Dokuments

Makita DC64WA akumulatora lādētāja lietošanas instrukcija

makita DC64WA 64Vmax Battery Charger


BRĪDINĀJUMS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if  they have been given supervision or instruction the concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Simboli

Tālāk ir norādīti simboli, kurus var izmantot aprīkojumam. Pirms lietošanas noteikti izprotiet to nozīmi.

lietošanai tikai iekštelpās.
Izlasiet lietošanas instrukciju.
Dubultā izolācija
Neizslēdziet akumulatora īssavienojumu.
Nepakļaujiet akumulatoru ūdenim vai lietum.
Neiznīciniet akumulatoru ar uguni.
Vienmēr nododiet akumulatoru pārstrādei.

 Tikai ES valstis

Iekārtā esošo bīstamo sastāvdaļu klātbūtnes dēļ elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, akumulatori un baterijas var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Neizmetiet elektriskās un elektroniskās ierīces vai baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment,, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.
Par to norāda uz iekārtas novietotās pārsvītrotās atkritumu urnas simbols.

► 1. att

Gatavs uzlādēšanai
Delay charge (too hot or too cold battery).
Uzlāde (0 – 80 %).
Uzlāde (80 – 100 %).
Uzlāde ir pabeigta.
Bojāts akumulators.

UZMANĪBU

 1.  SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS – šajā rokasgrāmatā ir ietvertas svarīgas akumulatoru lādētāju drošības un lietošanas instrukcijas.
 2. Pirms akumulatora lādētāja lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma marķējumus uz (1) akumulatora lādētāja, (2) akumulatora un (3) produkta, kurā tiek izmantots akumulators.
 3. UZMANĪBU – Lai samazinātu traumu risku, uzlādējiet tikai Makita tipa uzlādējamās baterijas. Cita veida akumulatori var uzsprāgt, radot miesas bojājumus un bojājumus.
 4. Neuzlādējamās baterijas nevar uzlādēt ar šo lādētāju.
 5. Izmantojiet strāvas avotu ar tilptage norādīts uz lādētāja datu plāksnītes.
 6. Neuzlādējiet akumulatora kasetni uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu klātbūtnē.
 7. Nepakļaujiet lādētāju lietus, sniega vai slapja laika iedarbībai.
 8. Nekad nenēsājiet lādētāju aiz vada vai neraujiet to, lai to atvienotu no kontaktligzdas.
 9. Pārnēsājot lādētāju, izņemiet akumulatoru no lādētāja.
 10. Pēc uzlādes vai pirms jebkādas apkopes vai tīrīšanas mēģinājuma atvienojiet lādētāju no strāvas avota. Atvienojot lādētāju, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
 11. Pārliecinieties, vai vads ir novietots tā, lai uz tā netiktu uzkāptas, pakluptas vai kā citādi pakļauti bojājumiem vai stresam.
 12. Nedarbiniet lādētāju ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Ja vads vai kontaktdakša ir bojāta, lūdziet Makita autorizētajam servisa centram to nomainīt, lai izvairītos no briesmām.
 13. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
 14. Nedarbiniet vai neizjauciet lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, ir nokritis vai kā citādi bojāts; nogādājiet to kvalificētam servisam. Nepareiza lietošana vai atkārtota salikšana var izraisīt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risku.
 15. Neuzlādējiet akumulatora kasetni, ja istabas temperatūra ir ZEMĀK 10°C (50°F) vai VIRS 40°C (104°F). Aukstā temperatūrā uzlāde var nesākties.
 16. Nemēģiniet izmantot pakāpju transformatoru, dzinēja ģeneratoru vai līdzstrāvas kontaktligzdu.
 17. Neļaujiet kaut kam aizsegt vai aizsprostot lādētāja ventilācijas atveres.
 18. Nepievienojiet vai neatvienojiet vadu un neievietojiet vai neizņemiet akumulatoru ar mitrām rokām.
 19. Never use gasoline, benzene, thinner, alcohol or the like to clean the charger. Discoloration, deformation or cracks may result.

Uzlādes

 1. Pievienojiet akumulatora lādētāju pareizajam maiņstrāvas avotamtage avots. Uzlādes indikatori atkārtoti mirgos zaļā krāsā.
 2. Insert the battery cartridge into the charger until it stops while aligning the guide of the charger.
 3. When the battery cartridge is inserted, the charging light color will change from green to red, and charging will begin. The charging light will keep lighting up steadily during charging. One red charging light indicates charged condition in 0–80 % and the red and green ones indicate 80–100 %. The 80 % indication mentioned above i an approximate value. The indication may differ according to battery temperature or battery condition.
 4. When charging is finished, red and green charging lights will change to one green light.
  After charging, remove the battery cartridge from the charger while pushing the hook. Then unplug the charger.

PIEZĪME: If the hook does not open smoothly, clean dust around mounting parts.
► Zīm.2: 1. Āķis

PIEZĪME: Charging time varies by temperature (10°C (50°F)–40°C (104°F)) that battery cartridge is charged at and conditions of the battery cartridge, such as a battery cartridge that is new or has not been used for a long period of time.

Voltage Šūnu skaits Li-ion akumulatora kasetne Jauda (Ah) saskaņā ar IEC61960 Uzlādes laiks (minūtes)
57.6 V VOLTCRAFT VC 7060BT digitālie multimetri - montāža 64 VVOLTCRAFT VC 7060BT digitālie multimetri - montāža (maks.) 32 BL6440 4.0 120

PAZIŅOJUMS: The battery charger is for charging Makita battery cartridge. Never use it for other purposes or for other manufacturers’ batteries.
PIEZĪME: If the charging light flashes in red color, charging may not start due to the condition of the battery cartridge as below:
— Battery cartridge from a just-operated tool or battery cartridge that has been left in a location exposed to direct sunlight for a long time.
— Akumulatora kasetne, kas ilgu laiku atstāta aukstā gaisa iedarbībai pakļautā vietā.
PIEZĪME: Ja akumulatora kasetne ir pārāk karsta, uzlāde nesākas, kamēr akumulatora kasetnes temperatūra nesasniedz līmeni, kurā ir iespējama uzlāde.
PIEZĪME: Ja uzlādes indikators pārmaiņus mirgo zaļā un sarkanā krāsā, uzlāde nav iespējama. Lādētāja vai akumulatora kasetnes spailes ir aizsērējušas ar putekļiem vai akumulatora kasetne ir nolietojusies vai bojāta.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinksstraat 2,
3070 Kortenberg, Beļģija
885921A928
Makita korporācija
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aiči 446-8502 Japāna
www.makita.com

 

 

Lasiet vairāk par šo rokasgrāmatu un lejupielādējiet PDF:

Dokumenti / Resursi

Makita DC64WA akumulatoru lādētājs [pdf] Lietošanas pamācība
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger
Makita DC64WA akumulatoru lādētājs [pdf] Lietošanas pamācība
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger, Charger
Makita DC64WA akumulatoru lādētājs [pdf] Lietošanas pamācība
DC64WA Battery Charger, DC64WA, DC64WA Charger, Battery Charger, Charger

Atsauces

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *