JBL BAR21SUBMK2 bezvadu austiņu lietotāja rokasgrāmata

Nodrošiniet JBL BAR21SUBMK2 bezvadu austiņu drošu lietošanu, ievērojot šos svarīgos drošības norādījumus. Atrodiet noderīgu informāciju, tostarp informāciju par garantiju un drošības informāciju, JBL webvietne. Ievērojiet ražotāja norādījumus, izmantojiet tikai norādītos piederumus un sazinieties ar kvalificētu servisa personālu, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus.