SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control logo

SUNFORCE 1600334 saules gaismas stīgas ar tālvadības pulti

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control pro

PĀRSKATS

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 1

SVARĪGI, UZGLABĀT NĀKOTNES ATSAUCES: LASIET RŪPĪGI

BRĪDINĀJUMS: 
Pirms spuldžu pakarināšanas pārliecinieties, ka tās neatrodas uz karstas virsmas vai vietās, kur tās var tikt bojātas. Ja uzlādējat akumulatorus, nepiestiprinot spuldzes, glabājiet spuldzes mazumtirdzniecības kastē vai droši glabājiet iekštelpās, lai novērstu iespējamos bojājumus.

UZMANĪBU: DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

 •  Jūsu saules gaismas stīgas nav rotaļlieta. Glabājiet tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
 •  Gan jūsu saules baterijas, gan saules panelis ir pilnībā izturīgi pret laikapstākļiem.
 •  Saules panelis jāuzstāda ārpus telpām, lai maksimāli palielinātu saules iedarbību.
 •  Pirms uzstādīšanas izkārtojiet visas sastāvdaļas un pārbaudiet, vai tās atbilst šīs rokasgrāmatas detaļu saraksta sadaļai.
 •  Nekad neskatieties tieši saules gaismekļos.
 •  Nekariet uz saules spuldzēm citus priekšmetus.
 •  Nepārgrieziet vadu un neveiciet nekādas izmaiņas saules enerģijas stīgu apgaismojumā.

UZMANĪBU: NORĀDĪJUMI PAR AKUMULATORU 

 •  Izmantojiet tikai uzlādējamās baterijas.
 •  Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use: for this
 •  Pirms akumulatora ievietošanas notīriet akumulatora kontaktus un arī ierīces kontaktus.
 •  Pārliecinieties, vai baterijas ir pareizi ievietotas, ņemot vērā polaritāti (+ un -).
 •  Izņemiet baterijas no aprīkojuma, kas netiek izmantots ilgāku laiku.
 •  Remove any defective or ‘ dead’ batteries immediately and replace.

Fo r recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local ph one directory for local recycling centers and/or follow local government regulations. Fo r more information on battery housing and location, refer to Step 7 on page 4.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

 • vīnstage looking Edison LED light
 • Integrētas montāžas cilpas
 •  Saules bateriju uzlāde
 •  Komplektā tālvadības pults
 • 10.67 m/35 pēdas kopējais kabeļa garums
 • 3V, 0.3W LED maināmas spuldzes
 1.  Saules stīgas gaismas tiek piegādātas ar iepriekš instalētām baterijām. Pirms jebkādas uzstādīšanas pārbaudiet spuldžu apgaismojumu.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 2
  1. Savienojiet saules paneli ar savienotāju uz gaismas virknes.
  2. Turn the solar panel over so the glass solar collector is facing down on a flat surface. It is best to use a cloth for this to prevent scratching the solar glass. No light should be detected on the solar glass.
  3. Saules paneļa aizmugurē atlasiet IESL.
  4. The bulbs should now illuminate. Once the bulbs are all illuminated, turn the switch to OFF and continue with the installation.
 2.  Ensure your solar panel is placed so that its exposure to sunlight is optimized. Be aware of objects such as trees or property overhangs that may impede the panel’ s ability to generate a charge.SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 3
 3.  Pirms saules stīgas gaismas izmantošanas saules panelim ir nepieciešama saules gaisma trīs dienas. Šī sākotnējā uzlāde jāveic bez pieslēgtām gaismas virknēm vai tad, kad saules panelis ir izslēgtā stāvoklī. Pēc trešās dienas jūsu komplektācijā iekļautās baterijas būs pilnībā uzlādētas.

Piezīmes:The solar panel should be mounted in a place where the ON/OFF switch is easily accessible.

SAULES PANEĻA UZSTĀDĪŠANA: SAULES PANEĻAM IR DIVAS MONTĀŽAS IESPĒJAS 

Montāžas kronšteins

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 4

 1.  Ja nepieciešams, izmantojiet divus sienas spraudņus (H) kopā ar divām lielajām skrūvēm (G). Uzstādiet skrūves, izmantojot divus stiprinājuma kronšteina ārējos caurumus, lai nostiprinātu kronšteinu pie izvēlētās virsmas.
 2. Ievietojiet montāžas pamatni (D) saules paneļa aizmugurē (B). Izmantojiet komplektācijā iekļauto mazo skrūvi (F), lai pievilktu savienojumu.
 3. Bīdiet saules bateriju paneli uz leju uz stiprinājuma kronšteina (E), līdz jūtat un dzirdat, ka savienojums nofiksējas.
 4. Noregulējiet saules paneli vēlamajā leņķī, lai optimizētu saules iedarbību.
 5. The angle of the solar panel can be adjusted to maximize sun exposure by loosening, adjusting on the solar panel’s protruding arm.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 5SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 6

Piezīmes: To disconnect the solar panel from the mounting bracket, press down on the release tab on the bottom of the mounting bracket. With the tab firmly pressed, slide the solar panel upwards and free of the bracket. Some force may be required to remove the panel from the bracket.

ZEME LIKETA
To utilize the ground stake (C), connect the two parts of the stake together. The grooved section then fits into the protruding arm of the solar panel. The stake can then be used to mount the panel into the ground.

SAULES STIPRIŅU UZSTĀDĪŠANA

Saules spuldzēm ir dažādi iespējamie montāžas veidi. Tālāk ir norādīti exampvisizplatītākie veidi:

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 7

 

 1. Pagaidu montāža: izmantojot standarta S āķus (nav iekļauti komplektā) vai skrūvējamus āķus (nav iekļauti), saules staru virknes gaismas var uzstādīt, izmantojot integrētās montāžas cilpas.
 2. Permanent mounting: Using cable tie wraps or ‘ zip ties’ (not included) or using nails or screws into a surface, the solar string lights can be mounted more permanently.
 3. Virzošā vada uzstādīšana: izmantojot S āķus (nav iekļauts komplektācijā), pievienojiet gaismas virkni iepriekš uzstādītam virzošajam vadam (nav iekļauts komplektācijā).
 4. Strukturālā instalācija: lai radītu saules staru virtenes apgaismojuma efektu, piestipriniet pirmo spuldzi pie konstrukcijas, pēc tam uzstādiet tikai katru 3-4. spuldzi, lai radītu vēlamo efektu. Pabeidziet efektu, uzstādot pēdējo spuldzi pie konstrukcijas.
 5. Pēdējais uzstādīšanas posms ir saules paneļa savienošana ar gaismas virkni. Vienkārši ievietojiet kontaktdakšu, kas atrodas aiz pēdējās spuldzes, vadā, kas nāk no saules paneļa. Pievelciet aizbāzni, uzskrūvējot blīvējumu virs savienojuma vietas.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 8

Piezīmes: The solar string lights will illuminate for 4-5 hours depending on the charge level of the batteries.

DARBĪBA

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 9

After an initial 3 day charge in the OFF position the solar string lights are ready to use. Pull out the included plastic tab to activate the remote control’s solar panel is in the ON position the bulbs should illuminate. Simply press the button on the remote control to turn the bulbs off. Likewise when the bulbs are off press the button on the remote control to illuminate the bulbs. It is advisable to leave the solar panel in the ON position for regular usage. Turning the solar panel to the OFF position disengages the remote control and can be used when storing or for long periods of intended inactivity.

PIEZĪME: Using the solar string light during daylight hours will have a negative effect on  he length of time the lights will illuminate in the evening. When not required always use the remote control to turn the bulbs off to help conserve the battery charge.

BATERIJU Nomaiņa

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 10

The solar string light’s batteries (I) are installed on the rear of the solar panel. Always open the battery compartment with the ON/OFF switch in the OFF position. Unscrew the back of the battery compartment and remove the backing piece. Inside you will see the batteries. When replacing the batteries, observe the correct polarity and match the battery specifications with the batteries you have removed.

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 11

HOW TO REPLACE THE BULB

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control 12

Only use 3V, 0.3W LED bulbs. For more information on replacement bulbs, contact Sunforce Products Inc. at [e-pasts aizsargāts] vai zvaniet 1-888-478-6435.

Šī ierīce atbilst FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAI. 

Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

 1. Šī ierīce var neizraisīt kaitīgus traucējumus un
 2. šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

PIEZĪME: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no šiem pasākumiem:

 • Pārvirziet vai pārvietojiet uztverošās antenas.
 • Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 • Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.

Uzmanību: Jebkuras šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav tieši apstiprinājis, var zaudēt jūsu pilnvaras izmantot šo ierīci.

ISED paziņojums
English: This device complies with Industry Canada license‐ exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. Šī ierīce var neradīt traucējumus un
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES‐ 3 (B)/NMB‐ 3(B)

Šo radio raidītāju (ISED sertifikācijas numurs: 26663-101015) ir apstiprinājusi Kanādas industrija, lai tas darbotos ar uzskaitītajiem antenu veidiem ar norādīto maksimālo pieļaujamo pastiprinājumu. Šajā sarakstā neiekļautos antenu tipus, kuru pastiprinājums pārsniedz šim tipam norādīto maksimālo pastiprinājumu, ir stingri aizliegts lietot ar šo ierīci.

APKOPE UN APKOPE

 •  Ensure the solar panel remains in a position that optimizes exposure to the sun, especially during the winter months.
 •  Saules panelis jātīra ar reklāmuamp cotton cloth on a regular basis. This will ensure optimal performance and battery charging.
 •  Utilize the same technique to clean the light bulbs of the solar airing lights.
 •  Never let any abrasive material come into contact with the solar panel or bulbs.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

 1.  Can the wire be extended?
 2.  Do the solar string lights require direct sun to operate?
 3.  Are the bulbs replaceable?
 4.  Why do the solar string lights appear to strobe or flash?
 5.  Can the solar string lights be used during the daytime?
 6.  What type of battery do my solar airing lights require to operate?
 7.  What type of battery does my remote control require to operate?

How long do the lights illuminate 

 1.  No, the solar string light’s wiring cannot be extended.
 2.  The solar string lights will charge in direct and indirect sunlight For optimal performance try to ensure the solar panel is orientated to maximize sun exposure.
 3.  Yes, the 0.3W I ED bulbs are replaceable. Please contact our customer service team and refer to page 10 for additional bulb replacement information.
 4.  A flashing light is generally caused by an undercharged battery. Turn the solar string lights to the “OFF” position and charge for two full days in strong sun. After these two days of charging, switch to the “ON” position and use as normal.
 5.  Yes, the bulbs can work during the daytime.
 6.  Each set of solar string lights requires the use of two rechargeable 3. 7V Li Ion batteries.
 7.  This remote control requires the use of a 3V lithium (CR2025) button cell battery.
 8.  Dependent on the charge and health of the installed batteries the light should illuminate for between 4-5 hours.

Dokumenti / Resursi

SUNFORCE 1600334 saules gaismas stīgas ar tālvadības pulti [pdf] Instalācijas rokasgrāmata
101015, 2AX4R-101015, 2AX4R101015, 1600334, Solar String Lights with Remote Control

Atsauces

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.