scheppach EB1700 zemes urbja lietošanas pamācība

Art.Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 EB1700 Zemes urbis Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums UZMANĪBU! Pirms šīs mašīnas lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu! Uz iekārtas esošo simbolu skaidrojums Pirms ierīces lietošanas izlasiet pilnu lietotāja rokasgrāmatu Izlasiet, izprotiet un ievērojiet visus brīdinājumus. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un…