Dokuments

NS-DCDCHH2 Full HD divu kameru paneļa kamera

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Full HD divu kameru paneļa kamera
NS-DCDCHH2
Pirms jaunā produkta izmantošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus, lai novērstu jebkādus bojājumus.

saturs
Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Iepakojuma saturs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sastāvdaļas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informācijas paneļa kameras uzstādīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instrumentu kameras izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MicroSD atmiņas kartes formatēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Manuāla paneļa kameras izslēgšana un ieslēgšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cikla ierakstīšanas izpratne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ārkārtas video ierakstīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fotoattēlu uzņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Lejupielāde files pie datora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Izvēļņu opcijas un iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ekrāna rādījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Navigācija ekrāna displejā (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Traucējummeklēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​VIENA GADA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ievads
Apsveicam ar augstas kvalitātes Insignia izstrādājuma iegādi. Jūsu NS-DCDCHH2 ir modernākais paneļu kameras dizains un ir paredzēts uzticamai un bez problēmām.
SVARĪGAS AIZSARDZĪBAS
· Vienmēr uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu. · Nenometiet un nepieļaujiet spēcīgu triecienu uz paneļa kameru, kā arī neuzstādiet to vietās, kas pakļautas spēcīgai vibrācijai. · Nekādā veidā neizjauciet un nepārveidojiet savu paneļa kameru. Izjaukšana vai pārveidošana var ne tikai anulēt garantiju,
bet var arī radīt bojājumus. · Neizmantojiet un neuzglabājiet savu paneļa kameru damp vietas. Šķidrums, kas iekļūst informācijas kamerā, var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos
vai elektrošoku. · Nedarbiniet ārkārtējos karstuma apstākļos. Ja jūsu automašīna ir novietota stāvēšanai karstā saulainā klimatā, ļaujiet automašīnai atdzist
pirms paneļu kameras lietošanas.
Apkalpošana
· 1080p izšķirtspēja priekšējās un aizmugures kamerās · 148 grādu platleņķa objektīvs · 2.0 collu LCD displejs · G-spēka sensors automātiski sāk ierakstīšanu trieciena laikā · Iebūvēts mikrofons audio tveršanai · Cilpas ierakstīšana pārraksta vecāko footage un neļauj jums beigties krātuvē · Uzlabota nakts redzamība · MicroSD karte paplašināma līdz 256 GB (karte nav iekļauta)

2

www.insigniaproducts.com

Iepakojuma saturs
· Full HD divu kameru paneļu kamera · USB kabelis (11.8 pēdas (3.6 m)) · Transportlīdzekļa strāvas adapteris · Montāžas kronšteins ar piesūcekni · Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
sastāvdaļas
atpakaļ

NS-DCDCHH2 puse

tops

Priekšējais

# 1. PANTS 2. ekrāns XNUMX. indikatora gaismas diode

3 Aizmugurējais objektīvs

4 Mikrofons

5

(barošanas/iestatīšanas poga)

6 (augšup) poga 7 (uz leju) poga

APRAKSTS
2.0 collu ekrāns
· Iedegas zilā krāsā, kad ieslēdzat paneļu kameru. · Video ierakstīšanas laikā mirgo sarkanā krāsā.
HD kamera
Ieslēdzot, tver audio.
· Nospiediet, lai manuāli ieslēgtu paneļu kameru. Nospiediet un turiet divas sekundes, lai izslēgtu paneļu kameru. Piezīme: paneļu kamera automātiski ieslēdzas, kad iedarbināt transportlīdzekli.
· Kad paneļa kamera neieraksta, nospiediet , lai atvērtu sistēmas iestatījumu ekrānu.
· Ierakstīšanas režīmā nospiediet, lai sāktu ārkārtas ierakstu.?
· Izvēlnes režīmā nospiediet , lai pārvietotos uz augšu. · Kad jūsu paneļa kamera ieraksta vai neieraksta, nospiediet
, lai pārietu kameras režīmā, pēc tam nospiediet vēlreiz, lai uzņemtu fotoattēlu. · Atskaņošanas sarakstā nospiediet , lai pārvietotos uz augšu. · Atskaņošanas režīmā nospiediet, lai izdzēstu videoklipu vai fotoattēlu.
· Kamēr jūsu paneļa kamera ieraksta, nospiediet , lai izslēgtu audio. · Izvēlnes režīmā nospiediet , lai pārvietotos uz leju. · Atskaņošanas režīmā nospiediet, lai izvēlētos atskaņošanu file. · Kad jūsu paneļa kamera neieraksta, nospiediet , lai atvērtu sarakstu
o files jūsu atmiņas kartē. · Atskaņošanas režīmā nospiediet , lai view iepriekšējo video vai fotoattēlu.

www.insigniaproducts.com

3

# 8. PUNKTS poga Labi
9 MicroSD kartes slots
10 Micro USB ligzda 11 Piesūcekņa stiprinājums 12 Ventilācijas atveres 13 Priekšējais objektīvs 14 Skaļrunis

APRAKSTS
· Tiešraides kameras režīmā nospiediet, lai sāktu vai pārtrauktu ierakstīšanu. · Atskaņošanas režīmā nospiediet, lai sāktu vai apturētu atskaņošanu. · Atskaņošanas režīmā nospiediet q, lai atvērtu sarakstu ar files uz jūsu
atminas karte. Izvēlieties a file atskaņošanai, pēc tam nospiediet OK, lai sāktu atskaņošanu. · Formatēšanas ekrānā nospiediet , lai sāktu microSD kartes formatēšanu. · Izvēlnes režīmā nospiediet, lai apstiprinātu izvēli. · Avārijas video režīmā nospiediet, lai izietu. · Ekrānā Restore Default Settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus) nospiediet , lai atjaunotu visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.
Lai saglabātu video, ievietojiet šajā slotā MicroSD karti (8 GB līdz 256 GB) (nav iekļauta komplektācijā). files un fotogrāfijas. Lai ierakstītu vai atskaņotu, ir jābūt ievietotai formatētai kartei. Skatiet sadaļu MicroSD atmiņas kartes formatēšana 5. lpp.
Pievienojiet mikro USB kabeli šai ligzdai, lai darbinātu paneļu kameru vai lejupielādētu files pie datora.
Pievienojiet šim stiprinājumam paneļa kameru.
Ielaidiet gaisa kamerā, lai tā būtu vēsa. Nebloķēt.
HD kamera
Atskaņo skaņu no jūsu paneļa kameras.

Jūsu paneļa kameras uzstādīšana
Piezīme. Izmantojiet karti ar 8 GB līdz 256 GB atmiņu. Mēs iesakām izmantot karti ar lielāko pieejamo atmiņas ietilpību. Lielāka atmiņas ietilpība ļauj ierakstīt vairāk. 1 Ievietojiet MicroSD atmiņas karti (atmiņas ietilpība no 8 GB līdz 256 GB) (nav iekļauta) MicroSD kartes slotā.

2 Notīriet un rūpīgi nosusiniet vējstikla zonu, kurā vēlaties uzstādīt paneļu kameru.
3 Ievietojiet un iebīdiet piesūcekņa stiprinājuma kronšteinu montāžas spraugā paneļa kameras augšpusē.
4 Noņemiet aizsargplēvi no stiprinājuma kronšteina un paneļa kameras lēcām.
5 Novietojiet piesūcekni uz vējstikla centra, zem aizmugures view spoguli, pēc tam pārvietojiet stiprinājuma kronšteina slēdzi pulksteņrādītāja virzienā, līdz dzirdat klikšķi.

4

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2
6 Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli vadības kameras USB ligzdai, pēc tam izvelciet kabeli no paneļa kameras ap vējstikla ārējo malu un transportlīdzekļa 12 V strāvas kontaktligzdā.

12V 180W
7 Pievienojiet kabeli transportlīdzekļa strāvas adapterim, pēc tam pievienojiet adapteri strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet transportlīdzekli. Jūsu paneļa kamera sāk darboties automātiski.
8 Pagrieziet montāžas kronšteinu, lai noregulētu viewpēc vajadzības. 9 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu vadības kameru. Iestatīšanas laikā noteikti formatējiet atmiņas karti. Ja
karte nav formatēta, tā var neierakstīt vai atskaņot. Skatiet sadaļu MicroSD atmiņas kartes formatēšana 5. lpp. Pirmoreiz ieslēdzot paneļa kameru, jums tiek piedāvāts ievadīt pamata iestatīšanas informāciju, piemēram, valodu, gadu, mēnesi, dienu. Skatiet sadaļu Izvēlnes opcijas un iestatījumi 6. lpp. Jūsu paneļa kamera izmanto šo informāciju, veidojot file vārdus un, kad tiek parādīts laiks stamps. Turpmākās palaišanas tiek tieši atvērtas video ekrānā.
Izmantojot savu paneļa kameru
MicroSD atmiņas kartes formatēšana
Lai to varētu izmantot savā paneļa kamerā, atmiņas karte ir jāformatē. Ja karte nav formatēta, iespējams, jūsu paneļa kamera nevarēs ierakstīt vai saglabāt.
Piezīme. Pirmo reizi ievietojot jaunu SD karti savā paneļa kamerā, ekrānā tiks parādīts viens no šiem kļūdu ziņojumiem, ja radīsies problēma ar karti: · KARTES KĻŪDA Nomainiet SD karti — norāda, ka jaunā karte ir nav pieejama jūsu paneļa kamerai (karte var būt nesaderīga vai
bojāts). Izņemiet SD karti un nomainiet to ar citu. Jāizmanto tikai SD kartes no 8 līdz 256 GB. vai · CARD ERROR FORMAT (KARTES KĻŪDAS FORMATĒŠANA) Karte kamerā — norāda, ka jaunās kartes formatējums nav saderīgs ar jūsu paneļa kameru. Izmantot
Format rīks, lai formatētu karti. Tādējādi tiks dzēsta visa jūsu paneļa kameras informācija, tāpēc, lūdzu, saglabājiet savu files pirmais.
1 Pārliecinieties, vai paneļa kamera ir ieslēgta un nav ierakstīšanas režīmā. 2 Nospiediet (barošanas/iestatīšanas) pogu. Tiek atvērts ekrāna displejs. 3 Nospiediet pogu (augšup) vai (uz leju), lai atlasītu Format, pēc tam nospiediet pogu Labi,
UZMANĪBU! Formatējot atmiņas karti, tiek izdzēsti visi kartē esošie dati. Noteikti dublējiet visus ierakstus, kurus vēlaties saglabāt. Skatiet Lejupielāde files uz datoru 6. lpp.
Manuāla paneļa kameras izslēgšana un ieslēgšana
Jūsu paneļa kamera ieslēdzas automātiski, kad ieslēdzat transportlīdzekli. Varat manuāli izslēgt paneļa kameru un pēc tam to atkal ieslēgt.
· Nospiediet un turiet (barošanas/iestatīšanas) pogu, lai izslēgtu paneļu kameru. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai to atkal ieslēgtu.
Cikla ierakstīšanas izpratne
Kad MicroSD atmiņas karte ir pilna, jūsu paneļa kamera nepārtraukti pārraksta vecāko footage ierakstīts. Lai aizsargātu konkrētu videoklipu pret pārrakstīšanu, nospiediet (barošanas/iestatīšanas) pogu. Ekrānā parādās (ārkārtas ierakstīšanas) ikona. Jūs varat arī aizsargāt files atskaņošanas ekrānā video atskaņošanas režīmā.

www.insigniaproducts.com

5

Ārkārtas video ierakstīšana
Kad G-sensors reģistrē triecienu, automātiski sākas avārijas ieraksts. Ārkārtas ieraksti rada aizsargātu (bloķētu) files, kas netiek pārrakstīti ar nepārtrauktas cilpas ierakstīšanu. Turklāt, lai pārliecinātos, ka svarīgais footagJa negadījums notiek 30 sekunžu laikā pēc klipa sākuma vai beigām, blakus esošie videoklipi tiek bloķēti. Varat manuāli sākt un apturēt ārkārtas video.
· Kad ir ieslēgta paneļu kamera, nospiediet pogu OK, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Fotografēšana
· Nospiediet pogu (uz augšu), lai pārietu uz kameras režīmu. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet pogu vai kameras ikonu.
Lejupielāde files pie datora
Jūs varat pārsūtīt files no jūsu paneļa kameras uz datoru. 1 Izņemiet MicroSD atmiņas karti no paneļa kameras un ievietojiet to datora karšu lasītājā. Atmiņa
karte jūsu sarakstā tiek parādīta kā mobilā cietā diska ierīce files. 2 Lejupielādējiet files savā datorā direktorijā, kuru varat viegli atrast. 3 Datorā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces un pēc tam parādītajā opciju sarakstā atlasiet Izstumt. 4 Izņemiet karti un ievietojiet to atpakaļ paneļa kamerā.
Piezīme. Varat arī pievienot USB kabeli no paneļa kameras tieši datoram un piekļūt MicroSD kartei files.

Izvēlnes opcijas un iestatījumi

MENU Izvēlne Iestat

IESPĒJA Izšķirtspēja

Ekrāns

Loop ieraksts

Mikrofona iestatīšana Ekspozīcija Infrasarkanais lamp Stamp iestatīšana
Valodas laika iestatīšana
Vadītāja ID iestatījums

IESTATĪŠANA
Izvēlas kameras izšķirtspēju. Varat izvēlēties: · 1080p priekšā / 1080p aizmugurē · 1080p priekšā / 720p aizmugurē · 720p priekšpusē / 720p aizmugurē
Iestata ekrānā redzamo saturu. Varat izvēlēties: · Priekšpuse, lai rādītu video ārpus transportlīdzekļa. · Aizmugure, lai rādītu video jūsu transportlīdzeklī. · PIP (attēls attēlā), lai parādītu priekšējo video ar nelielu logu, kas parāda aizmugurējo video.
PIP ir noklusējuma iestatījums.
Iestata laiku, kad ierakstīšanas cikls beidzas. Varat izvēlēties 1 min, 3 min vai 5 min. Kad atmiņas karte ir pilna, paneļa kamera izdzēš vecākos ierakstus, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem. Jūsu paneļa kamera automātiski neizdzēš ārkārtas ierakstus. Šie ieraksti ir jāizdzēš manuāli.
Ieslēdz vai izslēdz mikrofonu.
Iestata baltā balansu atbilstoši pieejamajam apgaismojumam. Varat izvēlēties iestatījumu no 2.0 līdz +2.0. Noklusējuma iestatījums ir +0.
Izgaismo attēlus tumšā vidē, piemēram, naktī vai vājā apgaismojumā. Varat izvēlēties Ieslēgts, Izslēgts vai Automātiski.
Pagriež datumu un laiku stamp Ieslēgts vai Izslēgts. Ja izvēlaties Ieslēgts, datums un laiks tiek parādīts ekrāna apakšdaļā. Varat arī ieslēgt ievades funkciju un ievadīt identifikācijas informāciju, piemēram, vārdu, segvārdu vai transportlīdzekļa marku un modeli.
Iestata OSD valodu. Varat izvēlēties angļu, franču vai spāņu valodu.
Iestata pašreizējo datumu un laiku. Izmantojiet pogas un, lai atlasītu ciparu, pēc tam nospiediet pogu Labi, lai bloķētu atlasi un pārietu uz nākamo skaitļa lauku. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu Labi, lai saglabātu ierakstu. Datums un laiks ir daļa no file nosaukums katram ierakstam.
Ļauj ievadīt transportlīdzekļa numura zīmes numuru. Izmantojiet pogas un, lai atlasītu ciparu, pēc tam nospiediet pogu Labi, lai bloķētu atlasi un pārietu uz nākamo skaitļa lauku. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu Labi, lai saglabātu ierakstu. Šī informācija tiek glabāta kā daļa no laika stamp.

6

www.insigniaproducts.com

MENU
Izvēlnes iestatīšana (turpinājums)

OPTION Pogas pīkstiens
LCD automātiska izslēgšana
Skaļuma iestatīšana
WDR
Frekvences formāta atmiņas karte

iezīme

Noklusējuma iestatījumi Versijas informācija Vadītāja noguruma trauksme
Atgādinājuma gaismas
Kustības noteikšana

G sensora jutība

NS-DCDCHH2
IESTATĪŠANA
Katru reizi, nospiežot pogu, atskan pīkstiens. Varat ieslēgt vai izslēgt pīkstienu.
Iestata laiku, pēc kura tiek ieslēgts ekrānsaudzētājs. Varat izvēlēties 1 min, 3 min vai Off.
Iestata skaņas signālu un skaļruņu atskaņošanas skaļumu. Varat izvēlēties MUTE, Low, Medium vai High.
(Plašs dinamiskais diapazons) Automātiski pielāgo kameras ekspozīciju. Varat izvēlēties Ieslēgts vai Izslēgts.
Gaismas avota frekvence. Varat izvēlēties 50Hz vai 60Hz.
Formatē atmiņas karti. Nospiediet pogu OK, lai sāktu formatēšanu. UZMANĪBU! Formatējot atmiņas karti, tiek izdzēsti visi kartē esošie dati. Noteikti dublējiet visus ierakstus, kurus vēlaties saglabāt. Skatiet Lejupielāde files uz datoru 6. lpp.
Atiestata visus paneļa kameras iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Lai atiestatītu, nospiediet pogu OK.
Parāda sistēmas programmatūras versiju.
Parāda ikonu un vienreiz iepīkstas, lai atgādinātu jums atpūsties. Varat izvēlēties 1h, 2h, 4h vai Off. Ja neapstājaties pārtraukumā, modinātājs tiek atkārtots ik pēc 30 minūtēm.
Ja paneļa kamera konstatē vāju apgaismojumu, kad ieslēdzat transportlīdzekli, tiek parādīta ikona, kas atgādina jums ieslēgt priekšējos lukturus. Varat izvēlēties Ieslēgts vai Izslēgts.
Kad ir ieslēgta funkcija Motion detection, jūsu paneļa kamera automātiski sāk ierakstīšanu, kad tā konstatē kustību 10 pēdu (3 m) rādiusā, piemēram, cilvēkus, kas iet. Ja 10 sekunžu laikā netiek konstatēta papildu kustība, ierakstīšana tiek pārtraukta. Abas kameras atbalsta kustības noteikšanu. Varat izvēlēties Ieslēgts vai Izslēgts.
Kad G-sensors konstatē triecienu, tas automātiski sāk ārkārtas ierakstīšanu, lai saglabātu ierakstītos attēlus bloķētā file. Ārkārtas situācija file nevar pārrakstīt ar cilpas ierakstu. G sensora jutības opcija ļauj pielāgot G sensora jutību. Varat izvēlēties High, Medium vai Low.

www.insigniaproducts.com

7

Ekrāna displeji
Video ierakstīšanas ekrāns

#

ICON

NAME

APRAKSTS

1

Notiek ierakstīšana Iedegas, kad jūsu paneļa kamera ieraksta.

03: 00 2

Ieraksta laiks

3

1080P

rezolūcija

1080P

4

Cikla video laiks

3

5

Balss ierakstīšanas stāvoklis

Parāda, cik ilgi jūsu paneļa kamera ir ierakstījusi. Parāda video izšķirtspēju. Parāda cilpas ieraksta minūšu skaitu. Parāda, vai balss ierakstīšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.

6

kustības noteikšana

Iedegas, kad ir ieslēgta kustības noteikšanas funkcija.

7

IR ieslēgts

Iedegas, kad IR lamp tiek izmantots.

8

Ārkārtas situāciju ierakstīšana Nospiediet, lai sāktu ārkārtas ierakstu.

9

foto

Nospiediet, lai pārietu uz kameras režīmu.

10

Balss ierakstīšana

Nospiediet, lai izslēgtu audio vai sāktu skaņas ierakstīšanu.

11

Pārtraukt ierakstīšanu

12 2019/03/03 Time 00:00:00

Ierakstīšanas laikā nospiediet, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Parāda pašreizējo datumu un laiku.

8

www.insigniaproducts.com

Avārijas video ekrāns

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

APRAKSTS

1

Ārkārtas ieraksts Iedegas, kamēr jūsu paneļa kamera uzņem avārijas ierakstu.

2

Ārkārtas video

Parāda pagājušo ierakstīšanas laiku.

progresa josla

www.insigniaproducts.com

9

Atskaņošanas ekrāni

#

ICON

NAME

1

Atskaņošanas ikona

2

00:01 Atskaņošanas laiks

3

03: 00 File laiks

4

2-4

Lapu skaits

5

Preču atdošana atpakaļ

6

izdzēst

7

atlasīt file

8

Spēlējiet un pauzējiet

APRAKSTS Iedegas, kad jūsu paneļa kamera atskaņo a file.
Parāda laiku a file ir spēlējis. Parāda kopējo file laiks. Parāda pašreizējo un kopējo atskaņoto lapu skaitu. Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo atskaņošanas lapu.
Nospiediet, lai izdzēstu pašlaik atlasīto file.
Nospiediet, lai atlasītu nākamo videoklipu file.
Nospiediet (atskaņošanas) ikonu, lai sāktu video atskaņošanu. Ikona mainās uz (pauzes) ikonu. Nospiediet ikonu, lai apturētu atskaņošanu.

10

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

00:30:00 1

Atlikusī atmiņa

2

Settings

3

kamera

4

Spēlējiet un pauzējiet

5

Sāciet ierakstīšanu

APRAKSTS Parāda atmiņas kartē atlikušo ierakstīšanas laiku.
Nospiediet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Nospiediet, lai pārietu uz kameras režīmu.
Nospiediet (atskaņošanas) ikonu, lai sāktu video atskaņošanu. Ikona mainās uz (pauzes) ikonu. Nospiediet ikonu, lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet, lai sāktu video ierakstīšanu.

www.insigniaproducts.com

11

Izvēlņu ikonas

1080P F/1080P R

Mikrofons

#

ICON

NAME

1

Sistēmas iestatījumi

APRAKSTS Nospiediet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

2

Funkciju iestatījumi

Nospiediet, lai atvērtu funkciju izvēlni.

3 MENU SET Izvēlnes nosaukums

Parāda pašreizējās izvēlnes nosaukumu.

4

1 / 5

Izvēlnes lapa

Parāda pašreizējo un kopējo izvēlnes lapu skaitu.

5

Iestatījumu saraksta atvēršana Ja ir pieejami vairāki iestatījumi, nospiediet , lai skatītu iestatījumus.

6

Funkciju slēdzis

Kad opcijas iestatījumi ir ieslēgti un izslēgti, nospiediet , lai pārslēgtu

iestatījumi.

#

ICON

NAME

1

Nav izvēlēts

2

Atlasīts

APRAKSTS
Parāda, ka iestatījums nav atlasīts. Pieskarieties ikonai, lai atlasītu iestatījumu.
Parāda, ka pašlaik ir atlasīts iestatījums. Ja izvēlaties citu iestatījumu, šī ikona tiek mainīta uz ikonu “nav atlasīts”.

12

www.insigniaproducts.com

Dzēst pašreizējo file?

NS-DCDCHH2

#

ICON

NAME

1

Preču atdošana atpakaļ

2

OK

APRAKSTS Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Nospiediet, lai apstiprinātu savu izvēli.

Navigācija ekrāna displejā (OSD)
1 Pārliecinieties, vai paneļa kamera ir ieslēgta un nav ierakstīšanas režīmā. 2 Nospiediet (barošanas/iestatīšanas) pogu. Tiek atvērts izvēlnes iestatīšanas ekrāns. 3 Nospiediet pogu (augšup) vai (uz leju), lai izvēlētos opciju. 4 Ja opcijai ir vairāki iestatījumi, nospiediet pogu, lai skatītu pieejamos iestatījumus. 5 Nospiediet pogu (augšup) vai (uz leju), lai atlasītu iestatījumu, pēc tam nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu izvēli. 6 Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet (barošanas/iestatīšanas) pogu.
Problēmu novēršana

PROBLĒMA Mana paneļa kamera neieslēdzas.
Šķiet, ka mana paneļa kamera ir apstājusies vai “uzkārusies”. Laiks nav pareizs.
Mani attēli un video ir izplūduši. Video kvalitāte ir slikta.

SOLUTION
· Pārliecinieties, vai jūsu transportlīdzeklis ir ieslēgts. Daži transportlīdzekļi nepieslēdz strāvas padevi, ja transportlīdzeklis ir izslēgts.
· Pārliecinieties, vai jūsu automašīnas strāvas kontaktligzda ir tīra un bez korozijas.
· Pārliecinieties, vai USB kabelis ir droši pievienots jūsu paneļa kamerai un strāvas adapterim.
· Pārliecinieties, vai strāvas adapteris ir stingri ievietots automašīnas strāvas kontaktligzdā un ir ieslēgta statusa gaismas diode.
· Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir formatēta. Ja karte nav formatēta, to nevar ierakstīt vai saglabāt. Skatiet sadaļu MicroSD atmiņas kartes formatēšana 5. lpp.
· Nospiediet un turiet (barošanas/iestatīšanas) pogu, lai izslēgtu paneļu kameru, pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet pogu, lai to atkal ieslēgtu.
· Atvienojiet USB kabeli un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.
· Jūsu paneļa kamera var atcerēties laiku septiņas dienas istabas temperatūrā. Ja esat izmantojis paneļu kameru ilgāku laiku, iespējams, laiks būs jāatiestata. Kad jūsu paneļa kamera neveic ierakstu, nospiediet (barošanas/iestatīšanas) pogu, lai atvērtu izvēlni, un pēc tam atlasiet laika iestatīšanas opciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā Laika iestatīšana 6. lpp.
· Notīriet objektīvu ar objektīva drānu.
· Noteikti iestatiet paneļa kameru uz 1080p izšķirtspēju. Augstāka izšķirtspēja padara attēlu skaidrāku, asāku, precīzāku un detalizētāku.

www.insigniaproducts.com

13

PROBLĒMA Es nevēlos, lai daži no maniem videoklipiem tiktu pārrakstīti.
Montāžas kronšteins netiks stingri piestiprināts pie vējstikla.
Videoklipos nav skaņas vai es nevēlos, lai videoklipiem būtu skaņa. Es nevaru pārsūtīt video vai fotoattēlus uz datoru.

