ZERFUN logotips

Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro

ZERFUN G8
Pro bezvadu
Mikrofona sistēma

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet visas instrukcijas, lai nodrošinātu vislabāko šī produkta veiktspēju. Saglabājiet šos norādījumus turpmākai uzziņai.

LAIPNI

Cienījamais ZERFUN G8 klient!
Apsveicam ar ZERFUN G8 bezvadu mikrofonu sistēmas iegādi. Lai nodrošinātu savu drošību un bezproblēmu darbību daudzus gadus, pirms šīs ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabājiet to drošā vietā turpmākai uzziņai. Mēs ceram, ka jums patiks sava jaunā ZERFUN G8 bezvadu mikrofonu sistēma.

 Uztvērēju DAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES

Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro — skaļuma kontrole

 1. Mikrofona A skaļuma regulēšana: pielāgo mikrofona A izvades skaļumu, pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu skaļumu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to samazinātu.
 2. Mikrofona B skaļuma regulēšana Pielāgo mikrofona A izvades skaļumu. Pagriež pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu skaļumu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to samazinātu.
 3. Mikrofona C skaļuma regulēšana Pielāgo mikrofona A izvades skaļumu. Pagriež pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu skaļumu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to samazinātu.
 4. Mikrofona D skaļuma regulēšana: pielāgo mikrofona A izvades skaļumu, pagriež pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu skaļumu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to samazinātu.
 5. Uztvērēja barošanas poga: Nospiežot šo pogu, sistēma tiks ieslēgta, iedegsies LED displejs. Kad sistēma ir ieslēgta, turot pogu nospiestu 2 līdz 3 sekundes, barošana tiks izslēgta.

Uztvērēju DAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES

Aizmugurējais panelis

Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro — aizmugurējais panelis

1. Līdzstrāvas barošanas ieeja
2. Antenas savienotājs
3. Līdzsvarots savienotājs 1
4. Līdzsvarots savienotājs 2
5. Līdzsvarots savienotājs 3
6. Līdzsvarots savienotājs 4
7. 3.5 Jauktas audio izvades ligzda
8. 6.3 Jauktas audio izvades ligzda
9. Antenas savienotājs

 UZŅĒMĒJU POSTAS UN VADĪBAS

Savienojuma diagramma

Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro — savienojums

PIEZĪME: Abas antenas darbojas pieslēgvietās Antenna 1 un Antenna 2. Starp ostām nav atšķirības, un abas darbojas kopā.

MIKROFONA DAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES

ZERFUN G8 Pro bezvadu mikrofonu sistēma - mikrofons

 1. Mikrofona galva: Iekļauts mikrofona vāciņš un kasetne.
 2. LED displeju: parāda kanālu, akumulatora līmeni, savienojuma diapazonu un frekvenci.
 3. Mikrofona barošanas poga: Nospiežot šo pogu, mikrofons tiks ieslēgts. Kad mikrofons ir ieslēgts, turot pogu nospiestu 2 līdz 3 sekundes, barošana tiks izslēgta.
 4. Frekvences regulēšanas poga: Šai pogai, kas apzīmēta ar “HI-LO”, var piekļūt, atskrūvējot mikrofona pamatnes/akumulatora vāciņu. Nospiežot pogu, tiek mainīts kanāls/frekvence.

MIKROFONA DAĻAS UN VADĪBAS IERĪCES

Mikrofona raidītāja LED displejs

ZERFUN G8 Pro bezvadu mikrofonu sistēma - LED

 1. Akumulatora līmeņa displejs: Šī ikona parāda atlikušo akumulatora jaudu. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ikona mirgos, norādot, ka tā ir jānomaina.
 2. Kanāla displejs: Šis burtciparu displejs parāda pašreizējo kanālu.
 3. Frekvences displejs MHz: Šis ciparu displejs parāda pašreizējo frekvenci.

DARBĪBAS INSTRUKCIJA

 1. Ieslēdziet uztvērēju, izmantojot uztvērēja barošanas pogu. LED displejs parādīs uztvērēja kanālu un frekvenci.
 2. Pagrieziet mikrofona skaļuma regulēšanas pogas līdz galam un pēc tam nospiediet mikrofona barošanas pogas, lai ieslēgtu katru mikrofonu. (Katrai ir nepieciešamas 2 AA baterijas, lai ieslēgtu mikrofonus.) LED displejos būs redzams kanāls, RF un AF līmenis, akumulatora statuss un pārraides diapazons katram mikrofonam.
 3. Lai pielāgotu frekvenci, izmantojiet Frekvences regulēšanas pogu. Lai piekļūtu šai pogai, atskrūvējiet mikrofona pamatni/akumulatora vāciņu, pagriežot roktura apakšējo pusi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas tiek pilnībā noņemts. Nospiediet pogu, kas apzīmēta ar “HI La”, lai mainītu kanālu/frekvenci. Uztvērējs automātiski saskaņosies ar raidītāja* frekvenci. Pēc kanāla atlasīšanas pieskrūvējiet detaļu atpakaļ. Kanālus var izvēlēties no 1 līdz 50.
  *Mikrofons A un mikrofons B netraucēs viens otram, taču, ja vienlaikus izmantojat vairākus mikrofonu komplektus, visiem mikrofoniem ir jāiestata dažādas frekvences.
 4. Lai izslēgtu mikrofonu vai uztvērēju, turiet nospiestu atbilstošo barošanas pogu 2 līdz 3 sekundes.
 5. Savienošanas pārī metode Vispirms ieslēdziet uztvērēju un izslēdziet mikrofonu. Pārliecinieties, vai mikrofons un uztvērējs atrodas 20 collu attālumā. Vispirms turiet nospiestu mikrofona kanālu regulēšanas pogu un pēc tam nospiediet mikrofona barošanas pogu. Kad ekrānā parādās “Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro — icon1 ", atlaidiet abas pogas un pagaidiet sekundes. Ja "Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro — icon1 ” pazūd, tas nozīmē, ka savienošana pārī ir veiksmīga.

Piezīme. Strādājot ar 2 vai vairāk komplektiem vienlaikus, lūdzu, pārliecinieties, vai mikrofoni ir iestatīti ar dažādiem kanāliem.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

vispārējs

 • Nesēja frekvence: 500–599 MHz
 • Modulācijas režīms: FM
 • Maksimālā novirze: ±45 kHz
 • Audio reakcija: 50 Hz – 15 kHz
 • Visaptverošais SNR: >105 dB(A)
 • THD pie 1 kHz: <0.3°70 • Darba temperatūra: 14–131 °F
 • Darbības diapazons: 164′ – 262.5′
  Saņēmējs
 • Svārstību režīms: PLL (digitālās frekvences sintezators)
 • Nomaldīšanās noraidīšana: 180 dB
 • Attēla noraidīšana: 580 dB
 • Jutība: 5 dBu
 • Audio izejas līmenis
  o XLR izejas ligzda: 800 mV
  o 1/4″ izejas ligzda: 800 mV
 • Darbības sējtage: līdzstrāva 12 V
 • Darba strāva: 5300 mA
  Rokas raidītājs
 • RF jauda: 510 mW
 • Svārstību režīms: PLL (digitālās frekvences sintezators)
 • Frekvences stabilitāte: <30 ppm
 • Dinamiskais diapazons: 1_100 dB(A)
 • Frekvences reakcija: 50 Hz - 15 kHz
 • Maksimālais ievades spiediens: 130 dB SPL
 • Mikrofona uztvērējs: kustīga spole
 • Barošana: 2 x 1.5 V akumulatori

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA Uztvērējs VAI MIKROFONS
RAIDĪTĀJA STATUSS
 IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
NAV skaņas vai vājums  Uztvērēja LED ekrāns ir izslēgts 1. Pārliecinieties, vai viens maiņstrāvas adaptera gals ir pievienots strāvas kontaktligzdai, bet otrs gals ir pievienots līdzstrāvas ievades ligzdai uztvērēja aizmugurējā panelī.
2. Pārbaudiet, vai maiņstrāvas kontaktligzda darbojas un ir pareizajā tilpumātage.
Mikrofona strāvas indikators ir izslēgts 1. Ieslēdziet strāvu.
2. Pārliecinieties, vai baterijas ir vērstas pareizajā virzienā (+/- atzīmēm jābūt vienā līnijā).
3. Izmēģiniet citu(-s) akumulatoru(-us).
Uztvērēja RF līmeņa displejs ir ieslēgts 1. Palieliniet uztvērēja skaļumu.
2. Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp uztvērēju un amplifer vai mikseris.
Uztvērēja RF līmeņa displejs ir izslēgts; deg mikrofona barošanas indikators 1. Pilnībā izvelciet antenu.
2. Pārliecinieties, vai uztvērējs atrodas tālāk no metāla priekšmetiem.
3. Pārbaudiet, vai starp raidītāju un uztvērēju nav citu šķēršļu.
4. Pārbaudiet, vai uztvērējs un raidītājs izmanto vienu un to pašu frekvenci.
Mirgo mikrofona jaudas indikators Nomainiet baterijas.
PROBLĒMA Uztvērējs VAI MIKROFONS 
RAIDĪTĀJA STATUSS
IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
Izkropļojumi vai nevēlams pārraušanas troksnis Uztvērēja RF līmeņa displejs ir ieslēgts 1. Noņemiet iespējamos tuvumā esošos RF traucējumu avotus, piemēram, CD atskaņotājus, datoru digitālās ierīces, austiņu uzraudzības sistēmas utt.
2. Iestatiet uztvērējam un raidītājam dažādas frekvences.
3. Nomainiet mikrofona baterijas.
4. Ja tiek izmantotas vairākas sistēmas, palieliniet frekvenču atdalīšanu starp sistēmām.
Izkropļojuma līmenis pakāpeniski palielinās Mirgo mikrofona jaudas indikators Nomainiet baterijas.

Dokumenti / Resursi

Bezvadu mikrofonu sistēma ZERFUN G8 Pro [pdf] Lietotāja rokasgrāmata
G8 Pro, bezvadu mikrofonu sistēma

Pievienoties sarunvaloda

1 Komentārs

 1. Man baznīcā tiek izmantotas 2 sistēmas. Es gribu vienlaikus izmantot visus 8 mikrofonus, kā panākt, lai tie darbotos, lai tie viens otru neizjauktu.

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.