BISSELL 2551. sērijas šķērsviļņu bezvadu daudzvirsmu mitrā, sausā putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

CROSSWAVE® CORDLESS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA 2551. SĒRIJA SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI BRĪDINĀJUMS: PIRMS CROSSWAVE® BEZVADU IZMANTOŠANAS IZLASIET VISUS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnus savainojumus. Atvienojiet to no kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms apkopes veikšanas. Lietojot elektroierīci, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus…

Bissell 2551. sērijas bezvada bezvadu ātrās lietošanas rokasgrāmata

ĀTRĀS DARBĪBAS CEĻVEDIS 2551. SĒRIJAS CROSSWAVE® CORDLESS Ātrās lietošanas instrukcijas BRĪDINĀJUMS Pilnīgus norādījumus un svarīgus drošības paziņojumus skatiet pievienotajā lietotāja rokasgrāmatā. Vispirms ievietojiet rokturi iekārtas korpusa augšdaļā, līdz jūs…