Emerson CKSW0555 SmartSet pulksteņa radio lietotāja rokasgrāmata

Emerson CKSW0555 SmartSet Clock Radio lietotāja rokasgrāmatā ir sniegti svarīgi drošības norādījumi un brīdinājumi, lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Uzziniet par izstrādājuma brīdinājuma marķējumu un datu plāksnīti, kā arī to, kā pareizi uzstādīt un tīrīt radio pulksteni.