kogan Hollywood Makeup Mirror lietotāja rokasgrāmata

Learn how to safely and correctly assemble and use your Kogan Hollywood Makeup Mirror with this user guide. Follow the provided instructions to ensure proper maintenance and care of your mirror, model number [insert model number]. Keep your mirror looking its best with the cleaning tips provided. Keep children away from packing materials and refer to the manual for future reference.

anko DP317 Holivudas spoguļa lietotāja rokasgrāmata

Nodrošiniet sava Anko DP317 Hollywood Mirror drošību un pareizu lietošanu, izmantojot šo visaptverošo lietotāja rokasgrāmatu. Saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai uzziņai un ievērojiet drošības norādījumus, tostarp nelietojiet spoguli, ja nav uzstādīti visi LED globusi, un izvairieties no mitruma. Izvairieties no barošanas avota vai spoguļa ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas darbības. #Anko #DP317 #HollywoodMirror #UserManual #SafetyGuidelines