HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex gaisa kompresijas stiepšanās paklāja lietošanas instrukcija

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat lietotāja rokasgrāmatā ir sniegti svarīgi drošības norādījumi par paklāja lietošanu, tostarp piesardzības pasākumi, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, apdegumus un traumas. Rokasgrāmata arī iesaka lietotājiem izmantot paklājiņu tikai paredzētajam mērķim un neizmantot HoMedics neieteiktus pielikumus. Ir svarīgi, lai lietotāji pirms lietošanas izlasītu visas instrukcijas un lai gaisa atverēs nebūtu plūksnu un matu. Šis produkts nav paredzēts medicīniskai lietošanai.