Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) 39443/ZW3104 Manual

Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) SKU: 39443 / ZW3104 Quickstart Šis ir gaismas reostats priekš . Lai darbinātu šo ierīci, lūdzu, pievienojiet to strāvas padevei. Svarīga drošības informācija Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā sniegto ieteikumu neievērošana var būt bīstama vai pārkāpt likumu. Ražotājs,…