SOLUTION
· Ierakstīšanas režīmā nospiediet , lai manuāli aktivizētu avārijas video režīmu. Files, kas ierakstīti šajā režīmā, ir aizsargāti un netiek pārrakstīti.
· Kopēt ierakstus datorā.
· Pārliecinieties, vai stikls nav netīrs vai mitrs. · Pārliecinieties, ka esat noņēmis aizsargplēvi no aizmugures
stiprinājuma kronšteins.
· Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Volume Set ekrānā Menu Set.
· Mēs iesakām izņemt atmiņas karti un ievietot to datora karšu lasītājā.
· Ja izmantojat USB kabeli, noteikti izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli. Daži USB kabeļi ir paredzēti tikai uzlādēšanai un tos nevar pārsūtīt files.

specifikācija

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri (H × W × D)

2 × 3.7 × 1.2 collas (5.2 × 9.5 × 3.1 cm)
Šie mērījumi neietver montāžas kronšteinu vai piesūcekni.

svars

2.6 oz. (75 g)

Temperatūra

Darba temperatūra: -4° ~ 149° F (-20° ~ 65° C) Uzglabāšanas temperatūra: -22° ~ 176° F (-30° ~ 80° C)

rezolūcija

720p (1280 × 720) 1080p (1920 × 1080)

Kadru ātrums

30 fps

Attēla formāts

Foto: JPG Ieraksts: MOV

displejs

2.0 collas. LCD

Objektīva leņķis

Priekšpuse: 148° Aizmugure: 110°

MicroSD kartes ietilpība

8 GB ~ 256 GB

OSD valodas

angļu, spāņu un franču

14

www.insigniaproducts.com

NS-DCDCHH2
VIENU GADU IEROBEŽOTA GARANTIJA
Definīcijas:
Insignia zīmolu produktu izplatītājs * garantē jums, šī jaunā Insignia zīmola produkta (“Produkts”) sākotnējam pircējam, ka Produktam ir jābūt bez defektiem materiāla oriģinālajā ražotājā vai izgatavošanā uz laiku ( 1) gads no Produkta iegādes datuma (“Garantijas periods”). Lai piemērotu šo garantiju, jūsu Produkts ir jāpērk Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā no Best Buy zīmola mazumtirdzniecības veikala vai tiešsaistē www.bestbuy.com vai www.bestbuy.ca, un tas ir pievienots šai garantijas izziņai.
Cik ilgi pārklājums ilgst?
Garantijas periods ilgst vienu gadu (1 dienas) no produkta iegādes dienas. Pirkuma datums ir uzdrukāts uz kvīts, kuru saņēmāt kopā ar Produktu.
Kas attiecas uz šo garantiju?
Garantijas periodā, ja atzīts, ka pilnvarota Insignia remonta centra vai veikala personāls ir bojājis Produkta materiāla sākotnējo ražošanu vai izgatavošanu, Insignia (pēc savas izvēles): (1) izlabos Produktu ar jaunu vai pārbūvētas detaļas; vai (2) bez maksas aizstāt Produktu ar jauniem vai pārbūvētiem salīdzināmiem produktiem vai detaļām. Produkti un daļas, kas nomainīti saskaņā ar šo garantiju, kļūst par Insignia īpašumu un netiek jums atdoti. Ja pēc garantijas perioda beigām ir nepieciešama Produktu vai to daļu apkalpošana, jums jāmaksā visa darbaspēka un detaļu maksa. Šī garantija ir spēkā tik ilgi, kamēr garantijas laikā jums pieder jūsu Insignia produkts. Garantijas segums zaudē spēku, ja pārdodat vai citādi nododat Produktu.
Kā iegūt garantijas servisu?
Ja preci iegādājāties Best Buy mazumtirdzniecības veikalā vai vietnē Best Buy tiešsaistē webvietnē (www.bestbuy.com vai www.bestbuy.ca), lūdzu, nogādājiet oriģinālo kvīti un Preci jebkurā Best Buy veikalā. Pārliecinieties, ka ievietojat produktu oriģinālajā iepakojumā vai iepakojumā, kas nodrošina tādu pašu aizsardzību kā oriģinālais iepakojums. Lai saņemtu garantijas servisu, ASV un Kanādā zvaniet pa tālruni 1-877-467-4289. Zvanu aģenti var diagnosticēt un labot problēmu pa tālruni.
Kur ir spēkā garantija?
Šī garantija ir spēkā tikai Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā Best Buy firmas mazumtirdzniecības veikalos vai webvietnes sākotnējam pircējam valstī, kurā tika veikts sākotnējais pirkums.
Ko garantija neattiecas?
Šī garantija neattiecas uz: · Klienta instrukciju/izglītošanu · Uzstādīšanu · Iestatījumu iestatīšanu · Kosmētiskus bojājumus · Bojājumus laikapstākļu, zibens un citu Dieva darbību dēļ, piemēram, strāvas pārspriegumu · Nejaušus bojājumus · Nepareizu izmantošanu · Ļaunprātīgu izmantošanu · Nolaidību · Komerciāliem nolūkiem /lietošana, tostarp, bet ne tikai, izmantošana uzņēmējdarbības vietā vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai dzīvokļu kompleksa koplietošanas telpās, vai kā citādi izmantota vietā, kas nav privātmāja. · Jebkuras Produkta daļas, tostarp antenas, modifikācijas · Displeja panelis, kas bojāts ar statiskiem (nekustīgiem) attēliem, kas ilgstoši lietoti (iedegšana). · Bojājumi nepareizas darbības vai apkopes dēļ · Savienojums ar nepareizu voltage vai strāvas padeve · Mēģinājums veikt remontu, ko veikusi jebkura persona, kuru Insignia nav pilnvarojusi veikt izstrādājuma apkopi. · Produkti tiek pārdoti “tādi, kādi tie ir” vai “ar visiem defektiem” · Izejmateriāli, tostarp, bet ne tikai, baterijas (piemēram, AA, AAA, C utt.) · Produkti, kuriem ir mainīts vai noņemts rūpnīcas izmantotais sērijas numurs · Šī izstrādājuma vai jebkuras izstrādājuma daļas nozaudēšana vai zādzība · Displeja paneļi, kuros ir līdz trīs (3) pikseļu kļūmes (tumši vai nepareizi izgaismoti punkti), kas sagrupēti vienā platība ir mazāka par vienu desmito daļu (1/10) no displeja izmēra vai līdz pieciem (5) pikseļiem visā displejā. (Pikseļu displejos var būt ierobežots pikseļu skaits, kas var nedarboties normāli.) · Kļūmes vai bojājumi, ko izraisa jebkāds kontakts, tostarp, bet ne tikai, šķidrumi, želejas vai pastas.
REMONTA NOMAINĪŠANA, KAS NOSACĪTA SASKAŅĀ AR GARANTIJU, IR JŪSU EKSKUZĪVAIS LĪDZEKLIS PAR GARANTIJAS PĀRKĀPUMU. INSIGNIA NEBŪS ATBILDĪGA PAR NEJAUŠIEM VAI izrietošiem zaudējumiem, kas saistīti ar šī produkta nepārprotamu vai netiešu garantiju, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar datu pazaudēšanu, jūsu produkta lietošanas zudumu, zaudēto biznesu vai zaudēto. INSIGNIA PRODUCTS NESNIEDZ CITAS PILNĪGAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU, VISAS IZTEIKTAS UN NETIEKAMAS GARANTIJAS PAR PRODUKTU, TIESĪBĀS, BET neaprobežojoties ar jebkādām IMPILIETĀM garantijām un nosacījumiem, kas paredzēti tirdzniecībai, FIT FIT. UZSTĀDĪT PIRMS UN GARANTIJAS PIEMĒROJIES PĒC GARANTIJAS PERIODA. DAŽAS VALSTS, APGABALI UN JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ IEROBEŽOJUMUS, CIK ILGI NOSLĒDZAMĀ GARANTIJA, TĀDĒJIEM IEROBEŽOJUMS IESPĒJS NEattiecas uz jums. ŠĪ GARANTIJA PIEŠĶIR JUMS KONKRĒTAS JURIDISKĀS TIESĪBAS, UN VARBŪT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KURAS ATŠĶIRĪGAS VALSTS VALSTĪ VAI PROVINCIJĀ. Sazinieties ar Insignia: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA ir Best Buy un ar to saistīto uzņēmumu preču zīme. *Izplatījis Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 ASV © 2020 Best Buy. Visas tiesības aizsargātas.

www.insigniaproducts.com

15

Lai iegūtu informāciju par produktiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto informāciju: 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA ir Best Buy un ar to saistīto uzņēmumu preču zīme. Izplata Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 ASV ©2020 Best Buy. Visas tiesības aizsargātas.

V2 LATVISKI 20-0355

Dokumenti / Resursi

INSIGNIA NS-DCDCHH2 Full HD divu kameru paneļa kamera [pdf] Lietotāja rokasgrāmata
NS-DCDCHH2, Full HD divu kameru paneļa kamera

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *