REDBACK A4390A 500 vatu jauda Amplifier lietotāja rokasgrāmata

REDBACK A4390A 500 vatu jauda Amplifier lietotāja rokasgrāmata OVERVIEW The Redback A 4390A is a 500 Watt power amplifier for installations requiring a high power zone amplifier. Ideally suited for use in shopping centres, pedestrian precincts, public transport facilities and convention centres. FEATURES Robust design incorporating latest Mosfet technology Very Low noise and distortion 70V, …

Pārspēj 1–4 x 1300 W četru kanālu profesionālu stereo jaudu Amplifier lietotāja rokasgrāmata

Četru kanālu profesionāla stereo jauda Amplifter Lietotāja rokasgrāmata Svarīgs drošības paziņojums Izlasiet noteikumus, pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem un ievērojiet šos noteikumus. Aizliegts izsmidzināt šķidrumu ap produktu. Lūdzu, nenovietojiet šķidruma trauku virs izstrādājuma, piemēram, vāzes utt. Sausā drāna un gaisa spiediena pistole var…

Pyle PDA6BU.6 bezvadu Bluetooth jauda Amplifier lietošanas instrukcija

Pyle PDA6BU.6 bezvadu Bluetooth jauda Amplifier WARNING! CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER OF THIS UNIT. THERE ARE NOUSER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN. This symbol is intended to alert the user to the presence of “dangerous” voltage produkta korpusā, kas var…

BLAUPUNKT GTA 11200 jauda Amplifier lietošanas instrukcija

BLAUPUNKT GTA 11200 jauda Amplifier IEVADS Pareiza sistēmas plānošana ir ļoti svarīga, lai maksimāli palielinātu ierīces veiktspēju un ceļu satiksmes drošību. Rūpīgi plānojiet uzstādīšanu, lai netiktu apdraudēta sistēmas veiktspējas uzticamība. Sazinieties ar pilnvarotu Blaupunkt izplatītāju par uzstādīšanu vai remontu. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu. Drošība…

MERCURY LUX KM3KM LDMOS jauda Amplifier lietotāja rokasgrāmata

MERCURY LUX KM3KM LDMOS jauda AmpLifier Funkcijas Darbības joslas 160 m – 6 m (Ham Bands) RF automātiskās joslas dekodēšanas joslas dati (CAT) daudziem zīmoliem 7 collu krāsains skārienekrāna tālvadības savienojums ar datoru 2 x BLF188 LDMOS ar KoolPlusTM 1500 vati SSB 800 vati jaudas DI30GI režīms 50 W FWD/REF/SWR Meter DI Voltage/DI strāvas mērītājs…

Wharfedale Pro DP-4030 4 kanālu jauda Amplifier lietotāja rokasgrāmata

Wharfedale Pro DP-4030 4 kanālu jauda Amplifier SVARĪGI BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Izlasiet šos norādījumus Izpildiet visus norādījumus Ievērojiet šos norādījumus Ievērojiet visus brīdinājumus Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā. Tīriet tikai ar sausu drānu. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar šiem norādījumiem. Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā…

iVO TPM-2.3 Professional Power Amplifier lietotāja rokasgrāmata

TPM-2.3 Professional Power Amplifier User Manual Professional Power Amppacēlāji Svarīgi drošības pasākumi un simbolu skaidrojumi Izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus. Ievērojiet visus brīdinājumus. Izpildiet visus norādījumus BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena, nepakļaujiet šo aprīkojumu lietus vai mitruma iedarbībai. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā. Tīriet tikai ar…

ATI AT1820 Series Class-AB Power Amplifier īpašnieka rokasgrāmata

ATI AT1820 Series Class-AB Power Amplifier Lietotāja rokasgrāmata, LŪDZU, VISPIRMS IZLASIET UZMANĪBU! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenoņemiet vāku (vai aizmuguri). Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt. Apkopi lūdziet kvalificētam apkopes personālam. BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai…

HALO JC 5 stereo jauda Amplifier īpašnieka rokasgrāmata

HALO JC 5 stereo jauda Amppacēlājs Svarīgi drošības norādījumi Zibens uzliesmojums ar bultas uzgaļa simbolu vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par “bīstamu viļņu” klātbūtni.tage” izstrādājuma iekšpusē, kas var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu…

TRUAudio T100 2 kanālu D klases jauda Ampdzīvākas instrukcijas

T100 2 kanālu D klases jauda Amplifier Instructions T100 2 Channel Class D Power Amplifier Remove the three screws from the T100 amplifier. Attach the OEB and rack mount to the T100 using two of the removed screws from the T100 and the included screw. Attach the A.1x to the two pre-installed screws on top …