STIEBEL ELTRON 233307 WPSF sālījuma uzpildes iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmata

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF sālsūdens pildīšanas iekārta Vispārīga informācija Šis dokuments ir paredzēts kvalificētiem darbuzņēmējiem Piezīme: Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai uzziņai. Ja nepieciešams, nododiet šos norādījumus jaunam lietotājam. Citi simboli šajā dokumentācijā Piezīme. Vispārīga informācija ir norādīta ar blakus esošo simbolu. …