HoMedics PGM-1000-AU Pro masāžas pistoles lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas izlasiet HoMedics PGM-1000-AU un PGM-1000-AU Pro masāžas ieroču lietošanas pamācību. Šajā dokumentā ir iekļauti svarīgi drošības pasākumi un informācija par garantiju. Lietošanas laikā neļaujiet visiem matiem, apģērbam un rotaslietām atrasties kustīgajām daļām. Grūtniecēm, diabēta slimniekiem un tiem, kam ir elektrokardiostimulators, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Nav ieteicams cilvēkiem ar maņu traucējumiem.