Kensington TO8709E-SA Electric Oven 
Instruction Manual

Kensington TO8709E-SA elektriskās krāsns lietošanas instrukcija

SVARĪGAS AIZSARDZĪBAS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following, Read all instructions and keep in a safe place for future reference.

 1. Pārvietojot ierīci, kas satur karstu eļļu vai citus karstus šķidrumus, jāievēro īpaša piesardzība.
 2. Neaiztieciet karstas virsmas. Izmantojiet rokturus vai pogas.
 3. Cita uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni vai to tuvumā.
 4. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, nelieciet nevienu elektriskās cepeškrāsns daļu ūdenī vai citā šķidrumā.
 5. Neļaujiet vadam karāties virs galda vai letes malas un nepieskarieties karstām virsmām.
 6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorised Service Center for examination or repair.
 7. Piederumu pielikumu izmantošana, ko nav ieteicis ierīces ražotājs, var radīt bīstamību vai savainojumus.
 8. Keep at least four inches of space on all sides/ rear of the oven to allow for adequate air circulation.
 9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Leave to cool before before cleaning.
 10. To disconnect, turn the control to STOP, then unplug the appliance plug. Always hold the plug body, never try to remove the plug by pulling on the cord.
 11. Do not cover TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
 12. Netīriet ar metāla tīrīšanas spilventiņiem. Gabali var nolauzt spilventiņu un pieskarties elektriskajām daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
 13. Elektriskajā cepeškrāsnī nedrīkst ievietot pārāk lielus pārtikas produktus vai metāla traukus, jo tie var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas trieciena risku.
 14. Ugunsgrēks var izcelties, ja cepeškrāsns darbības laikā ir aizsegta vai pieskaras viegli uzliesmojošiem materiāliem, tostarp aizkariem, aizkariem, sienām un tamlīdzīgiem priekšmetiem. Darbības laikā neuzglabājiet uz cepeškrāsns nekādus priekšmetus.
 15. Extreme caution should be taken when using containers constructed from anything other than metal or glass.
 16. Nenovietojiet cepeškrāsnī nevienu no šiem materiāliem: kartonu, plastmasu, papīru vai kaut ko līdzīgu.
 17. Neglabājiet šajā krāsnī nekādus materiālus, izņemot ražotāja ieteiktos piederumus.
 18. Vienmēr valkājiet aizsargājošus, izolētus cepeškrāsns dūraiņus, kad ievietojat vai izņemat priekšmetus no karstās cepeškrāsns.
 19. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges.
 20. Do not use outdoors and do not use appliance for other than intended use.
 21. Šī ierīce ir paredzēta TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS LIETOŠANAI.
 22. Ierīces darbības laikā durvju vai ārējās virsmas temperatūra var būt augstāka.
 23. Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta.
 24. Neatstājiet gatavošanas piederumus vai cepšanas traukus uz stikla durvīm.
 25. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien personas, kas atbild par viņu drošību, viņiem nav devušas uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.
 26. Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
 27. The maximum weight placed on the food Tray/Wire Rack must not exceed 3.0kg. NOTE: Try to distribute the food evenly over the length of the rack.
 28. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 29. WARNING: Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION.
 30. Ierīces nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
 31. Nenovietojiet uz karstas gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī neapsildītā krāsnī.

CAUTION: APPLIANCE SURFACES ARE HOT AFTER USE.ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when out Ching hot oven or hot dishes and food, or when nesting or removing rack, pans or baking dishes.

Pirms elektriskās krāsns lietošanas

Before using your convection electric oven for the first time, be sure to:

 1. Unpack the unit fully .
 2. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot soapy water or in dishwasher.
 3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in the oven. Plug oven into a suitable electric socket outlet and you are ready to use your new Electric Oven.
 4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes in a well ventilated space to eliminate any manufacturing oil residue, some emission of smoke is normal.

PRODUKTU PĀRBEIGVIEW

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Product Overview

Please familiarize your self with the following oven functions and accessories prior to first use:

 • Stiepļu plaukts: Grauzdēšanai, cepšanai un vispārējai ēdiena gatavošanai kastroļu traukos un standarta pannās.
 • Pārtikas paplāte: Izmantošanai gaļas, mājputnu gaļas, zivju un dažādu citu ēdienu cepšanai un cepšanai.
 • Rotisserie dakša: Izmantojiet dažādu gaļas un mājputnu cepšanai.
 • Pārtikas paplātes rokturis: Allow you to pick up Food Tray and Wire rack.
 • Rotisserie rokturis: Allow you to pick up rotisserie spit.
 • Termostata poga: choose desired temperature from low 90°C – 250°C (Low is room ambient)
 • Taimera poga: turn control to the left (counter – clockwise) and the oven will STAY ON until manually shut off. To activate timer, turn to right (clockwise) for minute – 60 minute intervals. A bell will sound at end of programmed time.
 • Funkcijas poga: There are two function knobs allowing selection of either or both, the upper and lower heat heating elements and; selection of the convection fan and rotisserie motor functions.
 • Indicator light (power): this is illuminated whenever the oven is turned on.

Function knob 1; includes settings for OFF, Upper element on, Upper and Lower elements on and Lower element on.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob

Function knob 2; includes settings for OFF, Rotisserie function on, Rotisserie function and Convection fan on and Convection fan on.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob

Thermostat knob; includes settings for OFF and variable control for oven temperature from 90 to 250 degreesC.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Thermostat knob

TIMER knob; Controls oven on duration. Includes settings for “on” allowing for continuous operation, OFF and variable control to 60 minutes.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - TIMER knob

BRĪDINĀJUMS: Before operation, ensure the oven is located on a flat, stable surface and is clear from external items including walls / cupboards. The oven should be located to allow clearance all around as the external surfaces may get hot during use.

DARBĪBAS NORĀDĪJUMI

 1. FUNKCIJA
  Šī funkcija ir ideāli piemērota maizes, picas un vistiņu gatavošanai.
  Darbība
  1. Novietojiet gatavojamo ēdienu uz režģa/pārtikas paplātes. Ievietojiet plauktu/paplāti cepeškrāsns vidējā atbalsta vadotnē.
  2. Pagrieziet funkciju pogu uz Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  3. Set the Thermostat knob to the desired temperature.
  4. Iestatiet taimera pogu vēlamajā gatavošanas laikā.
  5. Lai pārbaudītu vai izņemtu pārtiku, izmantojiet rokturi, lai palīdzētu sānu ēdienam ieiet un izkļūt.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   UZMANĪBU: Gatavs ēdiens, metāla plaukts un durvis var būt ļoti karsti, rīkojieties uzmanīgi.
 2. FUNKCIJA Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  This function is ideal for cooking chicken wings, chicken legs and other meats.
  Darbība
  1. Novietojiet gatavojamo ēdienu uz režģa/pārtikas paplātes. Ievietojiet plauktu/paplāti cepeškrāsns vidējā atbalsta vadotnē.
  2. Pagrieziet funkciju pogu uz Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  3. Set the Thermostat knob to the desired temperature.
  4. Iestatiet taimera pogu vēlamajā gatavošanas laikā.
  5. Lai pārbaudītu vai izņemtu pārtiku, izmantojiet rokturi, lai palīdzētu sānu ēdienam ieiet un izkļūt.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   UZMANĪBU: Gatavs ēdiens, metāla plaukts un durvis var būt ļoti karsti, rīkojieties uzmanīgi.
 3.  FUNKCIJA Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
  This function is ideal for cooking whole chickens and fowl in general. Note: All toasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may take considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly recommended. Rotisserie fork use insert pointed end of spit through fork, making sure points of fork face same direction as pointed end of spit, slide towards square of spit and secure with thumbscrew. Place food to be cooked on spit by running spit directly through center of food. Place second fort into other end of roast or poultry. Check that food is cantered on spit. Insert pointed end of spit into drive socket, located on right-hand side of oven wall. Make sure the square end of spit rests on spit support, located on left-hand side of oven wall.
  Darbība

(1) Place the food to be cooked on the rotisserie fork. Insert the fork into the spit support of the oven.
(2) Pagrieziet funkciju pogu uz Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
(3) Set the Thermostat knob to the desired temperature.
(4) Iestatiet taimera pogu uz vēlamo gatavošanas laiku.
(5) Lai pārbaudītu vai izņemtu pārtiku, izmantojiet rokturi, kas palīdz ēdienam ievietot un izņemt.
(6) Kad grauzdēšana ir pabeigta, atskanēs zvans, un taimera poga automātiski atgriezīsies izslēgtā pozīcijā. Pilnībā atveriet durvis un izņemiet ēdienu ar rokturi.
UZMANĪBU: Cooked food, metal fork, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS

UZMANĪBU: Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, NEDRĪKST KRĀSNI ŪDENĪ UN CITOS ŠĶIDRUMOS. Jūsu tostera krāsns ir regulāri jātīra, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Regulāra tīrīšana samazinās arī ugunsgrēka risku.
1. darbība. Izņemiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas. Ļaujiet tai atdzist.
Step 2. Remove the Removable Rack, Tray by pulling out of the oven. Clean them with damp, ziepjūdens. Noteikti izmantojiet tikai maigu, ziepjūdeni.
3. solis. Lai notīrītu cepeškrāsns iekšpusi, noslaukiet ar reklāmu cepeškrāsns sienas, cepeškrāsns apakšu un stikla durvisamp, ziepju audums.
Repeat with a dry, clean cloth.
4. solis. Noslaukiet cepeškrāsns ārpusi ar reklāmuamp audums.
UZMANĪBU: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS. Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
Step 5. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the oven for long periods of time make certain that the oven is clean and free of food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

UZGLABĀŠANA

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet tai atdzist un notīriet pirms uzglabāšanas. Glabājiet elektrisko cepeškrāsni tās kastē tīrā, sausā vietā. Nekad neuzglabājiet ierīci, kamēr tā ir karsta vai joprojām ir pievienota elektrotīklam. Nekad neaptiniet vadu ap ierīci. Nenovietojiet nekādu spriedzi uz vadu, kur tas iekļūst ierīcē, jo tas var izraisīt vada nodilumu un pārrāvumu.

SPECIFIKĀCIJA:

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - SPECIFICATION

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Kensington Logo

GARANTIJAS
We pride ourselves on producing a range of quality home appliances that are both packed with features and completely reliable. We are so confident in our products, we back them up with a 3 year warranty.
Tagad arī jūs varat atpūsties, zinot, ka esat aizsargāts.

Klientu palīdzības līnija NZ: 0800 422 274
This Product is covered by 3 year warranty when accompanied by proof of purchase.

Dokumenti / Resursi

Kensington TO8709E-SA Electric Oven [pdf] Lietošanas pamācība
TO8709E-SA Electric Oven, TO8709E-SA, Electric Oven

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.