Jetson JBOLT-BLK Bolt Saliekams elektriskais brauciens lietotāja rokasgrāmatā

Jetson JBOLT-BLK Bolt Saliekamais elektriskais brauciens ar drošības brīdinājumiem Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un drošības brīdinājumus un pārliecinieties, ka saprotat un pieņemat visus drošības norādījumus. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Pirms katra darbības cikla operators veic …