH55B QH65B QH75B
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions
Checking the Components
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) HOLDER-CABLE (Supported models: QH65B, QH75B) Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.
Parts
1 Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
2 Power indicator 3 Power button
Turns the product on or off. 1

23

2.5 m 30 302.5 m 4 m

Speaker

Troubleshooting Guide

Issues The screen keeps switching on and off.
No Signal is displayed on the screen.

Solutions Check that the cable between the product and the PC is connected correctly. Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name Panel Model Name Panel Power Supply

Size Display area
Size Display area

Environmental considerations

Operating Storage

QH43B

QH50B

QH55B

43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)

50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)

55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)

941.184 mm (H) x 529.416 mm (V) 1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V) 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)

QH65B

QH75B

65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)

75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)

1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)

1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)

AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.

Temperature: 0 C 40 C (32 F 104 F) Humidity: 10% 80%, non-condensing

Temperature: -20 C 45 C (-4 F 113 F) Humidity: 5% 95%, non-condensing

* This device is a Class B digital apparatus. * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name
QH43B QH50B QH55B QH65B QH75B

2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters 200 x 200

3 C 31-32 mm 3.1-3.2 cm 29-30 mm 2.9-3.0 cm

4 Standard Screw M8

5 Quantity 4

400 x 400

30-31 mm 3.0-3.1 cm

6 Wall mount bracket 7 Product
C


 

* , .
* Samsung.
 
(1)(2) ()(3) (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5) (6)(AAAx2)() (7)(8)RS232C (9)-(:QH65B,QH75B) ,, . .

1 , , . * , , .
2 3 
.
   
. * Cat7(*STP).(10/100Mbps)
  

  .

 .

.

No Signal. 

,.

    1/2VESA (A*B)/3 C / 4/ 5/6/7
* B. * 
Samsung.

Hrvatski
Kratki vodic za postavljanje
*B ojaiizgledmoguserazlikovatiovisnooproizvodu,asadrzaj ovogprirucnikapodlozanjepromjeniradipoboljsanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmitekorisnickiprirucniksasljedeegweb-mjestatvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Provjera komponenti
(1)Kratkivodiczapostavljanje(2)KarticaJamstvo(Nije dostupnonanekimlokacijama)(3)Prirucniksregulatornim podacima (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekimlokacijama)(7)Daljinskiupravljac(8)RS232Cadapter (9)DRZACKABELA(Podrzanimodeli:QH65B,QH75B) Akonekekomponentenedostaju,obratitesedobavljacukod kojeg ste kupili proizvod. Komponentesemogurazlikovatinarazlicitimlokacijama.
Dijelovi 1 Senzordaljinskogupravljaca
Pritisnitegumbnadaljinskomupravljacukojisteusmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvrsilipripadajuufunkciju. * Koristenjedrugihureajazaprikazuistomprostorugdje
senalazidaljinskiupravljacovogproizvodamozedovesti dotogadasenenamjernoupravljadrugimureajimaza prikaz. 2 Indikator napajanja 3 Gumbzaukljucivanje/iskljucivanje Ukljucujeiliiskljucujeproizvod.
Prikljucivanje i koristenje ureaja koji je izvor signala
Procitajteopisenaprethodnojstranici. * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
Vodic za rjesavanje problema

Problemi Zaslon se neprestano ukljucujei iskljucuje.
No Signal se prikazuje na zaslonu.

Rjesenja
Provjeritejelikabelizmeuproizvodai racunalapravilnoprikljucen.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoukabela. Provjeritejeliizvorniureajpovezans proizvodomukljucen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid 1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5Kolicina/ 6Zidninosac/7 Proizvod
* OvojedigitalniureajklaseB. *K akobisteprocitalidetaljneznacajkeureaja,posjetite
mreznestranicetvrtkeSamsung.

Cestina
Prucka pro rychlou instalaci
*B arvaavzhledsemohoulisitpodlevrobku.Obsahprucky mzebtzmnnbezpedchozhoupozornnzacelem zlepsenvkonuvrobku.
*D alspodrobnostinaleznetevuzivatelskprucce,kterousi mzetesthnoutzwebuSamsung.
Kontrola pslusenstv
(1)Pruckaprorychlouinstalaci(2)Zrucnlist(V nkterch zemchnenk dispozici)(3)Bezpecnostnpokynyastandardy (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5)Napjecsra (6)Baterie(AAAx2)(V nkterchzemchnenk dispozici) (7)Dlkovovladac(8)AdaptrRS232C (9)DRZKKABEL(Podporovanmodely:QH65B,QH75B) V ppadchybjchopslusenstvseobratenaprodejce. Dodvansoucstisemohoulisitpodleoblasti.
Csti
1 Senzordlkovhoovldn Namitedlkovovladacnapednstranumonitorua stisknutmpslusnhotlactkaprovedeteodpovdajcfunkci. * V ppad,zesev blzkostinachzjinzobrazovaczazen, mzepouzitdlkovhoovladacetohotovrobkuzpsobit nezdoucovldntchtozazen.
2 Indiktornapjen 3 Vypnac
Umozujezapnutavypnutproduktu.
Pipojen a pouzvn vstupnch zazen
Podrobnostinaleznetevpopisunapedchozstrnce. *P ropipojenpouzijtekabelCat7(typSTP*).(10/100Mb/s)
Prvodce odstraovnm potz

Problmy

esen

Obrazovkasestle Zkontrolujte, zda je kabel mezi zapnavypn. monitoremapoctacemsprvnpipojen.

Na obrazovce se zobrazujezprva Bez signlu.

Zkontrolujte,zdajevrobekdn pipojenkabelem.
Zkontrolujte,zdajepipojenzdrojov zazenzapnut.

Specifikace sady pro upevnn na ze 1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5Kolicina/ 6Zidninosac/7 Proizvod
* TentovrobekjedigitlnmzazenmtdyB. *P odrobnspecifikacetelefonunaleznetenawebuSamsung.

Dansk
Hurtig opstningsvejledning
* Farven og udseendet kan afhngigt af produktet vre anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ndres uden forudgende varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra flgende Samsunghjemmeside for yderligere detaljer.
Kontrol med komponenterne (1) Hurtig opstningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rdighed visse steder) (3) Lovgivningsmssig vejledning (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strmkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rdighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter (9) KABELHOLDER (Understttede modeller: QH65B, QH75B) Kontakt forhandleren, hvor du kbte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere p forskellige geografiske steder. Dele 1 Fjernbetjeningssensor
Tryk p en knap p fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren p fronten af produktet, for at udfre den tilsvarende funktion. * Brug af andre visningsenheder i samme omrde som
fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres. 2 Strmindikator 3 Strmknappen Tnder eller slukker for produktet. Tilslutning og brug af en kildeenhed Der henvises til beskrivelserne p forrige side. * Foretag tilslutningen ved hjlp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)
Problemlsningsvejledning

Problemer

Lsninger

Skrmen bliver ved med at tnde og slukke.

Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.

No Signal vises p skrmen.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tndt.

Specifikationer til vgbeslag 1 Modelnavn / 2 VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / 3 C / 4 Standardskrue / 5 Antal / 6 Vgmonteringsbeslag / 7 Produkt
* Dette er et klasse B digitalt apparat. * Hvis du nsker flere enhedsspecifikationer, skal du besge
webstedet Samsung.

Connecting and Using a Source Device
Connecting to a PC
HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC) HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)
Connecting to a Video Device
HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC) HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)

Connecting to an Audio System

White

Red
Connecting HDMI to Sound system and Video device
HDMI 3 (ARC)

Connecting the LAN Cable RJ45
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps) *Shielded Twist Pair

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area

Customer Care Centre

ALBANIA

045 620 202

AUSTRIA BELGIUM BOSNIA

0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) 02-201-24-18 055 233 999

BULGARIA
CROATIA CYPRUS

080011131- *3000- 09:0018:00-
072 726 786
8009 4000 only from landline, toll free

CZECH
DENMARK ESTONIA

800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4 707 019 70 800-7267

Country/Area FINLAND FRANCE GERMANY
GREECE
HUNGARY IRELAND (EIRE) ITALIA KOSOVO LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MONTENEGRO NETHERLANDS

Customer Care Centre 030-6227 515 01 48 63 00 00 06196 77 555 77 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line 0680SAMSUNG (0680-726-7864) 0818 717100 800-SAMSUNG (800.7267864) 038 40 30 90 8000-7267 8-800-77777 261 03 710 020 405 888 088 90 90 100

Connecting to MDC
RS232C
RS232C

RJ45

HUB

RJ45 RS232C

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website. http://www.samsung.com/displaysolutions

Country/Area NORTH MACEDONIA NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UK

Customer Care Centre 023 207 777 21629099 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(oplatawedlugtaryfyoperatora) 808 207 267 0800872678 - Apel gratuit *8000-Apeltarifatnreea 011 321 6899 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
080697267(brezplacnastevilka) 91 175 00 15 0771-400 300 0800 726 786 444 77 11 0333 000 0333

Nederlands
Beknopte installatiehandleiding
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
De componenten controleren (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter (9) KABELHOUDER (Ondersteunde modellen: QH65B, QH75B) Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie. Onderdelen 1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren. * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in
dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend. 2 Aan/uit-lampje 3 Aan/Uit-knop Hiermee schakelt u het product in of uit. Een bronapparaat aansluiten en gebruiken Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina. * Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps) Problemen oplossen

Problemen Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.

Oplossingen Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten. Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset 1 Modelnaam / 2 Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / 3 C / 4 Standaardschroef / 5 Aantal / 6 Wandbeugel / 7 Product
* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde
specificaties van het apparaat.

Eesti keel
Kiirjuhend
* Vrv ja vlimus vivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu vib ette teatamata muutuda, et tagada parem judlus.
* Lisateabe saamiseks laadige ettevtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Komponentide kontrollimine (1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) KAABLIHOIDIK (Toetatud mudelid: QH65B, QH75B) Kui mni komponent on puudu, vtke hendust edasimjaga, kellelt toote ostsite. Komponendid vivad erinevates asukohtades erineda. Osad 1 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu. * Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote
kaugjuhtimispuldiga samas ruumis vib phjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist. 2 Toiteindikaator 3 Toitenupp Llitab toote sisse vi vlja.
Allikaseadme hendamine ja kasutamine Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi. * Kasutage hendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tpi). (10/100 mbit/s)
Trkeotsingu juhend

Probleemid

Lahendused

Ekraan llitub korduvalt sisse ja vlja.

Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt hendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga Ekraanil kuvatakse korralikult hendatud. teade No Signal. Kontrollige, kas tootega hendatud
lhteseade on sisse llitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed 1 Mudeli nimi / 2 VESA kruviaukude mdud (A * B) millimeetrites / 3 C / 4 Standardne kruvi / 5 Kogus / 6 Seinakinnitusklamber / 7 Toode
* See seade on B-klassi digitaalseade. * Seadme tpsemate tehniliste andmete vaatamiseks klastage
ettevtte Samsung veebilehte.

Suomi
Pika-asetusopas

* Tuotteiden vri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja kyttoppaan sislt voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat listietoja lataamalla kyttoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Osien tarkistaminen (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Sdsopas (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosdin (8) RS232C-sovitin (9) KAAPELIPIDIKE (Tuetut mallit: QH65B, QH75B) Jospakkauksestapuuttuujokinosa,otayhteyttsiihen jlleenmyyjn, jolta ostit laitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla. Osat 1 Kaukostimen anturi
Suuntaa kaukosdin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sit vastaavaa kaukostimen painiketta. * Josmuitanyttlaitteitakytetnsamoissatiloissakuin
kaukosdint, stimell saatetaan vahingossa hallita muita laitteita. 2 Virran merkkivalo 3 Virtapainike Kytkee laitteen plle tai pois plt.
Lhdelaitteen kytkeminen ja kytt Lue edellisell sivulla olevat kuvaukset. * Kyt kytkennss Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps) Vianmritysopas

Ongelmat

Ratkaisut

Nytt menee itsestn plle ja pois plt.

Varmista, ett tuotteen ja tietokoneen vlinen kaapeli on kytketty oikein.

Ei signaalia nkyy nytll.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, ett laitteeseen kytketty lhdelaite on pll.

Seintelineen tekniset ominaisuudet 1 Mallin nimi / 2 VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetrein / 3 C / 4 Vakioruuvi / 5 Mr / 6 Seintelineen pidike / 7 Tuote
* Tm laite on luokan B digitaalinen laite. * Listietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung
verkkosivustossa.

Franais
Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modle,etlecontenudanslemanuelpeuttremodifisans pravispourdesraisonsd'amliorationdesperformances.
* Tlchargezlemoded'emploidusiteWebdeSamsungpour de plus amples informations.
Vrification des composants (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponibledanscertainspays)(3)Guiderglementaire (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certainspays)(7)Tlcommande(8)AdaptateurRS232C (9) PORTE-CBLE (Modles pris en charge: QH65B, QH75B) S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprsduquelvousavezachetleproduit. Lescomposantspeuventtrediffrentssuivantlargion. Pices
1 Capteurdelatlcommande Appuyezsurunboutondelatlcommandetoutenpointant cettedernireverslecapteursitul'avantduproduitpour excuterlafonctioncorrespondante. * Sivousutilisezlatlcommandedeceproduitdansle mmeespacequed'autrespriphriquesd'affichage,ilse peutquecesdernierssoientcommandsparmgarde.
2 Indicateur d'alimentation 3 Bouton d'alimentation
Permetd'activeroudedsactiverleproduit. Connexion et utilisation d'un priphrique source
Reportez-vousauxdescriptionsdelapageprcdente. * Utilisez le cble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
Guide de dpannage

Problmes

Solutions

L'crans'allume ets'teint continuellement.

Vrifiezquelecbleentreleproduitetle PCestconnectcorrectement.

Aucun signal s'affichel'cran.

Vrifiezquel'appareilestconnect correctementl'aided'uncble.
Assurez-vousquelepriphriquesource connectauproduitestsoustension.

Spcifications du kit de montage mural 1 Nom du modle / 2SpcificationsVESApourtroudevis (A * B) en millimtres / 3 C / 4 Vis standard / 5Quantit/ 6 Support de fixation murale / 7 Produit
* CCepriphriqueestunappareilnumriquedeClasse B. *P ourlesspcificationsdtaillesdel'appareil,veuillezvisiter
le site Web de Samsung.

Deutsch
Kurzanleitung zur Konfiguration
* Farbe und Aussehen des Gerts sind gerteabhngig, und jederzeitige nderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen knnen.
berprfen des Lieferumfangs (1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht berall verfgbar) (3) Erklrungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht berall verfgbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) KABELHALTERUNG (Untersttzte Modelle: QH65B, QH75B) Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gert gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden. Bauteile 1 Fernbedienungssensor
Drcken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, whrend Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Gerts zielen, um die entsprechende Funktion auszufhren. * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie
die Fernbedienung dieses Gerts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden. 2 Stromversorgungsanzeige 3 Netztaste Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.
Anschlieen und Verwenden eines externen Gerts Bercksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite. * VerwendenSieeinCat 7-Kabel(STP*-Typ)frdieVerbindung.
(10/100 Mbit/s)
Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem

Lsungen

Der Bildschirm Prfen Sie, dass das Kabel zwischen wird stndig ein- dem Produkt und dem PC richtig und ausgeschaltet. angeschlossen ist.

Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

berprfen Sie, ob das Gert korrekt ber ein Kabel angeschlossen ist. berprfen Sie, ob das angeschlossene Quellgert eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits 1 Modellname / 2 Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / 3 C / 4 Standardschraube / 5 Menge / 6 Wandhalterung / 7 Produkt
* Dies ist ein digitales Gert der Klasse B. * Detaillierte technischen Daten des Gerts finden Sie auf der
Website von Samsung.


 
* . ,.
* Samsung .
 
(1)(2)( )(3) (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5) (6)(AAAx2)( )(7)(8) RS232C(9)(: QH65B, QH75B) . .

1  . *  .
2 3 
.
   
. * ,7(Cat7)
(*STP).(10/100Mbps)
 

  .

 .

 .

 .
 .

   1/2VESA(A*B) /3 C / 4/5/6 /7
* B. * ,
Samsung.

Magyar
Gyors teleptsi tmutat
* Atermksznesmegjelenseatpustlfggeneltrhet, sakziknyvtartalmaateljestmnyjavtsardekben elzetesrtestsnlklmdosulhat.
* Tovbbiinformcirttltseleafelhasznlikziknyvetaz albbiSamsungweboldalrl.
Az alkatrszek megltnek ellenrzse
(1)Gyorsteleptsitmutat(2)Garanciakrtya(Nem mindenholrhetel)(3)Szablyoztmutat(4)Waste Electrical&ElectronicEquipment(5)Tpkbel(6)Elemek (AAAx2)(Nemmindenholrhetel)(7)Tvirnyt(8)RS232C adapter(9)KBEL-TART(Tmogatottmodellek:QH65B, QH75B) Habrmelyikalkatrszhinyzik,forduljonaforgalmazhoz. Azalkatrszektrsgenknteltrhetnek.
Rszek 1 Atvirnytrzkelje
Nyomjonmegegygombotatvirnytn,mikzbena kszlkellapjnlevrzkelremutat,amegfelel funkcielvgzshez. * Hamskijelzeszkzketishasznlakszlk
tvirnytjvalazonoshelyisgben,elfordulhat,hogya tvirnytazokmkdstisbefolysolja. 2 Tpfeszltsgjelz 3 Bekapcsolgomb Akszlkbe-skikapcsolsa.
Forrseszkz csatlakoztatsa s hasznlata
Lsdalersokatazelzoldalon. * AcsatlakoztatshozCat7(*STPtpus)kbelthasznljon.
(10/100 Mbps)
Hibaelhrtsi tmutat

Problmk Akperny felvltvabe-s kikapcsol.
Akpernyna Nincs jel zenet lthat.

Megoldsok
Ellenrizze,hogyakbelmegfelelen van-ecsatlakoztatvaakszlksaPC kztt.
Gyzdjnmegarrl,hogyakszlk megfelelenvancsatlakoztatvaa kbellel.
Ellenrizze,hogybevan-ekapcsolva akszlkhezcsatlakoztatott jelforrseszkz.

Fali konzolkszlet jellemzi 1Tpusnv/2VESAcsavarlyukjellemzk(A*B) millimterekben/3 C / 4Szabvnyoscsavar/5Mennyisg / 6falitartkeret/7Termk
* EzakszlkaBosztlybatartozdigitliskszlk. * Azeszkzkrszletesmszakiadatairtltogassonela
Samsunghonlapjra.

Italiano
Guida di installazione rapida
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.
Verifica dei componenti (1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QH65B, QH75B) Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale stato acquistato il prodotto. Icomponentipossonovariareinbaseallalocalit. Parti 1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto. * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono
presenti altri dispositivi di visualizzazione, possibile che questi vengano azionati inavvertitamente. 2 Indicatore di alimentazione 3 Pulsante di accensione Consente di accendere o spegnere il prodotto. Connessione e uso di un dispositivo sorgente Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente. * Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)
Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi Lo schermo si accende e si spegne.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.

Soluzioni Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente. Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete 1 Nome modello / 2 Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / 3 C / 4 Vite standard / 5Quantit/6 Staffa per il montaggio a parete / 7 Prodotto
* Questo dispositivo un apparecchio digitale di Classe B. * Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web
Samsung.

Latviesu
trs uzstdsanas pamcba
*A tkarbnoizstrdjumatkrsaunizskatsvaratsirties,un veiktspjasuzlabosanasnolkosrokasgrmatassatursvar tiktmaintsbezieprieksjabrdinjuma.
* Laiiegtupapildinformciju,lejupieldjietlietotja rokasgrmatunotlknordtsSamsungtmekavietnes.
Sastvdau prbaude
(1)trsuzstdsanaspamcba(2)Garantijaskarte(nav pieejamsdazsatrasansviets)(3)Normatvdokumentcija (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5)Strvasvads (6)Baterijas(AAAx2)(navpieejamsdazsatrasansviets) (7)Tlvadbaspults(8)RS232Cadapteris (9)KABEUTURTJS(Atbalsttiemodei:QH65B,QH75B) Jakdanoizstrdjumasastvdamtrkst,sazinietiesart prdevju. Dazdsatrasansvietssastvdaasvaratsirties.
Detaas
1 Tlvadbaspultssensors Laiveiktuatbilstosofunkciju,nospiediettlvadbaspults pogu,pavrsotpultiizstrdjumapriekspusesossensora virzien. * Citudisplejaiercuizmantosanavientelpars izstrdjumatlvadbaspultivarizraistnetsuprjo displejaiercuvadbu.
2 Strvaspadevesindikators 3 Ieslgsanas/izslgsanaspoga
Iesldzvaiizsldzizstrdjumu.
Avota ierces pievienosana un izmantosana
Skatietaprakstusieprieksjlappus. * Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)
Problmu novrsanas rokasgrmata

Problmas
Ekrns neprtraukti iesldzasun izsldzas.
Ekrntiek pardts paziojumsNo Signal.

Risinjumi
Prbaudietkabeasavienojumustarp izstrdjumuundatoru.
Prbaudiet,vaiizstrdjumampareizi pievienots kabelis. Prbaudiet,vaiizstrdjumampievienot avotaierceirieslgta.

Sienas montzas komplekta specifikcijas 1Modeanosaukums/2VESAskrvjucaurumuizmri(A*B) milimetros / 3 C / 4Standartaskrve/5 Daudzums / 6Sienasmontzasbalstenis/7Izstrdjums
* SierceirBklasesdigitlierce. *L aiuzzintudetaliztasiercesspecifikcijas,apmekljiet
Samsungtmekavietni.

Lietuvi kalba
Greitos srankos vadovas
*A tsizvelgiantgamin,spalvairisvaizdagaliskirtis,osiekiant pagerintikokybsiovadovoturinysgalibtikeiciamosbe isankstiniospjimo.
*J eireikiaissamesnsinformacijos,is,,Samsung"svetains atsisiskitenaudotojovadov.
Sudedamj dali tikrinimas
(1)Greitossrankosvadovas(2)Garantijoskortel(Neprieinama kaikuriosevietovse)(3)Nustatymvadovas(4)Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Maitinimo laidas (6)Baterijos(AAAx2)(Neprieinamakaikuriosevietovse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris (9) LAIDO LAIKIKLIS (Palaikomi modeliai: QH65B, QH75B) Jeigutrkstasudedamjdali,kreipkitspardavj,iskurio sigijotesgamin. Sudedamosiosdalysskirtinguoseregionuosegalibti skirtingos.
Dalys 1 Nuotolinis jutiklis
Nukreipgaminiopriekyjeesantjutikl,paspauskite nuotoliniovaldymopultomygtuk,kadatliktumte atitinkamfunkcij. * Jeigunetolisiogaminionuotoliniovaldymopulto
naudojamikitirenginiaisuekranu,galibti,jogsie renginiaigalibtivaldominetyciomis. 2 Maitinimo indikatorius 3 Maitinimo mygtukas jungiaarbaisjungiagamin.
Saltinio renginio prijungimas ir naudojimas
Zr.ankstesniamepuslapyjepateikiamusaprasymus. *J ungciainaudokite,,Cat7"(*STPtipo)laid.(10/100Mbps)
Gedim nustatymo ir salinimo instrukcija

Problemos Ekranas vis sijungiair issijungia.
Ekrane parodoma No Signal.

Sprendimai
Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu. Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminisrenginysyrajungtas.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos 1 Modelio pavadinimas / 2VESAvarztskylispecifikacijos (A * B) milimetrais / 3 C / 4Standartinisvarztas/5 Kiekis / 6 Montavimo prie sienos laikiklis / 7 Gaminys
* SisrenginysyraBklassskaitmeninisaparatas. *J eireikiaissamirenginiospecifikacij,apsilankykite
,,Samsung"svetainje.

Norsk
Hurtigoppsettveiledning
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne hndboken kan bli endret uten forvarsel for forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhndboken fra det flgende Samsungnettstedet for ytterligere detaljer.
Kontrollere komponentene (1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strmledning (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (7) Fjernkontroll (8) RS232C-adapter (9) KABELHOLDER (Stttede modeller: QH65B, QH75B) Kontakt leverandren du kjpte produktet av hvis det mangler noen komponenter. Komponenter kan variere p forskjellige steder. Deler 1 Fjernkontrollsensor
Trykk p en knapp p fjernkontrollen som peker p sensoren p forsiden av produktet, for utfre den tilhrende funksjonen. * Bruk av andre skjermenheter i samme omrde som
fjernkontrollen til dette produktet kan fre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert. 2 Strmindikator 3 Strmknapp Slr produktet p eller av. Koble til og bruke en kildeenhet Se beskrivelsene p forrige side. * Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps) Feilskingsveiledning

Problemer Skjermen slr seg av og p.
No Signal vises p skjermen.

Lsninger Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet. Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel. Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er sltt p.

Spesifikasjoner for veggfeste 1 Modellnavn / 2 VESA-spesifikasjoner for skruehull (A B) i millimeter / 3 C / 4 Standardskrue / 5 Antall / 6 Veggfestebrakett / 7 Produkt
* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B. * Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten p nettstedet
til Samsung.

Polski
Skrcona instrukcja konfiguracji
*K oloriwygldmogsirniwzalenociodproduktu.Tre tejinstrukcjiobslugimoebezwczeniejszegopowiadomienia uleczmianiewcelupoprawyjakocipracyproduktu.
* Wicejinformacjimonauzyska,pobierajcinstrukcj obslugizponiszejstronyinternetowejfirmySamsung.
Sprawdzanie zawartoci
(1)Skrconainstrukcjakonfiguracji(2)Kartagwarancyjna (Dostpnawzalenociodkraju)(3)Instrukcjamontau (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5)Kabelzasilajcy (6)Baterie(AAAx2)(Dostpnawzalenociodkraju)(7)Pilot (8)AdapterRS232C(9)UCHWYTNAPRZEWODY(Obslugiwane modele: QH65B, QH75B) Jeelibrakujejakichkolwiekelementw,skontaktujsize sprzedawcproduktu. Zawartoopakowaniamoesirniwzalenociodmiejsca zakupu.
Czci 1 Czujnik pilota
Abyskorzystazwybranejfunkcji,nacisnodpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczonyzprzoduurzdzenia. * Korzystaniezinnychurzdzedowywietlaniaw
przestrzeniwykorzystywanejdokorzystaniazpilotamoe spowodowanieumylnekontrolowanietychurzdze. 2 Wskanikzasilania 3 Przycisk zasilania Wlczalubwylczaprodukt.
Podlczanie i korzystanie z urzdzenia rdlowego
Naleysizapoznazopisaminapoprzedniejstronie. *U ykablakategorii7(typuSTP*).(10/100Mbps)
Instrukcja rozwizywania problemw

Problem
Ekran naprzemiennie wlczasii wylcza.

Rozwizanie
Sprawdzi,czykabellczcyprodukti komputerjestpodlczonypoprawnie.

Na ekranie pojawia sikomunikatBrak

Upewnijsi,eurzdzeniejest prawidlowopodlczonekablem.

sygnalu.

Sprawdzi,czyurzdzenierdlowe

podlczonedomonitorajestwlczone.

Dane techniczne zestawu do montau ciennego 1 Nazwa modelu / 2Rozstawotworwnarubyzgodneze standardem VESA (A * B) w milimetrach / 3 C / 4rubystandardowe/5 Liczba szt. / 6 Uchwyt wspornika naciennego/7 Produkt
* Tourzdzeniezaliczanejestdokategoriisprztucyfrowego klasy B.
*S zczeglowedanetechniczneurzdzemonaznalena stronie internetowej firmy Samsung.

Portugus
Manual de configurao rpida
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os contedosdomanualestosujeitosaalteraessemaviso prvio,paramelhorarodesempenho.
* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsungparaobtermaisinformaes.
Verificao dos componentes
(1)Manualdeconfiguraorpida(2)Cartodegarantia(no disponvelnalgunslocais)(3)Guiaderegulamentao(4)Waste Electrical&ElectronicEquipment(5)Cabodealimentao (6)Pilhas(AAAx2)(nodisponveisnalgunslocais) (7) Telecomando (8) Adaptador RS232C (9) PASSA CABOS (Modelos suportados: QH65B, QH75B) Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. Peas 1 Sensor do telecomando
Primaumbotodotelecomandoapontandoparaosensor localizado na parte frontal do produto para executar a funocorrespondente. * Seutilizaroutrosdispositivosdevisualizaonomesmo
espaodotelecomandodesteprodutopodervira controlar estes outros dispositivos acidentalmente. 2 Indicador de corrente 3 Botodealimentao Liga e desliga o produto.
Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulteasdescriesnapginaanterior. * UtilizeumcaboCat7(*tipoSTP)paraaligao.(10/100
Mbps) Guia de resoluo de problemas

Problemas Oecrest continuamente a ligar e a desligar.

Solues
Verifique se o cabo entre o produto e o PC estligadocorretamente.

A mensagem Sem sinalexibidano
ecr.

Verifiqueseoprodutoestligado correctamente com um cabo.
Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produtoestligado.

Especificaes do kit de montagem na parede 1 Nome do modelo / 2EspecificaesVESAdosorifciospara parafusos(A*B)emmilmetros/3 C / 4Parafusopadro/ 5 Quantidade / 6 Suporte para montagem na parede / 7 Produto
* EstedispositivoumaparelhodigitaldeClasseB. * Paraobtermaisinformaessobreasespecificaesdo
dispositivo, visite o website da Samsung.

Romn
Ghid de configurare rapid
* Culoareaiaspectulpotfidiferitenfunciedeprodus,iar coninutulmanualuluisepoateschimba,frnotificare prealabil,pentruambuntiperformana.
* Descrcaimanualuldeutilizaredepeurmtorulsiteweb Samsung pentru mai multe detalii.
Verificarea componentelor
(1)Ghiddeconfigurarerapid(2)Certificatdegaranie(Nu estedisponibilnuneleri)(3)Ghiddereglementare(4)Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cablu de alimentare (6)Baterii(AAAx2)(Nuestedisponibilnuneleri) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C (9) SUPORT CABLU (Modele acceptate: QH65B, QH75B) ncazulncarelipsesccomponente,contactaifurnizoruldela careaiachiziionatprodusul. Componentelepotdiferinlocaiidiferite. Piese
1 Senzordetelecomand Apsaiunbutondepetelecomandndreptnd-octre senzoruldinfaaprodusuluipentruautilizafuncia corespunztoare. * Utilizareaaltordispozitivedeafiarenacelaispaiucucel ncareseafltelecomandaacestuiproduspoateprovoca controlulaccidentalalcelorlaltedispozitivedeafiare.
2 Indicator de alimentare 3 Buton de alimentare
Pornetesauopreteprodusul.
Conectarea i utilizarea unui dispozitiv surs
Consultaidescrieriledelapaginaanterioar. * UtilizaiuncabluCat7(*tipSTP)pentruconexiune.(10/100
Mbps)
Ghid de depanare

Probleme Ecranul se stinge iseaprinde continuu.
No Signal este afiatpeecran.

Soluii VerificaidaccabluldintreprodusiPC este conectat corect. Verificaidacprodusulesteconectat corect cu un cablu. Verificaidacdispozitivulsursconectat la produs este pornit.

Specificaiile kitului de montare pe perete 1 Nume model / 2SpecificaiileguriideurubVESA(A*B) n milimetri / 3 C / 4urubstandard/5 Cantitate / 6 Suport de montare pe perete / 7 Produs
* Acest echipament este un aparat digital din clasa B. * Pentruspecificaiidetaliatedespredispozitiv,vizitaisite-ul
web Samsung.

Srpski
Vodic za brzo postavljanje
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, asadrzajuovomprirucnikupodlezepromenamabez prethodnogobavestenja,radipoboljsanjaperformansi.
* Dodatneinformacijenalazeseukorisnickomprirucnikukoji mozetedapreuzmetesasledeeinternetstranicekompanije Samsung.
Provera komponenti
(1)Vodiczabrzopostavljanje(2)Garancijskakartica(Nije dostupnonanekimlokacijama)(3)Vodickrozpropise (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama)(7)Daljinskiupravljac(8)RS232Cadapter (9)DRZACZAKABL(Podrzanimodeli:QH65B,QH75B) Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Delovi
1 Senzordaljinskogupravljaca Pritisnitedugmenadaljinskomupravljacutakostoetega usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveliodgovarajuufunkciju. * Korisenjenekogdrugogureajazaprikazuoblastiu kojojsekoristidaljinskiupravljaczaovajproizvodmozeda ometaupravljanjedrugimureajimazaprikaz.
2 Indikator napajanja 3 Dugme za napajanje
Ukljucivanje/iskljucivanjeproizvoda.
Povezivanje i korisenje izvornog ureaja Pogledajte opise na prethodnoj stranici. * Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)
Vodic za resavanje problema

Problemi
Ekran se neprestano ukljucujei iskljucuje.

Resenja
Proveritedalijekablizmeuproizvodai racunaraispravnopovezan.

Naekranuese prikazati poruka No Signal.

Proveritedalijekablpravilnoprikljucen uureaj.
Proveritedalijeukljucenizvorniureaj koji je povezan sa proizvodom.

Specifikacije kompleta za montazu na zid 1 Naziv modela / 2 Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni zavrtanj / 5Kolicina/6Zidninosac/7 Proizvoda
* OvajureajjedigitalniaparatklaseB. * Detaljnespecifikacijeureajapotrazitenaveb-lokaciji
kompanije Samsung.

Slovencina
Prrucka rchlym nastavenm
* Farbaa vzhadsamzuodlisovav zvislostiodkonkrtneho vrobkua obsahprruckypodliehazmenmbez predchdzajcehoupozorneniav zujmezvysovaniavkonu.
* alsiepodrobnostinjdetevpouzvateskejprrucke,ktor mzeteprevziaznasledujcejwebovejlokalityspolocnosti Samsung.
Kontrola komponentov
(1)Prruckarchlymnastavenm(2)Zrucnlist(Vniektorch lokalitchniejekdispozcii)(3)Prruckasuvedenmpredpisov (4)WasteElectrical&ElectronicEquipment(5)Napjackbel (6)Batrie(AAAx2)(Vniektorchlokalitchniejekdispozcii) (7)Diakovovldanie(8)AdaptrRS232C(9)KBLOVDRZIAK (Podporovanmodely:QH65B,QH75B) Akchbajniektorkomponenty,kontaktujtepredajcu,u ktorhosteproduktkpili. Komponentysamzunarznychmiestachlsi. Diely
1 Snmacdiakovhoovldania Namierenmdiakovhoovldanianasnmacnaprednej stranevrobkuastlacenmtlacidlavykontezodpovedajcu funkciu. * Pouzvanieinchzobrazovacchzariadenvrovnakej oblasti,akodiakovovldanietohtoproduktu,mze spsobinemyselnovldanietchtoinchzobrazovacch zariaden.
2 Indiktornapjania 3 Vypnac
Zapnaalebovypnavrobok.
Pripojenie a pouzvanie zdrojovho zariadenia
Pozritesiopisynapredchdzajcejstrane. * NapripojeniepouzitekbelCat7(typSTP*).(10/100MB/s)
Sprievodca riesenm problmov

Problmy
Obrazovka sa neustlezapnaa vypna.

Riesenia
Skontrolujte,cijekbelmedziproduktom a poctacomsprvnepripojen.

Ziadny signl sa zobrazuje na obrazovke.

Skontrolujte,cijeproduktsprvne pripojenpomocoukbla.
Skontrolujte,cijezdrojovzariadenie pripojenk produktuzapnut.

Specifikcie spravy drziaka na stenu 1Nzovmodelu/2Specifikciepreotvoryskrutiekpoda normy VESA (A * B) v milimetroch / 3 C / 4Standardn skrutka / 5Mnozstvo/6Konzoladrziakanastenu/ 7Vrobok
* TotozariadeniejedigitlnezariadenietriedyB. * Podrobntechnickdajezariadenianjdetenawebovej
lokalitespolocnostiSamsung.

Slovenscina
Navodila za hitro namestitev
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina prirocnikapaselahkospremenibrezpredhodnegaobvestilaz namenomizboljsaveucinkovitostidelovanja.
* Zanadaljnjeinformacijeprenesiteuporabniskiprirocniks tega s spletnega mesta Samsung.
Pregled komponent (1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Napajalni kabel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C(9)DRZALOZAKABEL(Podprtimodeli:QH65B,QH75B) Cekaterekolikomponentemanjkajo,seobrnitenaponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Deli 1 Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo. * Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru,
kotjedaljinskiupravljalniktegaizdelka,lahkopovzroci nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav. 2 Indikator napajanja 3 Gumb za vklop Vklop ali izklop izdelka. Priklop in uporaba vhodne naprave
Oglejtesiopisenaprejsnjistrani. * Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)
Navodila za odpravljanje tezav

Tezave

Resitve

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek inracunalnik,pravilnopriklopljen.

Na zaslonu se prikazesporocilo No Signal.

Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno 1 Ime modela / 2 Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih / 3 C / 4Obicajnivijak/5Kolicina/6 Stenski nosilec / 7 Izdelek
* Naprava je digitalni aparat razreda B. *P odrobnejsetehnicnepodatkeonapravilahkonajdetena
spletnem mestu podjetja Samsung.

Espaol
Gua de configuracin rpida
*E lcoloryelaspectopuedenvariarsegnelproducto,yel contenidodelmanualestsujetoacambiossinprevioaviso para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web deSamsungsinecesitamsinformacin.
Comprobacin de los componentes
(1)Guadeconfiguracinrpida(2)Tarjetadegaranta(No disponibleenalgunoslugares)(3)Guaderegulaciones (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Cable de alimentacin(6)Pilas(AAAx2)(Nodisponibleenalgunos lugares) (7) Mando a distancia (8) Adaptador RS232C (9) SOPORTE PARA CABLES (Modelos admitidos: QH65B, QH75B) Pngaseencontactoconeldistribuidordondeadquiriel producto si falta alguno de los componentes. Loscomponentespuedenvariarsegnlaslocalidades. Partes 1 Sensor del mando a distancia
Pulseunbotndelmandoadistanciaapuntandoalsensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la funcincorrespondienteadichobotn. * Elusodeotrosdispositivosdevisualizacinenelmismo
espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria. 2 Indicador de encendido 3 Botndeencendido Enciende o apaga el producto.
Conexin y uso de un dispositivo fuente
Consultelasdescripcionesenlapginaanterior. * UtiliceuncableCat7(tipo*STP)paralaconexin.(10/100Mbps)
Solucin de problemas

Problemas La pantalla se enciende y se apaga continuamente.

Soluciones
Compruebe que el cable entre el producto yelPCestconectadocorrectamente.

Sin seal se muestra en la pantalla.

Compruebequeelproductoest conectado correctamente con un cable.
Compruebe que el dispositivo fuente conectadoalproductoestencendido.

Especificaciones del juego de montaje mural 1 Nombre del modelo / 2 Especificaciones de orificios para tornillosVESA(A*B)enmilmetros/3 C / 4Tornilloestndar / 5 Cantidad / 6 Soporte de montaje mural / 7 Producto
* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B. * Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung.

Svenska
Snabbstartguide

* Frgen och utseendet kan variera beroende p produkt. Innehllet i bruksanvisningen kan ndras utan fregende meddelande fr att frbttra produktens prestanda.
* Ladda ned anvndarhandboken frn Samsungs webbplats nedan om du vill ha mer information.
Kontrollera delarna (1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgnglig p alla platser) (3) Freskrifter (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Strmkabel (6) Batterier (AAA x 2) (Ej tillgnglig p alla platser) (7) Fjrrkontroll (8) RS232C-adapter (9) KABELHLLARE (Modeller som stds: QH65B, QH75B) Kontrakta leverantren dr du kpte produkten om ngra delar saknas. Komponenterna kan variera p olika platser. Delar 1 Fjrrsensor
Tryck p en knapp p fjrrkontrollen och rikta den mot sensorn p produktens framsida nr du vill utfra motsvarande funktion. * Anvndning av andra skrmenheten p samma plats
som fjrrkontrollen fr den hr produkten kan orsaka att skrmenheterna styrs utan avsikt. 2 Strmindikator 3 Strmknapp Slr p eller av produkten. Ansluta och anvnda en kllenhet Se beskrivningarna p fregende sida. * Anvnd en Cat 7-kabel (*STP-typ) fr anslutningen. (10/100 Mbps)
Felskningsguide

Problem

Lsningar

Skrmen hller p Kontrollera att kabeln mellan produkten att sls p och av. och datorn r korrekt ansluten.

Ingen signal visas p skrmen.

Kontrollera att produkten r korrekt ansluten med en kabel. Kontrollera att kllenheten som r ansluten till produkten r pslagen.

Specifikationer fr vggstativet 1 Modellnamn / 2 VESA-skruvhlspecifikationer (A B) i millimeter / 3 C / 4 Standardskruv / 5 Antal / 6 Vggmonteringsfste / 7 Produkt
* Den hr enheten r en digital apparat i Klass B. * Detaljerade enhetsspecifikationer finns p Samsungs
webbplats.

Trke
Hizli Kurulum Kilavuzu
*R enkvegrnmrnebaliolarakdeiebilirvekilavuzun ieriiperformansiarttirmakiinhaberverilmeksizin deitirilebilir.
* EkayrintilariinSamsungWebsitesindenkullanicikilavuzunu indirin.
Bileenleri Kontrol Etme
(1)HizliKurulumKilavuzu(2)Garantikarti(Baziblgelerde bulunmaz)(3)Mevzuatkilavuzu(4)WasteElectrical& ElectronicEquipment(5)Gkablosu(6)Piller(AAAx2)(Bazi blgelerde bulunmaz) (7) Uzaktan Kumanda (8) RS232C Adaptr (9) KABLO TUTUCU (Desteklenen modeller: QH65B, QH75B) Herhangibirparaeksikse,rnsatinaldiinizsaticiylatemas kurun. Paralarfarkliblgelerdefarklilikgsterebilir. Paralar 1 Uzaktan kumanda sensr
lgiliilevigerekletirmekiinuzaktankumandayirnn ntarafindakisensredorultarakbirdmeyebasin. * Birnnuzaktankumandasiylaayniyerdebaka
grntlemecihazlarikullanmak,diergrntleme cihazlarininyanliliklakontroledilmesinenedenolabilir. 2 GGstergesi 3 Gdmesi rnaarveyakapatir.
Bir Kaynak Cihaz Balama ve Kullanma
ncekisayfadayeralanaiklamalarabakin. *B alantiiinCat7(*STPtipi)kablokullanin.(10/100Mbps)
Sorun Giderme Kilavuzu

Sorunlar

zmler

Ekranailip kapanmaya devam ediyor.

rnilePCarasindakikablonundoru ekildebalandiindaneminolun.

rnnbirkabloyladoruekilde Ekranda Sinyal Yok balandiinikontroledin. grntleniyor. rnnbaliolduukaynakcihazinaik
olduunukontroledin.

Duvara Montaj Kiti zellikleri 1ModelAdi/2 Milimetre olarak VESA vida delik zellikleri (A * B) / 3 C / 4 Standart Vida / 5 Miktar / 6 Duvar montaj braketi / 7 rn
* BuaygitSinifBdijitalcihazdir. *C ihazinayrintiliteknikzellikleriiinSamsungwebsitesini
ziyaret edin.



References

Adobe PDF Library 9.9 Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3)