anko DP352 pilna garuma Holivudas spoguļa lietošanas pamācība

anko DP352 Pilna garuma Holivudas spoguļa brīdinājumi Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus šajā rokasgrāmatā, pat ja esat iepazinies ar šo produktu. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņi …