CNP BRANDS 031865 Ezi Baby Bouncer lietošanas instrukcija

CNP BRANDS 031865 Ezi Baby Bouncer SVARĪGI: SAGLABĀJIET NĀKAMĀM ATSAUCEI, UZMANĪGI IZLASIET DROŠĪBAS PASĀKUMI Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus. Saglabājiet instrukcijas turpmākai lietošanai. BRĪDINĀJUMS IEVĒROJIET RAŽOTĀJA INSTRUKCIJAS. NEATSTĀJIET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS. VIENMĒR LIETOT BĒRNU DROŠĀ UN PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBĀ VIDĒ. IZMANTOJIET ŠO PRODUKTU TIKAI UZ GRĪDAS. …