KitchenAid logotips

KitchenAid W11622963 Iebūvējamas elektriskās krāsnis

KitchenAid W11622963 Iebūvētās elektriskās krāsnis-produkta attēls

Iebūvēta elektrisko cepeškrāsns vadības rokasgrāmata

DAĻAS UN ĪPAŠĪBAS

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cilvēku traumu risku, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet SVARĪGOS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS, kas atrodamas jūsu ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Šī rokasgrāmata aptver dažādus modeļus. Jūsu iegādātajā krāsnī var būt daži vai visi uzskaitītie priekšmeti. Šeit parādīto funkciju atrašanās vietas un izskats var neatbilst jūsu modelim.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-01

 • A. Cepeškrāsns elektroniskā vadība
 • B. Automātiskais cepeškrāsns gaismas slēdzis
 • C. Cepeškrāsns durvju slēdzenes aizbīdnis
 • D. Modeļa un sērijas numura plāksnīte (vadības paneļa apakšējā malā, labajā pusē)
 • E. Temperatūras zondes ligzda (tikai cepeškrāsns ar konvekcijas elementu un ventilatoru)
 • F. Cepeškrāsns gaismas
 • G. Blīve
 • H. Powered Attachment Hub
 • I. Apakšējā cepeškrāsns (modeļos ar dubultu cepeškrāsni)
 • J. Slēpts cepšanas elements (paslēpts zem grīdas paneļa)
 • K. Konvekcijas elements un ventilators (aizmugurējā panelī)
 • L. Cepšanas elementi (nav parādīts)
 • M. Cepeškrāsns ventilācija

Daļas un funkcijas nav parādītas
Temperatūras zonde
Kondensāta paplāte
Krāsns plaukti

PIEZĪME: Attēlotās dubultās cepeškrāsns augšējais dobums ir vienāds vienas krāsns modeļiem un apakšējā cepeškrāsns kombinētās krāsns modeļiem.

Statīvi un piederumi

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-02PIEZĪME: +Steamer Attachment un +Baking Stone Attachment netiek piegādāti kopā ar produktu. Lūdzu, reģistrējiet savu cepeškrāsni tiešsaistē vietnē www.kitchenaid.com ASV vai www.kitchenaid.ca Kanādā, lai saņemtu pirkumā iekļauto +Steamer Attachment un +Braking Stone Attachment.

FUNKCIJU VADĪTĀJS

Šī rokasgrāmata aptver vairākus modeļus. Jūsu modelī var būt daži vai visi uzskaitītie vienumi. Skatiet šo rokasgrāmatu vai mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļu webvietnē www.kitchenaid.com lai iegūtu detalizētākus norādījumus. Kanādā skatiet sadaļu Serviss un atbalsts vietnē www.kitchenaid.ca.

BRĪDINĀJUMS
Pārtikas saindēšanās briesmas
Neļaujiet ēdienam sēdēt ilgāk par vienu stundu pirms vai pēc vārīšanas.
Tas var izraisīt saindēšanos ar pārtiku vai slimību.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-03

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-04

Iepazīšanās ceļvedis
Iepazīšanās ceļvedis ļauj iestatīt jauno krāsni vai mikroviļņu krāsni. Tas tiek parādīts jūsu displejā, pirmo reizi ieslēdzot cepeškrāsni vai pēc cepeškrāsns rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšanas. Pēc katras atlases atskanēs signāls. Jebkurā laikā pieskarieties ATPAKAĻ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

 1. Izvēlieties valodu un pieskarieties pie Labi.
 2. Lai pievienotu cepeškrāsni mobilajai lietotnei, pieskarieties YES
  OR
  pieskarieties NOT NOW, lai izlaistu šo darbību un pabeigtu iestatīšanu. Pārejiet uz 7. darbību.
 3. Atlasiet SAVIENOT, lai automātiski savienotu krāsni ar mobilo lietotni. Lejupielādējiet lietotni KitchenAid®, reģistrējieties un lietotnē atlasiet “Pievienot ierīci”. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai skenētu QR kodu no ierīces ekrāna.
 4. Lai manuāli savienotu cepeškrāsni ar lietotni KitchenAid®, sarakstā atlasiet savu mājas tīklu, pieskarieties PIEVIENOT TĪKLU, lai manuāli ievadītu mājas tīklu, vai pieskarieties SAVIENOTIES AR WPS, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot WPS.
  Ja tiek prasīts, ievadiet savu Wi-Fi paroli.
 5. Kad cepeškrāsns ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tiks parādīts ziņojums. Pieskarieties Labi.
 6. Pieskarieties pie IZSLĒGTS un pēc tam pieskarieties pie Labi, lai manuāli iestatītu laiku un datumu
  OR
  pieskarieties IESLĒGTS un pēc tam pieskarieties pie Labi, lai automātiski iestatītu pulksteni, izmantojot Wi-Fi tīklu. Pārejiet uz 9. darbību.
 7. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai iestatītu diennakts laiku. Izvēlieties AM, PM vai 24 HOUR. Pieskarieties Labi.
 8. Izvēlieties, vai ir aktivizēts vasaras laiks. Pieskarieties Labi
 9. Izvēlieties datuma parādīšanas formātu. Pieskarieties Labi.
 10. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai iestatītu pašreizējo datumu. Pieskarieties Labi.
 11. Izvēlieties, vai vēlaties rādīt pulksteni, kad cepeškrāsns ir dīkstāvē.
 12. Pieskarieties Gatavs.
Displeja ekrāni

Pulksteņa ekrāns
Pulksteņa ekrānā tiek parādīts laiks un datums, kad cepeškrāsns netiek lietota.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-05

 • A. Statusa ikonas
 • B. Statusa josla
 • C. Virtuves taimeris
 • D. Vadības bloķēšana
 • E. Sākuma izvēlne
 • F. Iestatījumu izvēlne

Vadības bloķēšana
Pieskarieties un turiet, lai bloķētu vadību. Tikai vadības bloķēšanas ikona reaģēs, kad vadība ir bloķēta.

Sākuma izvēlne
Pieskarieties, lai iestatītu cepeškrāsns funkciju vai piekļūtu režīmam Recepšu ceļvedis.

Virtuves taimeris
Parāda pašreizējo virtuves taimeri. Pieskarieties, lai iestatītu vai mainītu virtuves taimeri.

Iestatījumu izvēlne
Pieskarieties, lai piekļūtu cepeškrāsns iestatījumiem un informācijai.

status Bar
Parāda pašreizējo cepeškrāsns statusu, piemēram, demonstrācijas režīmu vai Bloķēts.

Statusa ikonas

Norāda bezvadu savienojuma problēmu.

Norāda, ka attālā iespējošana ir aktīva.

Norāda +Krāsnim ir pievienoti darbināmi piederumi.

Funkciju iestatīšanas ekrāns
Pēc cepeškrāsns funkcijas izvēles funkciju iestatīšanas ekrānos ir pieejamas dažādas iespējas, lai pielāgotu ciklu. Ne visas opcijas ir pieejamas visām cepeškrāsns funkcijām. Opcijas var mainīties līdz ar cepeškrāsns atjauninājumiem. Kreisajā pusē esošajā izvēlnē pieskarieties opcijai, lai mainītu iestatījumu.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-06

 • A. Funkcija
 • B. Iestatīta cepeškrāsns temperatūra
 • C. Iestatīts gatavošanas laiks
 • D. Mīļākais

Nav parādīts:
Pavāra asistenta režīma gatavība

Apvērst atgādinājumu
Kad taimeris beidzas, pievienojiet aizkavi

Ātra priekšsildīšana
Režīma izvēle Iestatītā mērķa temperatūra Iestatīta grila temperatūra

funkcija
Parāda pašreizējo cepeškrāsns funkciju un izvēlēto cepeškrāsns dobumu.

Pavāra palīga režīms
Iestatiet uz Auto, lai izmantotu pavāra palīgu. Iestatiet uz Manuāli, lai manuāli iestatītu laiku un temperatūru.

Iestatīta cepeškrāsns temperatūra
Pieskarieties, lai iestatītu cepeškrāsns temperatūru. Tiks parādīts atļautais diapazons.

Ātra priekšsildīšana
Pieskarieties, lai atlasītu Rapid Preheat. Šo funkciju drīkst izmantot tikai ar vienu cepeškrāsns režģi.

Iestatīta mērķa temperatūra
Ēdienu gatavošanai ar temperatūras zondi: pieskarieties, lai iestatītu temperatūras zondes mērķa temperatūru. Cepeškrāsns izslēgsies, kad tiks sasniegta iestatītā temperatūra.

Režīmu izvēle
Ēdienu gatavošanai ar temperatūras zondi: pieskarieties, lai izvēlētos, kura gatavošanas metode tiks izmantota.

Gatavošanas laika iestatījums (pēc izvēles)
Pieskarieties, lai iestatītu funkcijas darbības ilgumu.

Kad taimeris beidzas (pēc izvēles)
Pieejams, ja ir iestatīts gatavošanas laiks. Pieskarieties, lai mainītu cepeškrāsns darbību, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.

 • Turēšanas temperatūra: pēc gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra paliek iestatītajā temperatūrā.
 • Izslēgt: cepeškrāsns izslēdzas, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.
 • Uzturēt siltumu: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra tiek samazināta līdz 170 °F (77 °C).

Pievienot aizkavi (pēc izvēles)
Pieejams, ja ir iestatīts gatavošanas laiks. Pieskarieties, lai iestatītu, kurā diennakts laikā cepeškrāsns sāk uzkarsēt. Nepieciešams pareizi iestatīt pulksteni.

Izlase (pēc izvēles)
Pieskarieties, lai atlasītos iestatījumus iestatītu kā Favorite funkciju. Pieskarieties vēlreiz, lai izslēgtu no izlases. Iecienītākajiem cepeškrāsns iestatījumiem var piekļūt no sākuma izvēlnes.

Gatavība
Pieskarieties, lai iestatītu vēlamo ēdiena veida gatavību.

Apvērst atgādinājumu
Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu apvēršanas atgādinājumu.

Grila temperatūras komplekts
Pieskarieties, lai izvēlētos grila siltuma līmeni.

Statusa ekrāns
Kamēr cepeškrāsns tiek izmantota, displejā tiks parādīta laika skala ar informāciju par pašreizējo(-ām) cepeškrāsns funkciju(-ām). Ja kāds no dobumiem netiek izmantots, tiks parādīta poga, lai izmantotu šo dobumu.

 • KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-07A. Cepeškrāsns laika skala – zemāka
 • B. Cepeškrāsns funkcija – zemāka
 • C. Cepeškrāsns temperatūra – zemāka
 • D. Krāsns laika skala – augšējā
 • E. Cepeškrāsns funkcija – augšējā
 • F. Cepeškrāsns temperatūra – augšējā
 • G. Krāsns laika skala – zemāka
 • H. Cepeškrāsns funkcija – zemāka
 • I. Cepeškrāsns temperatūra – zemāka
 • J. Krāsns laika skala – augšējā
 • K. Cepeškrāsns funkcija – augšējā
 • L. Cepeškrāsns temperatūra – augšējā

Favorīts
Pieskarieties zvaigznītei, lai pašreizējos gatavošanas iestatījumus pievienotu izlasei.

Virtuves taimeris
Pieskarieties, lai iestatītu virtuves taimeri vai mainītu esošu.

Cepeškrāsns funkcija
Parāda pašreizējo cepeškrāsns funkciju norādītajā dobumā.

Krāsns temperatūra
Parāda pašreizējo cepeškrāsns temperatūru norādītajā dobumā.

Cepeškrāsns laika skala
Parāda, kur krāsns atrodas gatavošanas procesā un kad tā beigsies. Ja gatavošanas laiks nav iestatīts, parādās Set Timer (Iestatīt taimeri), lai, ja nepieciešams, iestatītu gatavošanas laiku.

Cepeškrāsns taimeris
Parāda atlikušo gatavošanas laiku (ja iestatīts). Start timer Ja ir iestatīta aizkave, tiek parādīts šis. Pieskarieties START TIMER, lai nekavējoties sāktu iestatīto gatavošanas laiku.

Starta taimeris
Ja ir iestatīta aizkave, parādās šis. Pieskarieties START TIMER, lai nekavējoties sāktu iestatīto gatavošanas laiku.

Dienas laiks
Parāda pašreizējo diennakts laiku.

Gatavošanas režīmi
Cepeškrāsnī ir dažādi gatavošanas režīmi, lai katru reizi sasniegtu vislabākos rezultātus. Gatavošanas režīmiem var piekļūt, pieskaroties ikonai Sākums un pēc tam izvēloties vajadzīgo cepeškrāsni vai iepriekš saglabātu iecienītāko recepti.

Mikroviļņu krāsnsKitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-08KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-09

Virtuves taimeris
Virtuves taimera tastatūra iestatīs taimeri, kas nav atkarīgs no cepeškrāsns funkcijām. Virtuves taimeri var iestatīt stundās, minūtēs un sekundēs, līdz pat 99 stundām.
PIEZĪME: Virtuves taimeris neiedarbina un neaptur cepeškrāsni.

 1. Pieskarieties KITCHEN TIMER.
 2. Pieskarieties HR:MIN vai MIN:SEC.
 3. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai iestatītu laika ilgumu.
  PIEZĪME: Pieskaroties HR:MIN vai MIN:SEC pēc laika ievadīšanas, taimeris tiks notīrīts.
 4. Lai ieslēgtu virtuves taimeri, displejā pieskarieties pogai Sākt.
 5. Lai mainītu virtuves taimeri, kamēr tas darbojas, pieskarieties VIRTUVES TAIMERIS vai statusa joslā pieskarieties taimera atpakaļskaitīšanai, pieskarieties ciparu tastatūrām, lai iestatītu jauno laika ilgumu, un pēc tam pieskarieties ATJAUNINĀT.
 6. Kad iestatītais laiks beigsies, atskanēs skaņa, un parādīsies nolaižamais paziņojums. Pieskarieties Labi, lai noraidītu paziņojumu.
 7. Virtuves taimeri iestatīšanas laikā pieskarieties ATPAKAĻ, lai atceltu virtuves taimeri.
  Lai atceltu taimeri, kas darbojas, pieskarieties VIRTUVES TAIMERIS un pēc tam displejā pieskarieties pogai Atcelt. Pieskaroties atcelšanas tastatūrai, attiecīgā cepeškrāsns izslēgsies.

Toņi/skaņas
Signāli ir skaņas signāli, kas norāda:

 • Derīgs tastatūras pieskāriens
 • Funkcija ir ievadīta.
 • Cepeškrāsns ir uzkarsēta.
 • Nederīgs tastatūras pieskāriens
 • Gatavošanas cikla beigas
 • Kad taimeris sasniedz nulli
  Ietver virtuves taimera izmantošanu citām funkcijām, nevis ēdiena gatavošanai.
 • Pirmā krāsns elementa aktivizēšana gatavošanas režīmā
 • +Pievienoti darbināmi pielikumi
 • +Atvienoti darbināmi pielikumi
 • Vadība ir bloķēta
 • Vadība ir atbloķēta
Vadības bloķēšana

Vadības bloķēšana izslēdz vadības paneļa tastatūras, lai izvairītos no cepeškrāsns(-u)/mikroviļņu krāsns neparedzētas lietošanas. Vadības bloķēšana paliks iestatīta pēc strāvas padeves pārtraukuma, ja tā tika iestatīta pirms strāvas padeves pārtraukuma. Kad vadība ir bloķēta, darbosies tikai Control Lock tastatūra.
Vadības bloķēšana ir iepriekš atbloķēta, bet to var bloķēt.
Lai aktivizētu vadības bloķēšanu:

 1. Pieskarieties vadības bloķēšanas ikonai un turiet to.
 2. Ekrāna augšdaļā pelēkajā statusa joslā parādīsies atpakaļskaitīšana. Vadības bloķēšanas ikona kļūs sarkana un statusa joslā parādīsies “LOCKED”, kad vadība ir bloķēta.

Lai deaktivizētu vadības bloķēšanu:

 1. Pieskarieties vadības bloķēšanas ikonai un turiet to.
 2. Ekrāna augšdaļā pelēkajā statusa joslā parādīsies atpakaļskaitīšana. Vadības bloķēšanas ikona vairs nebūs sarkana un statusa josla būs tukša, kad vadīkla tiks atbloķēta

Settings

Ikona Iestatījumi ļauj piekļūt jūsu krāsns funkcijām un pielāgošanas opcijām. Šīs opcijas ļauj iestatīt pulksteni, mainīt krāsns/mikroviļņu krāsns temperatūru no Fārenheita līdz Celsija grādiem, ieslēgt un izslēgt skaņas signālus un uzvednes, pielāgot cepeškrāsns kalibrēšanu, mainīt valodu un veikt citas darbības. Daudzas no šīm opcijām ir iestatītas sveiciena ceļvedī. Sabata režīms tiek iestatīts arī, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-10KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-11KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-13

*Šo iestatījumu noklusējuma iestatījumi ir iestatīti sveiciena rokasgrāmatā.

KRĀSAS LIETOŠANA
Smaržas un dūmi ir normāli, ja krāsni lieto pirmās pāris reizes vai ja tā ir ļoti netīra.
Cepeškrāsns lietošanas laikā sildelementi nepaliks ieslēgti, bet cikliski ieslēgsies un izslēgsies visā cepeškrāsns darbības laikā.

SVARĪGI: Dažu putnu veselība ir ārkārtīgi jutīga pret izdalītajiem izgarojumiem. Tvaiku iedarbība var izraisīt dažu putnu nāvi. Vienmēr pārvietojiet putnus uz citu slēgtu un labi vēdināmu telpu.

Wi-Fi savienojums
Jūsu cepeškrāsnī ir iebūvēts Wi-Fi savienojums, taču, lai tā darbotos, jums būs jāpalīdz tai pievienoties jūsu mājas bezvadu tīklam. Lai iegūtu informāciju par savienojamības iestatīšanu, ieslēgšanu un izslēgšanu, svarīgu paziņojumu saņemšanu un konsultāciju izmantošanutagInformāciju par pieejamajām funkcijām skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā Interneta savienojamības rokasgrāmata.
Kad Wi-Fi iestatīšanas process būs pabeigts, jums būs piekļuve funkcijām, kas sniegs jums jaunu brīvību ēdiena gatavošanā. Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no programmaparatūras atjauninājumiem.

ViewING

 • Ēdienu gatavošanas taimeri
 • Vadības bloķēšana
 • Virtuves taimeri
 • Temperatūras zondes statuss
 • Remote Start Status Control
 • Izslēdziet cepeškrāsni
 • Pielāgojiet cepeškrāsns apgaismojumu
 • Cepeškrāsns vadības slēdzene
 • Palaidiet cepeškrāsns vadības ierīces
 • Pielāgojiet gatavošanas iestatījumus Attālinātie paziņojumi

Kad Wi-Fi savienojums ir izveidots, jums ir iespēja saņemt statusa paziņojumus, izmantojot push paziņojumu. Paziņojumi, kurus var saņemt, ir:

 • Cepeškrāsns cikla pārtraukumi
 • Uzsildīšana pabeigta
 • Gatavošanas taimera pabeigšana
 • Gatavošanas temperatūras maiņa
 • Uzkarsē gatavošanas temperatūras progresēšana
 • Temperatūras zondes temperatūras maiņa
 • Temperatūras zondes temperatūra sasniegta
 • Gatavošanas režīma maiņa
 • Vadības bloķēšanas statusa maiņa
 • Virtuves taimeris pabeigts
 • Virtuves taimera maiņa
 • Pašattīrīšanās pabeigta

PIEZĪME: Nepieciešams Wi-Fi un konta izveide. Lietotņu funkcijas un funkcionalitāte var tikt mainīta. Saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas pieejami vietnē www.kitchenaid.com/connect . Var tikt piemēroti datu ātrumi.

Sabata cepšana
Sabbath Bake iestata, lai cepeškrāsns(-es) paliktu ieslēgtas cepšanas režīmā, līdz tās tiek izslēgtas. Var iestatīt arī iestatītu sabata cepšanu, lai krāsns būtu ieslēgta tikai daļu no sabata.

Kad ir iestatīts Sabbath Bake, darbosies tikai Cancel tastatūras. Kombinētajām krāsnīm mikroviļņu krāsns tiks atspējota. Atverot vai aizverot cepeškrāsns durvis, cepeškrāsns apgaismojums neieslēdzas vai neizslēdzas, un sildelementi neieslēdzas vai neizslēgsies uzreiz.
Ja, kad ir iestatīts Sabbath Bake, rodas strāvas padeves pārtraukums, pēc strāvas atjaunošanas cepeškrāsns(-es) atgriezīsies sabata režīmā (bez sildelementiem).

Uzstādīt:

 1. Pieskarieties ikonai Iestatījumi.
 2. Pieskarieties SABBATH BAKE.
 3. Displejā pieskarieties atbilstošajai cepeškrāsns pogai.
 4. Izmantojiet ciparu tastatūras, lai izvēlētajai cepeškrāsnij iestatītu citu temperatūru, nevis parādīto noklusējuma temperatūru.
 5. (Pēc izvēles: paredzētajai sabata cepšanai) Izmantojiet ciparu tastatūras, lai iestatītu laiku, cik ilgi izvēlētajai cepeškrāsnij jāpaliek ieslēgtai, līdz 72 stundām.
 6. (Dažiem modeļiem) Lai iestatītu otru cepeškrāsni, displejā pieskarieties otras cepeškrāsns pogai.
 7. Izmantojiet ciparu tastatūras, lai iestatītu izvēlētās cepeškrāsns temperatūru.
 8. (Pēc izvēles: paredzētajai sabata cepšanai) Izmantojiet ciparu tastatūras, lai iestatītu laiku, cik ilgi izvēlētajai cepeškrāsnij jāpaliek ieslēgtai, līdz 72 stundām.
 9. Review cepeškrāsns iestatījumus. Cepeškrāsns temperatūru var regulēt pēc Sabbath Bake sākšanas. Divkāršās cepeškrāsns modeļos abas krāsnis ir jāieprogrammē pirms Sabbath Bake sākšanas. Ja viss ir pareizi, pieskarieties APSTIPRINĀT vai SĀKT un pēc tam JĀ.
 10. Lai mainītu temperatūru, kamēr darbojas Sabbath Bake, pieskarieties attiecīgās cepeškrāsns pogai -25° (-5°) vai +25° (+5°) katrai 25°F (5°C) maiņai. Displejs nerādīs nekādas izmaiņas.

Kad ir sasniegts apturēšanas laiks vai tiek pieskarties CANCEL, sildelementi automātiski izslēgsies. Cepeškrāsns pārslēgsies no sabata cepšanas uz sabata režīmu, atspējojot visas cepeškrāsns funkcijas, apgaismojumu, pulksteni un ziņojumus. Vēlreiz pieskarieties ATCELT, lai beigtu sabata režīmu.
PIEZĪME: Cepeškrāsni var iestatīt sabata režīmā, neveicot cepšanas ciklu. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Iestatījumi”.

Plauktu un cepšanas trauku pozīcijas
Izmantojiet šo ilustrāciju un diagrammas kā norādījumus.
Plauktu pozīcijas – augšējā un apakšējā krāsns

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-14

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-15KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-16trauki
Lai ēdienu pagatavotu vienmērīgi, karstam gaisam ir jāspēj cirkulēt. Lai iegūtu labākos rezultātus, atstājiet 2 collu (5 cm) brīvas vietas ap cepšanas traukiem un cepeškrāsns sienām. Izmantojiet šo tabulu kā ceļvedi. KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-17

SatinGlide™ izvelkami pagarinājuma statīvi

SatinGlide™ izvelkamais pagarinājuma statīvs nodrošina ērtu piekļuvi ēdiena novietošanai un izņemšanai cepeškrāsnī. To var izmantot plaukta pozīcijās no 1 līdz 6.
SatinGlide™ izvelkamajam pagarinājumam, kas paredzēts viedajiem cepeškrāsns+ piederumiem, ir izliekts, lai atbalstītu +elektriskos piederumus un nodrošinātu vieglu piekļuvi ēdiena novietošanai un noņemšanai cepeškrāsnī un uz +elektriskajiem piederumiem. To var izmantot plaukta pozīcijā 1.

Atvērta pozīcija

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-18

 • A. SatinGlide™ izvelkamais statīvs Smart Oven+ pielikumiem
 • B. Bīdāmais plaukts

Slēgta un iesaistīta pozīcija KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-19

 

 • A. SatinGlide™ izvelkamais statīvs Smart Oven+ pielikumiem
 • B. Bīdāmais plaukts

Lai noņemtu SatinGlide™™ izvelkamo pagarinājuma statīvu:

 1. Pirms plaukta noņemšanas noņemiet visus priekšmetus no izvelkamā pagarinājuma statņa.
 2. Iebīdiet plauktu līdz galam tā, lai tas būtu aizvērts un savienotos ar bīdāmo plauktu.
 3. Ar 2 rokām paceliet uz plaukta priekšējās malas un piespiediet bīdāmo plauktu pie cepeškrāsns aizmugurējās sienas tā, lai bīdāmā plaukta priekšējā mala atrastos uz plaukta vadotnēm. Plaukta priekšējai malai un bīdāmajam plauktam jābūt augstākam par aizmugurējo malu.KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-20
  • A. Bīdāmais plaukts
  • B. Rack rokasgrāmata
  • C. SatinGlide™ izvelkams pagarinājuma statīvs
 4. Izvelciet statīvu un bīdāmo plauktu.

Lai nomainītu SatinGlide™™ izvelkamos pagarinājuma statīvus:

 1. Ar 2 rokām satveriet aizvērtā plaukta priekšpusi un bīdāmo plauktu. Novietojiet slēgto plauktu un bīdāmo plauktu uz plaukta vadotnes.
 2. Ar 2 rokām paceliet kopā plaukta priekšējo malu un bīdāmo plauktu.
 3. Lēnām bīdiet plauktu un bīdāmo plauktu uz cepeškrāsns aizmuguri, līdz plaukta aizmugurējā mala pārvelkas pāri paliktņa vadotnes galam.

Lai nesabojātu bīdāmos plauktus, nenovietojiet vairāk par 25 mārciņām (11.4 kg) uz SatinGlide™ izvelkamā statīva vai 35 mārciņas (15.9 kg) uz izvelkamā plaukta elektriskiem piederumiem.
Netīriet SatinGlide™ izvelkamos pagarinājuma statīvus trauku mazgājamajā mašīnā. Tas var noņemt plaukta smērvielu un ietekmēt to spēju slīdēt.
Papildinformāciju skatiet Īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā “Vispārējā tīrīšana”.

trauki
Cepamo materiālu materiāls ietekmē gatavošanas rezultātus. Ievērojiet ražotāja ieteikumus un izmantojiet receptē ieteikto trauku lielumu. Izmantojiet šo diagrammu kā ceļvedi.

KitchenAid W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis-21

Priekšsildīšana un krāsns temperatūra

Uzkarsēšana
Uzsākot cepšanas vai konvekcijas cepšanas ciklu, cepeškrāsns sāk uzsildīt pēc tam, kad tiek pieskarties Startam. Cepeškrāsnī būs nepieciešamas aptuveni 12 līdz 17 minūtes, lai sasniegtu 350 °F (177 °C) temperatūru, ja cepeškrāsns iekšpusē ir visi kopā ar cepeškrāsni iekļautie plaukti. Augstākas temperatūras priekšsildīšana prasīs ilgāku laiku. Faktori, kas ietekmē priekšsildīšanas laiku, ir istabas temperatūra, cepeškrāsns temperatūra un plauktu skaits. Neizmantotos cepeškrāsns plauktus var noņemt pirms cepeškrāsns uzsildīšanas, lai samazinātu priekšsildīšanas laiku. Uzsildīšanas cikls strauji paaugstina cepeškrāsns temperatūru. Faktiskā cepeškrāsns temperatūra pārsniegs iestatīto temperatūru, lai kompensētu siltuma zudumu, kad cepeškrāsns durvis tiek atvērtas, lai ievietotu ēdienu. Tas nodrošina, ka, ievietojot ēdienu cepeškrāsnī, cepeškrāsns darbosies ar atbilstošu temperatūru. Ievietojiet ēdienu, kad atskan priekšsildīšanas signāls. Neatveriet durvis priekšsildīšanas laikā, līdz atskan signāls.

Krāsns temperatūra
Lietošanas laikā cepeškrāsns elementi ieslēgsies un izslēgsies pēc vajadzības, lai uzturētu nemainīgu temperatūru. Šīs riteņbraukšanas dēļ tie jebkurā laikā var nedaudz uzkarst vai atdzist. Atverot cepeškrāsns durvis lietošanas laikā, tiks atbrīvots karstais gaiss un atdzisīs cepeškrāsni, kas var ietekmēt gatavošanas laiku un veiktspēju. Lai uzraudzītu gatavošanas progresu, ieteicams izmantot cepeškrāsns apgaismojumu.

Cepšana un cepšana
SVARĪGI: Konvekcijas ventilators un konvekcijas elements var darboties cepšanas funkcijas laikā, lai uzlabotu veiktspēju un siltuma sadali.
Cepšanas vai grauzdēšanas laikā cepeškrāsns un cepeškrāsns elementi tiek ieslēgti un izslēgti periodiski, lai uzturētu krāsns temperatūru.
Ja cepeškrāsns durvis tiek atvērtas cepšanas vai grauzdēšanas laikā, sildelementi (cepšana un cepšana) izslēgsies aptuveni 30 sekundes pēc durvju atvēršanas. Tās atkal ieslēgsies aptuveni 30 sekundes pēc durvju aizvēršanas.

Broilēšana
Cepšana izmanto tiešu izstarojošu siltumu, lai pagatavotu ēdienu.
Elements periodiski ieslēdzas un izslēdzas, lai uzturētu cepeškrāsns temperatūru.

SVARĪGI: Aizveriet durvis, lai nodrošinātu pareizu cepšanas temperatūru.
Ja cepeškrāsns durvis tiek atvērtas cepšanas laikā, cepšanas elements izslēgsies aptuveni pēc 30 sekundēm. Kad cepeškrāsns durvis ir aizvērtas, elements atkal ieslēgsies apmēram pēc 30 sekundēm.

 • Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet broileru pannu un režģi. Tas ir paredzēts, lai iztukšotu sulas un palīdzētu izvairīties no šļakatām un dūmiem.
  Ja vēlaties iegādāties broileru pannas komplektu, to var pasūtīt. Kontaktinformāciju skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
 • Lai nodrošinātu pareizu notecināšanu, neaizsedziet režģi ar foliju. Broilera pannas apakšdaļa var būt izklāta ar alumīnija foliju, lai atvieglotu tīrīšanu.
 • Nogrieziet liekos taukus, lai samazinātu izšļakstīšanos. Sagrieziet atlikušos taukus malās, lai izvairītos no curling.
 • Pirms ēdiena pagriešanas vai izņemšanas izvelciet krāsns plauktu, lai apstātos. Lai pagrieztu ēdienu, izmantojiet knaibles, lai nezaudētu sulas. Ļoti plānus zivju, mājputnu vai gaļas izcirtņus, iespējams, nevajadzēs pagriezt.
 • Pēc cepšanas izņemiet pannu no cepeškrāsns, kad izņemat ēdienu. Uz pannas izcepsies pilītes, ja tās paliks sakarsētā cepeškrāsnī, apgrūtinot tīrīšanu.

Pavāra palīga iespēja
Pavāra palīga opcija ir automatizēta gatavošanas iespēja, kas aicina izpētīt daudzās cepeškrāsns iespējas, tostarp papildierīces, cepšanu ar konvekciju un gatavošanu ar sensoru ar temperatūras zondi. Lietojot kopā ar papildierīcēm, šī opcija automātiski kontrolē cepeškrāsns sistēmu ēdieniem, kas parasti tiek gatavoti katrā no tiem, ieskaitot plašu steiku un karbonādes, vistas un zivju, picu un dārzeņu izstrādājumu izvēli.
Pirmo reizi izvēloties gatavošanas režīmu ar opciju Pavāra palīgs, Pavāra palīga opcija automātiski optimizēs receptes laiku un temperatūru vēlamajiem rezultātiem.

Lai manuāli ievadītu iestatīto laiku un temperatūru, pieskarieties PAVĀRA PALĪGS un pēc tam atlasiet Manuāli. Cepeškrāsns nemainīs iestatīto laiku vai temperatūru un visiem gatavošanas režīmiem pēc noklusējuma izmanto manuālo gatavošanas režīmu.
Lai atgrieztos pie pavāra asistenta opcijas reklāmguvumiem, pieskarieties PAVARA PALĪGA OPTIONS un pēc tam atlasiet Auto. Cepeškrāsns automātiski pielāgos iestatīto laiku un/vai temperatūru, lai nodrošinātu labākus gatavošanas rezultātus, un pēc noklusējuma visiem gatavošanas režīmiem ar šo opciju izmantos Pavāra palīga opciju.

Konvekcija
Konvekcijas krāsnī ar ventilatoru cirkulētais karstais gaiss vienmērīgāk sadala siltumu. Šī karstā gaisa kustība palīdz uzturēt nemainīgu temperatūru visā cepeškrāsnī, vienmērīgāk pagatavojot ēdienu, vienlaikus saglabājot mitrumu.
Konvekcijas cepšanas vai grauzdēšanas laikā cepšanas, cepšanas un konvekcijas elementi periodiski ieslēdzas un izslēdzas, kamēr ventilators cirkulē karsto gaisu. Cepšanas ar konvekciju laikā cepšanas un konvekcijas elementi cikliski ieslēdzas un izslēdzas.
Ja konvekcijas gatavošanas laikā tiek atvērtas cepeškrāsns durvis, ventilators nekavējoties izslēgsies. Tas atkal ieslēgsies, kad krāsns durvis būs aizvērtas.
Konvekcijas gatavošanas režīmi tiek virzīti uz priekšutage no pavāra palīga opcijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Pavāra palīga opcija”. Ja cepeškrāsni iestatāt manuāli, lielāko daļu ēdienu, izmantojot konvekcijas cepšanas režīmu, var pagatavot, pazeminot gatavošanas temperatūru par 25°F (14°C). Gatavošanas laiku var ievērojami saīsināt, izmantojot Convect Roast, īpaši lieliem tītariem un cepešiem.

 • Ir svarīgi nepārklāt pārtikas produktus ar vākiem vai alumīnija foliju, lai virsmas paliktu pakļautas cirkulējošajam gaisam, tādējādi radot apbrūnināšanu un kraukšķīgumu.
 • Samaziniet siltuma zudumus līdz minimumam, atverot cepeškrāsns durvis tikai nepieciešamības gadījumā. Lai uzraudzītu norisi, ieteicams izmantot cepeškrāsns apgaismojumu.
 • Izvēlieties cepumu lapas bez malām un cepšanas pannas ar apakšējām malām, lai gaiss varētu brīvi pārvietoties ap ēdienu.
 • Dažas minūtes pirms minimālā gatavošanas laika pārbaudiet cepumu gatavību, izmantojot tādu metodi kā zobu bakstāmais.
 • Izmantojiet gaļas termometru vai temperatūras zondi, lai noteiktu gaļas un mājputnu gatavību. Pārbaudiet cūkgaļas un mājputnu temperatūru 2 vai 3 vietās.

Maizes korekcija
Maizes raudzēšana sagatavo mīklu cepšanai, aktivizējot raugu. Ja receptē nav norādīts citādi, ieteicams veikt divreiz pārbaudi.

Pierādīšanai
Pirms pirmās raudzēšanas ievietojiet mīklu viegli ieeļļotā bļodā un brīvi pārklājiet ar vaskotu papīru vai plastmasas iesaiņojumu, kas pārklāts ar saīsinājumu. Novietojiet uz režģa 2. Diagrammu skatiet sadaļā "Plauktu un cepšanas trauku novietojums". Aizveriet durvis.

 1. Pieskarieties sākuma ikonai. Izvēlieties vajadzīgo cepeškrāsni.
 2. Pieskarieties PROOF.
 3. Cepeškrāsns temperatūra ir iestatīta uz 100°F (38°C). Ja vēlaties, gatavošanas laiku var iestatīt.
 4. Pieskarieties SĀKT.
  Ļaujiet mīklai uzrūgt, līdz tā ir gandrīz dubultojusies, un pēc tam pārbaudiet 20 līdz 25 minūtes. Raudzēšanas laiks var atšķirties atkarībā no mīklas veida un daudzuma.
 5. Kad ir pabeigta korektūra, pieskarieties atlasītajai cepeškrāsnij ATCELT. Pirms otrās raudzēšanas veidojiet mīklu, ievietojiet cepešpannā(-s) un brīvi pārklājiet. Izpildiet to pašu izvietojumu un kontrolējiet iepriekš norādītās darbības. Pirms cepšanas noņemiet vaskotu papīru vai plastmasas apvalku.

Temperatūras Probe
Temperatūras zonde precīzi mēra gaļas, mājputnu gaļas un kastroļu iekšējo temperatūru ar šķidrumu, un tā ir jāizmanto gaļas un mājputnu gatavības noteikšanai.
Vienmēr atvienojiet un izņemiet temperatūras zondi no cepeškrāsns, kad izņemat ēdienu.
Temperatūras zondes gatavošanas režīms tiek aktivizētstage no pavāra palīga opcijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Pavāra palīga opcija”.

Lai izmantotu pavāra palīgu ar temperatūras zondes pavāru:
Pirms lietošanas ievietojiet temperatūras zondi pārtikas priekšmetā. (Gaļai temperatūras zondes galam jāatrodas gaļas biezākās daļas centrā, nevis taukos vai pieskaroties kaulam). Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un pievienojiet temperatūras zondi ligzdai. Turiet temperatūras zondi pēc iespējas tālāk no siltuma avota. Aizveriet cepeškrāsns durvis.

 1. Cepeškrāsns jautās, vai vēlaties izmantot Probe Cook. Pieskarieties JĀ un pārejiet uz 2. darbību. Ja vēlaties iestatīt ciklu pirms temperatūras zondes pievienošanas, pieskarieties ikonai Sākums, atlasiet vajadzīgo cepeškrāsni un pēc tam pieskarieties ZONDE.
 2. Ja opcija Automātiski vēl nav parādīta, pieskarieties pie MANUĀLĀ, lai atvērtu opciju Pavāra palīgs, un atlasiet Auto.
 3. Izvēlieties vajadzīgo pārtikas kategoriju.
 4. Pieskarieties vienumam GATAVS vai GAĻAS GRIEŠANA un atlasiet ēdiena veidu.
 5. Pieskarieties TEMPERATŪRA, lai mainītu cepeškrāsns temperatūru.
 6. Pieskarieties KAD TAIMERIS BEIDZAS un izvēlieties, kas cepeškrāsnim jādara gatavošanas laika beigās.
  • Izslēgt (noklusējums): cepeškrāsns izslēdzas, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.
  • Uzturēt siltumu: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra tiek samazināta līdz 170 °F (77 °C).
 7. Pieskarieties SĀKT.
 8. Kad tiek sasniegta iestatītā temperatūras zondes temperatūra, sāksies darbība Kad taimeris beidzas.
 9. Pieskarieties ATCELT atlasītajai cepeškrāsnij vai atveriet cepeškrāsns durvis, lai notīrītu displeju un/vai apturētu atgādinājuma signālus.
 10. Vienmēr atvienojiet un izņemiet temperatūras zondi no cepeškrāsns, kad izņemat ēdienu. Temperatūras zondes simbols displejā paliks izgaismots, līdz temperatūras zonde tiks atvienota.

Lai izmantotu temperatūras zondes vārīšanu:
Pirms lietošanas ievietojiet temperatūras zondi pārtikas priekšmetā. (Gaļai temperatūras zondes galam jāatrodas gaļas biezākās daļas centrā, nevis taukos vai pieskaroties kaulam). Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un pievienojiet temperatūras zondi ligzdai. Turiet temperatūras zondi pēc iespējas tālāk no siltuma avota. Aizveriet cepeškrāsns durvis.

PIEZĪME: Temperatūras zonde jāievieto pārtikas priekšmetā pirms režīma izvēles.

 1. Cepeškrāsns jautās, vai vēlaties izmantot Probe Cook. Pieskarieties JĀ un pārejiet uz 2. darbību. Ja vēlaties iestatīt ciklu pirms temperatūras zondes pievienošanas, pieskarieties ikonai Sākums, atlasiet vajadzīgo cepeškrāsni un pēc tam pieskarieties ZONDE.
 2. Ja Manual vēl nav parādīts, pieskarieties AUTO un atlasiet Manuāli.
 3. Pieskarieties PROBE TEMP, lai iestatītu temperatūras zondes mērķa temperatūru.
 4. Pieskarieties REŽĪMA IZVĒLE un atlasiet Cept, Cept ar konvekciju, Cept konvektīvi vai grilēt.
  • Cep: Palaidiet standarta cepšanas ciklu, līdz ēdiens sasniedz mērķa temperatūru.
  • Konvekcijas cepšana: Palaidiet konvekcijas cepšanas ciklu, līdz ēdiens sasniedz mērķa temperatūru.
  • Konvecēts cepetis: Veiciet konvekcijas cepšanas ciklu, līdz ēdiens sasniedz mērķa temperatūru (vislabāk lieliem gaļas izcirtņiem vai veselai mājputnu gaļai).
  • Grils: Palaidiet grila ciklu +Powered Grill Attachment, līdz ēdiens sasniedz mērķa temperatūru.
 5. Pieskarieties TEMPERATŪRA, lai mainītu cepeškrāsns temperatūru.
 6. Pieskarieties KAD TAIMERIS BEIDZAS un izvēlieties, kas cepeškrāsnim jādara gatavošanas laika beigās.
  • Izslēgt (noklusējums): Cepeškrāsns izslēdzas, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.
  • Turēt siltu: Pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra tiek samazināta līdz 170°F (77°C).
 7. Pieskarieties SĀKT.
  Kad tiek sasniegta iestatītā temperatūras zondes temperatūra, sāksies darbība Kad taimeris beidzas.
 8. Pieskarieties ATCELT atlasītajai cepeškrāsnij vai atveriet cepeškrāsns durvis, lai notīrītu displeju un/vai apturētu atgādinājuma signālus.
 9. Vienmēr atvienojiet un izņemiet temperatūras zondi no cepeškrāsns, kad izņemat ēdienu. Temperatūras zondes simbols displejā paliks izgaismots, līdz temperatūras zonde tiks atvienota.

Recepšu rokasgrāmatas režīms
Recepšu rokasgrāmatas režīms ir paredzēts, lai sniegtu norādījumus un iedvesmotu jūsu kulinārijas darbus. Tas nodrošina dažādas receptes, kas labi darbojas ar jūsu +Powered Attachments, kā arī optimizē cepeškrāsns iestatījumus perfektiem rezultātiem.
Katrā receptē ir detalizēti norādījumi par ēdiena gatavošanu un gatavošanu. Papildu receptes var pievienot ar programmatūras atjauninājumiem vai izvēles +Powered Attachment pirkumiem.
Ievērojot ieteikumus režīmā Recepšu ceļvedis, jaunās receptes var novērst neskaidrības.

Smart Oven+ darbināmi pielikumi
+Powered Attachments ir izstrādāti, lai iepazīstinātu ar jauniem veidiem, kā izmantot jūsu cepeškrāsni. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Pavāra palīga opcija”. Katrs uzgalis iekļaujas SatinGlide™ izvelkamajā pagarinājuma statīvā Smart Oven+ pielikumiem un pievienojams centrmezglam cepeškrāsns aizmugurē. Detalizētāku informāciju par šiem rīkiem skatiet Smart Oven+ Powered Attachments lietotāja instrukcijās.

Izlase
Jebkuru pielāgoto gatavošanas režīmu var atzīmēt ar zvaigznīti kā iecienītāko, funkciju iestatīšanas izvēlnē atlasot vienumu Izlase. Cepeškrāsns liks jums izveidot nosaukumu jūsu iestatījumiem. Ar zvaigznīti atzīmētās izlases tiks parādītas sākuma izvēlnē. Lai izmantotu izlasi, atlasiet vajadzīgo izlasi un pēc tam pieskarieties pie SĀKT.
Lai noņemtu ar zvaigznīti atzīmēto izlasi, atlasiet izlasi un pēc tam pieskarieties IZLASE. Cepeškrāsns jautās, vai vēlaties dzēst šo izlasi. Pieskarieties JĀ, lai noņemtu zvaigznīti. Šī izlase tiks noņemta no sākuma izvēlnes.

Gatavot laiku
Gatavošanas laiks ļauj iestatīt cepeškrāsni(-es) gatavošanai uz noteiktu laiku un automātiski izslēgt, uzturēt siltu vai uzturēt cepeškrāsns temperatūru. Aizkavētais gatavošanas laiks ļauj iestatīt cepeškrāsni(-es), lai tā ieslēgtos noteiktā diennakts laikā, gatavotu noteiktu laiku un/vai automātiski izslēgtos. Aizkavēto gatavošanas laiku nevajadzētu izmantot tādiem ēdieniem kā maize un kūkas, jo tie var neizcepties pareizi.

Lai iestatītu gatavošanas laiku

 1. Izvēlieties gatavošanas funkciju.
  Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai ievadītu temperatūru, kas atšķiras no parādītās.
  Laika gatavošanu var izmantot arī ar maizes izturēšanas funkciju, taču temperatūra nav regulējama.
 2. Pieskarieties “–:–”.
 3. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai ievadītu gatavošanas laiku. Izvēlieties HR:MIN vai MIN:SEC.
 4. Pieskarieties KAD TAIMERIS BEIDZAS un izvēlieties, kas cepeškrāsnim jādara gatavošanas laika beigās.
  Turēšanas temperatūra: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra paliek iestatītajā temperatūrā.
  • Izslēgt: cepeškrāsns izslēdzas, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.
  • Uzturēt siltumu: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra tiek samazināta līdz 170 °F (77 °C).
 5. Pieskarieties SĀKT.
  Cepeškrāsns displejā parādīsies gatavošanas laika atpakaļskaitīšana. Taimeris nesāks atpakaļskaitīšanu, kamēr cepeškrāsns uzsildīšana nav pabeigta. Sākuma un beigu laiks tiks parādīts cepeškrāsns laika skalā pēc tam, kad cepeškrāsns ir beigusi uzsildīt. Kad ir sasniegts apturēšanas laiks, tiks sākta darbība Kad taimeris beidzas.
 6. Pieskarieties ATCELT atlasītajai cepeškrāsnij vai atveriet un aizveriet cepeškrāsns durvis, lai notīrītu displeju un/vai apturētu atgādinājuma signālus.

Lai iestatītu atlikto gatavošanas laiku
Pirms iestatīšanas pārliecinieties, vai pulkstenis ir iestatīts pareizajā diennakts laikā. Skatiet sadaļu “Iestatījumi”.

 1. Izvēlieties gatavošanas funkciju. Aizkavēto gatavošanas laiku nevar izmantot ar elektriskajiem pielikumiem vai funkciju Keep Warm. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai ievadītu temperatūru, kas atšķiras no parādītās.
  Laika gatavošanu var izmantot arī ar maizes izturēšanas funkciju, taču temperatūra nav regulējama.
 2. Pieskarieties “–:–”.
 3. Pieskarieties ciparu tastatūrām, lai ievadītu gatavošanas laiku. Izvēlieties HR:MIN vai MIN:SEC.
 4. Pieskarieties KAD TAIMERIS BEIDZAS un izvēlieties, kas cepeškrāsnim jādara gatavošanas laika beigās.
  • Turēšanas temperatūra: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra paliek iestatītajā temperatūrā.
  • Izslēgt: cepeškrāsns izslēdzas, kad beidzas iestatītais gatavošanas laiks.
  • Uzturēt siltumu: pēc iestatītā gatavošanas laika beigām cepeškrāsns temperatūra tiek samazināta līdz 170 °F (77 °C).
 5. Pieskarieties AIZKALTA SĀKT un iestatiet diennakts laiku, kad cepeškrāsns jāieslēdzas. Pieskarieties KOPSAVILKUMS, lai redzētu, kad cepeškrāsns ieslēgsies un izslēgsies.
 6. Pieskarieties SĀKT.
  Displejā parādīsies laika skala, un atbilstošajā laikā cepeškrāsns sāks uzsildīt. Cepeškrāsns displejā parādīsies gatavošanas laika atpakaļskaitīšana. Taimeris nesāks atpakaļskaitīšanu, kamēr cepeškrāsns uzsildīšana nav pabeigta. Sākuma un beigu laiks tiks parādīts cepeškrāsns laika skalā pēc tam, kad cepeškrāsns ir beigusi uzsildīt.
  Kad ir sasniegts apturēšanas laiks, tiks sākta darbība Kad taimeris beidzas.
 7. Pieskarieties ATCELT atlasītajai cepeškrāsnij vai atveriet un aizveriet cepeškrāsns durvis, lai notīrītu displeju un/vai apturētu atgādinājuma signālus.

Dokumenti / Resursi

KitchenAid W11622963 Iebūvējamas elektriskās krāsnis [pdf] Lietotāja rokasgrāmata
W11622963 Iebūvējamās elektriskās krāsnis, W11622963, Iebūvējamās elektriskās cepeškrāsnis, Elektriskās krāsnis, Krāsnis

Atsauces

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *