JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar lietotāja rokasgrāmata

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Visiem produktiem: izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus. Ievērojiet visus brīdinājumus. Izpildiet visus norādījumus. Tīriet tikai ar sausu drānu. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet šo ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Neuzstādiet šo ierīci siltuma avotu tuvumā, piemēram,…