Samsung viedtālrunisSAMSUNG RMCSPB1SP1 viedā tālvadības pults — viedā tālvadības pults

(Jauda)
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu projektoru.
(Balss palīgs)
Palaiž balss palīgu. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu programmu Voice Assistant.
• Atbalstītās balss palīga valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā reģiona.
brīdinājums 2Lietojot Voice Assistant un runājot ar to, izmantojot tālvadības pults mikrofonu, turiet tālvadības pulti vairāk nekā 0.6 collas (15.24 mm) no sejas.

 1.  Virziena poga (augšup, lejup, pa kreisi, pa labi) Izmantojiet, lai pārvietotos pa izvēlni vai pārvietotu fokusu, lai iezīmētu vienumus sākuma ekrānā.
 2. Atlasīt Atlasa vai palaiž fokusēto vienumu.

(Atgriešanās)
Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
(Smart Hub)
Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
pauze (Atskaņot / pauze)
Izmantojot šīs vadīklas, varat kontrolēt atskaņojamo multivides saturu.
+/- (Skaļums)
Pārvietojiet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu.
(Kanāls)
Pārvietojiet pogu uz augšu vai uz leju, lai mainītu kanālu. Lai skatītu ceļvedi, nospiediet pogu.
3 (Palaidiet lietotnes pogu)
Palaidiet lietotni, kas norādīta ar pogu.
+pauze (Savienošana pārī)
Ja Samsung Smart Remote tālvadības pults netiek automātiski savienots pārī ar projektoru, pavērsiet to uz priekšpusi
Projektors un pēc tam nospiediet un turiet un pauzepogas vienlaicīgi 3 sekundes vai ilgāk.
(USB ports (C-veida) uzlādēšanai)
Izmanto ātrai uzlādei. Uzlādes laikā priekšpusē iedegsies gaismas diode. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, gaismas diode nodzisīs.

 • USB kabelis nav iekļauts.
  - Izmantojiet Samsung viedo tālvadības pulti mazāk nekā 20 m attālumā no projektora. Izmantojamais attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
  - Samsung viedās tālvadības pults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.
  -Ieteicams izmantot oriģinālo Samsung lādētāju. Pretējā gadījumā tas var izraisīt produkta veiktspējas pasliktināšanos vai kļūmi. Šajā gadījumā garantijas serviss nav piemērojams.
  – Ja tālvadības pults nedarbojas zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, uzlādējiet to, izmantojot USB-C tipa portu.

brīdinājums 2 Var notikt ugunsgrēks vai sprādziens, kā rezultātā var tikt sabojāta tālvadības pults vai gūti miesas bojājumi.

 • Nepakļaujiet tālvadības pulti triecienu.
 • Uzmanieties, lai svešas vielas, piemēram, metāls, šķidrums vai putekļi, nenonāktu saskarē ar tālvadības pults uzlādes spaili.
 • Ja tālvadības pults ir bojāta vai jūtat dūmu vai degošu izgarojumu smaku, nekavējoties pārtrauciet darbību un pēc tam salabojiet to Samsung servisa centrā.
 • Patvaļīgi neizjauciet tālvadības pulti.
 • Uzmanieties, lai zīdaiņi vai mājdzīvnieki nepiesūktu tālvadības pulti vai kostu to. Var rasties ugunsgrēks vai sprādziens, kā rezultātā var tikt bojāta tālvadības pults vai ievainots.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 viedā tālvadības pults — ikona

Neatkarīgi pārbaudīts!

Šis produkts ir neatkarīgi pārbaudīts. TM2180E/F
– Patērē par 86% mazāk enerģijas nekā iepriekšējais modelis TM2180A/B
– Patērē par 86% mazāk enerģijas nekā iepriekšējais modelis
– 21 Smart control plastmasas daļa satur vismaz 24% pēc patēriņa pārstrādāta polietilēna tereftalāta (PET)
www.intertek.com/consumer/certified
NR.: SE-GL-2002861

Pieejamības funkciju izmantošana

Tālvadības pults poga Pieejamības saīsnes nodrošina ērtu piekļuvi projektora pieejamības funkcijām.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 viedā tālvadības pults — pieejamības funkciju izmantošana

 • CC/VD darbojas tāpat kā CC/AD. Atzīmēto nosaukumu var mainīt uz CC/AD.
 • Nospiediet un turiet skaļuma pogu, lai atvērtu pieejamības īsceļu izvēlni.
 • Atkarībā no piekļuves metodes dažas funkcijas var neparādīties.

Balss ceļveža iestatījumi

Varat aktivizēt balss norādījumus, kas skaļi apraksta izvēlnes opcijas, lai palīdzētu vājredzīgajiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet Balss ceļvedi uz Ieslēgts. Kad ir ieslēgts balss ceļvedis, projektors nodrošina balss ceļvežus kanālu maiņai, skaļuma regulēšanai, informācijai par pašreizējām un gaidāmajām programmām, grafiku. viewing, citas projektora funkcijas, dažāds saturs Web Pārlūkprogrammā un sadaļā Meklēšana.
• Balss norādījumu laikā varat konfigurēt skaļumu, ātrumu, skaļumu un pielāgot fona skaņas skaļumu.
• Balss ceļvedis tiek nodrošināts valodā, kas norādīta valodas ekrānā. Angļu valoda vienmēr tiek atbalstīta. Tomēr dažas valodas neatbalsta balss ceļvedis, lai gan tās ir norādītas ekrānā Valoda.

Parakstu iestatījumi

Iestatiet Subtitri uz Ieslēgts, lai skatītos programmas ar parādītajiem parakstiem.

 • Programmas, kas neatbalsta parakstus, paraksti netiek rādīti.

Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi

Varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, kad to nodrošina skatītā programma. Vispirms iestatiet valodas tālummaiņu uz Ieslēgts un pēc tam atlasiet Rediģēt zīmju valodas tālummaiņu, lai mainītu zīmju valodas ekrāna pozīciju un palielinājumu.

Mācīties tālvadības pulti

Šī funkcija palīdz personām ar redzes traucējumiem uzzināt tālvadības pults pogu novietojumu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat nospiest tālvadības pults pogu, un projektors pateiks tā nosaukumu. Nospiediet (Atgriezties) pogu divreiz, lai izietu no Learn Remote.

Uzziniet izvēlnes ekrānu

Uzziniet projektora ekrāna izvēlnes. Kad projektors ir iespējots, tas jums parādīs atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijas.

Attēls izslēgts

Izslēdziet projektora ekrānu un sniedziet tikai skaņu, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu. Nospiežot jebkuru tālvadības pults pogu, kad ekrāns ir izslēgts, projektora ekrāns tiek atkal ieslēgts.

Vairāku izeju audio

Varat vienlaikus ieslēgt projektora skaļruni un Bluetooth ierīci. Kad šī funkcija ir aktīva, varat iestatīt Bluetooth ierīces skaļumu lielāku par projektora skaļruņa skaļumu.
 •  Vienlaikus var pievienot ne vairāk kā divas Bluetooth ierīces.

Augsts kontrasts

Varat mainīt galvenos pakalpojumu ekrānus uz baltu tekstu uz melna fona vai mainīt caurspīdīgās projektora izvēlnes uz necaurspīdīgām, lai tekstu varētu vieglāk lasīt. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet High Contrast uz On.

Palielināt

Ekrānā varat palielināt fonta lielumu. Lai aktivizētu, iestatiet Palielināt uz Ieslēgts.

Pelēktoņu

Varat mainīt projektora ekrāna krāsu uz melnbaltu toni, lai padarītu asāku krāsu radītās izplūdušās malas.

 • Ja pelēktoņu funkcija ir ieslēgta, dažas pieejamības izvēlnes nav pieejamas.

Krāsu inversija

Projektora ekrānā redzamo iestatījumu izvēlņu teksta un fona krāsas var apgriezt otrādi, lai atvieglotu to lasīšanu.

 • Ja ir ieslēgta krāsu inversija, dažas pieejamības izvēlnes nav pieejamas.

Tālvadības pogas atkārtošanas iestatījumi

Varat konfigurēt tālvadības pults pogu darbības ātrumu, lai tās palēninātu, nepārtraukti nospiežot un turot tās. Vispirms iestatiet Lēnās pogas atkārtošanu uz Ieslēgts un pēc tam noregulējiet darbības ātrumu sadaļā Atkārtojuma intervāls.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Ja televizors nav novietots pietiekami stabilā vietā, tas var būt potenciāli bīstams, jo tas nokrīt. Daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram: Televizora novietošana uz platformas, statīva, skapja, galda vai citas virsmas, kas ir:

 • ieteicis Samsung vai pārdots kopā ar produktu;
 • drošs un stabils;
 • pietiekami platāks pamatnē nekā televizora pamatmērs;
 • pietiekami spēcīga un liela, lai izturētu televizora izmēru un svaru.
  Novietojiet televizoru tuvu sienai, lai izvairītos no iespējas televizoram nokrist, to spiežot. Pārliecinieties, vai televizoru ir uzstādījis pilnvarots Samsung uzstādītājs.
  Ievērojiet uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par montāžu pie sienas un izmantojiet Samsung piegādāto montāžas aprīkojumu. Televizora novietošana pret mēbeļu aizmuguri vai virsmu, uz kuras tas ir novietots. Nodrošinot, ka televizors nekarājas pāri mēbeļu malai vai virsmai, uz kuras tas ir novietots. Nekas nav pakārts no televizora vai uz tā. Gan televizora, gan mēbeļu, uz kurām tas ir novietots, noenkurošana pie piemērota atbalsta, īpaši augstām mēbelēm, piemēram, skapjiem vai grāmatu plauktiem, kuru augstums pārsniedz vienu metru. To var izdarīt, izmantojot izturīgus kronšteinus, drošības siksnas vai stiprinājumus, kas īpaši izgatavoti plakanā ekrāna televizoriem. Nenovietojiet materiālus starp televizoru un mēbelēm, uz kurām tas ir novietots. Ja mēbelēs, uz kurām ir novietots televizors, zem televizora ir atvilktnes, skapji vai plaukti, veiciet pasākumus, lai bērni nevarētu kāpt, piemēram, uzstādiet drošības aizbīdņus, lai durvis nevarētu atvērt. Mājdzīvnieku turēšana tālāk no televizora. Bērnu izglītošana par briesmām, uzkāpjot uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadību.

Šo drošības pasākumu neievērošana var izraisīt televizora nokrišanu no statīva vai montāžas aprīkojuma, izraisot bojājumus vai nopietnus savainojumus.

Tīkla barošanas avota spraudņa pievienošana (tikai Apvienotajā Karalistē)

SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šīs iekārtas strāvas vads ir aprīkots ar veidotu spraudni ar drošinātāju. Drošinātāja vērtība ir norādīta uz kontaktdakšas kontaktdakšas, un, ja tas ir jānomaina, ir jāizmanto tāda paša jaudas drošinātājs, kas apstiprināts saskaņā ar BSI1362. Nekad neizmantojiet kontaktdakšu ar izlaistu drošinātāja vāku, ja vāciņš ir noņemams. Ja nepieciešams nomainīt drošinātāja vāku, tam ir jābūt tādā pašā krāsā kā kontaktdakšas tapas virsmai. Rezerves pārsegus var iegādāties pie izplatītāja. Ja uzstādītais spraudnis nav piemērots jūsu mājas barošanas punktiem vai kabelis nav pietiekami garš, lai sasniegtu PowerPoint, jums ir jāiegādājas piemērots drošības pagarinātājs vai jāsazinās ar izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Tomēr, ja nav citas alternatīvas, kā vien nogriezt kontaktdakšu, izņemiet drošinātāju un pēc tam droši atbrīvojieties no kontaktdakšas. NEPIEVIENOJIET kontaktdakšu strāvas kontaktligzdai, jo pastāv trieciena risks, ko rada atsegtais elastīgais vads.

SVARĪGS

Strāvas kabeļa vadi ir krāsoti saskaņā ar šādu kodu: ZILS – NEITRĀLI BRŪNS – DZĪVAIS Tā kā šīs krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spailes, rīkojieties šādi: ZILĀ krāsā vads ir jāpievieno terminālis, kas apzīmēts ar burtu N vai nokrāsots ZILĀ vai MELNĀ. BRŪNAS krāsas vads jāpievieno spailei, kas apzīmēta ar burtu L vai BRŪNA vai SARKANA.

brīdinājums 4 BRĪDINĀJUMS
NEPIEVIENOJIET VADUS AR ZEMĒJUMA TERMINĀLU, KAS IR ATZĪMĒTS AR BURTU E VAI ZEMES SIMBOLU, VAI KRĀSO ZAĻĀ VAI ZAĻĀ UN DZELTENĀ.

Svarīgas drošības instrukcijas (tikai UL)

 1. Izlasiet šos norādījumus.
 2. Saglabājiet šos norādījumus.
 3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
 4. Izpildiet visus norādījumus.
 5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
 6. Tīriet tikai ar sausu drānu.
 7. Neaizsedziet nevienu ventilācijas atveri, uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 8. Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma reģistratoru, krāsniņu vai citu ierīču (ieskaitot amppacēlāji), kas ražo siltumu.
 9. Nepārkāpiet polarizētā vai iezemētā spraudņa drošības mērķi. Polarizētam kontaktdakšam ir divas asmeņi, no kuriem viens ir platāks par otru. Zemējuma tipa kontaktdakšai ir divas lāpstiņas un trešā iezemējuma dakša. Plašais asmens vai trešais zariņš ir paredzēts jūsu drošībai. Ja piegādātais kontaktdakša neietilpst kontaktligzdā, sazinieties ar elektriķi, lai nomainītu novecojušo kontaktligzdu.
 10. Aizsargājiet strāvas vadu no ieiešanas vai saspiešanas, it īpaši pie kontaktdakšas, ērtām tvertnēm un vietas, kur tās iziet no aparāta.
 11. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pielikumus / piederumus.
 12. Izmantojiet tikai ar ratiņiem, statīvu, statīvu, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai pārdod kopā ar aparātu. Lietojot ratiņus, pārvietojoties ratiņu / aparatūras kombinācijā, esiet piesardzīgs, lai izvairītos no ievainojumiem, kas saistīti ar apgāšanos.
 13. Atvienojiet šo ierīci no strāvas zibens vētras laikā vai ilgstoši nelietojot.
 14. Visu apkopi vērsieties pie kvalificēta apkalpojošā personāla. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, šķidrums ir izlijis vai ierīcē ir iekrituši priekšmeti, ierīce ir bijusi lietus vai mitruma iedarbībā, nedarbojas normāli , vai ir nomesta.
  brīdinājums 4 BRĪDINĀJUMS
  Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
  Ventilācija
  Nenovietojiet ierīci plauktā vai grāmatu skapī. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju un ievērojiet ražotāja norādījumus par montāžu un uzstādīšanu.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - lāča menca SAMSUNG RMCSPB1SP1 viedā tālvadības pults — ikona3

Paziņojumi par atbilstību normatīvajiem aktiem

FCC piegādātāja atbilstības deklarācija Atbildīgā puse - ASV kontaktinformācija:
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road. Ridgefield Park, NJ 07660 Tālrunis: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
FCC paziņojums par atbilstību:
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:
(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
(2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
FCC piesardzība:
Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības darboties ar šo aprīkojumu.
B klases FCC paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un konstatēts, ka tas atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka noteiktā instalācijā traucējumi nenotiks. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu no šiem pasākumiem:

 • Pārvirziet vai pārvietojiet uztverošās antenas.
 • Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 • Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
 • Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio / TV tehniķi.

brīdinājums 4 BRĪDINĀJUMS
Lietotājam ir jāizmanto ekranēti signāla interfeisa kabeļi, lai nodrošinātu produkta FCC atbilstību. Šim monitoram ir pievienots noņemams barošanas vads ar IEC320 tipa galiem. Tas var būt piemērots savienojumam ar jebkuru UL sarakstā iekļautu personālo datoru ar līdzīgu konfigurāciju. Pirms savienojuma izveides pārliecinieties, vai tilptagDatora ērtību kontaktligzdas vērtējums ir tāds pats kā monitoram un ka ampja datora ērtību kontaktligzdas vērtējums ir vienāds ar vai pārsniedz monitora tilpumutage vērtējums. 120 voltu lietojumiem izmantojiet tikai UL sarakstā iekļautu noņemamu strāvas vadu ar NEMA konfigurācijas 5-15P tipa (paralēli asmeņi) spraudņa vāciņu. 240 voltu lietojumiem izmantojiet tikai UL sarakstā iekļautu noņemamu barošanas vadu ar NEMA konfigurācijas 6-15P tipa (tandēma lāpstiņu) spraudņa vāciņu. Šis televīzijas uztvērējs nodrošina televīzijas slēgto subtitru displeju saskaņā ar FCC noteikumu 15.119. sadaļu. (Tikai modeļiem TV apraides uztvērēji ar attēla ekrāniem, kuru diametrs ir 13 collas vai lielāks)
(Attiecas tikai uz modeļiem ar skaņotāju)
Šis televīzijas uztvērējs nodrošina televīzijas slēgto subtitru displeju saskaņā ar FCC noteikumu 15.119. sadaļu.
Lietotāja informācija
Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Ja nepieciešams, konsultējieties ar savu izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi, lai saņemtu papildu ieteikumus. Iespējams, jums noderēs buklets Kā identificēt un atrisināt radio/TV traucējumu problēmas. Šo bukletu sagatavoja Federālā sakaru komisija. Tas ir pieejams ASV valdības poligrāfijas birojā. Vašingtona, DC 20402, krājuma numurs 004-000-00345-4. TIKAI KALIFORNIJA, ASV (attiecas tikai uz tīkla modeļiem.) Šis brīdinājums par perhlorātu attiecas tikai uz primārajām CR (mangāna dioksīda) litija monētu šūnām izstrādājumā, ko pārdod vai izplata TIKAI Kalifornijā. ASV “Perhlorāta materiāls – var būt nepieciešama īpaša apstrāde, sk www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”. Atbrīvojieties no nevēlamās elektronikas, izmantojot apstiprinātu pārstrādātāju. Lai atrastu tuvāko pārstrādes vietu, dodieties uz mūsu webvietne: www.samsung.com/recycling Vai zvaniet 1-800-SAMSUNG

Atkritumu tvertnes ikonaŠis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai literatūrā norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem, kad tas ir beidzies. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, lūdzu, atdaliet šos priekšmetus no cita veida atkritumiem un atbildīgi pārstrādājiet tos, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par drošu iznīcināšanu un pārstrādi, apmeklējiet vietni
mūsu webmājas lapa www.samsung.com/in vai sazinieties ar mūsu palīdzības tālruņa numuriem-1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (bezmaksas)

Logotips bez PVC (izņemot piederumu kabeļus) ir Samsung pašdeklarēta preču zīme.
*Piederumu kabeļi: signāla kabeļi un strāvas vadi One, Connect vai One Connect Mini atbalstītajiem modeļiem, kad televizors ir pievienots ārējai ierīcei, piemēram, DVD/BD atskaņotājam vai televizora pierīcei, izmantojot HDMI, strāvas sinhronizācijas režīms. tiks automātiski aktivizēts. Šajā strāvas sinhronizācijas režīmā televizors turpina noteikt un pievienot ārējās ierīces, izmantojot HDMI kabeli. Šo funkciju var deaktivizēt, atvienojot pievienotās ierīces HDMI kabeli.

Dokumenti / Resursi

SAMSUNG RMCSPB1SP1 viedā tālvadības pults [pdf] Instrukcijas
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Tālvadības pults

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *