HoMEDICS SP-180J bezvadu divstobru ķermeņa masiera lietošanas pamācība
HoMEDICS SP-180J bezvadu divstobru ķermeņa masieris

SVARĪGAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

IZMANTOJOT ELEKTRISKOS PRODUKTUS, PASĀKUMA DROŠĪBA, Sevišķi, ja bērni ir klāt

DROŠĪBAS PASĀKUMI VIENMĒR IR JĀIEVĒRO, IETverot sekojošo:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

BĪSTAMI - SAMAZINĀT ELEKTRISKĀS ŠOKA RISKU:

 • VIENMĒR atvienojiet šo ierīci no kontaktligzdas tūlīt pēc lietošanas un pirms tīrīšanas.
 • NELIETOJIET pēc ierīces, kas iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet to.
 • NELIETOJIET peldēšanās laikā vai dušā.
 • NELIETOJIET un neglabājiet ierīci vietās, kur tās var nokrist vai ievilkt vannā vai izlietnē.
 • NELIETOJIET vai nometiet ūdenī vai citā šķidrumā.
 • NEKAD neizmantojiet šai ierīcei tapas vai citus metāla stiprinājumus

BRĪDINĀJUMS - SAMAZINĀT CILVĒKU DEGUMU, ELEKTRISKĀS trieciena, ugunsgrēka vai traumas risku:

 • Ierīci NEKAD nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam. Atvienojiet to no kontaktligzdas, kad to nelietojat, un pirms detaļu vai pielikumu uzlikšanas vai noņemšanas.
 • Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja šo ierīci lieto bērni, invalīdi vai personas ar invaliditāti vai tās tuvumā.
 • NAV paredzēts bērniem.
 • Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajam lietojumam, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. NEIZMANTOJI HoMedics neiesakāmus pielikumus; īpaši visi pielikumi, kas nav komplektā ar ierīci.
 • NEKAD nedarbiniet šo ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir nomesta, sabojāta vai nokritusi ūdenī. Atgrieziet ierīci pārbaudei un remontam HoMedics servisa centrā.
 • Turiet vadu prom no apsildāmām virsmām.
 • NEKAD nemetiet un neievietojiet nevienu priekšmetu nevienā atverē.
 • NEDRĪKST darboties vietās, kur tiek izmantoti aerosoli vai kur tiek ievadīts skābeklis.
 • NEDRĪKST darboties zem segas vai spilvena. Pārmērīga apkure var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai cilvēku traumas.
 • NEVIETOJIET šo ierīci aiz barošanas vada vai nelietojiet vadu kā rokturi.
 • Lai atvienotu, pagrieziet visas vadības ierīces izslēgtā stāvoklī, pēc tam noņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 • NELIETOJIET ārā.
 • NEKAD nedarbiniet ierīci ar bloķētām gaisa atverēm. Glabājiet gaisa atveres bez savārstījumiem, matiem un tamlīdzīgiem.
 • Uzmanīgi izmantojiet apsildāmās virsmas. Var izraisīt nopietnus apdegumus. NELIETOJIET nejutīgās ādas vietās vai sliktas asinsrites klātbūtnē. Bērnu vai rīcībnespējīgu personu nepieskatīta siltuma izmantošana var būt bīstama.
 • NEKAD nedarbiniet uz mīkstas virsmas, piemēram, gultas vai dīvāna, kur var aizsprostot gaisa atveres.
 • Uzlādējiet tikai ar ierīces komplektācijā iekļauto lādētāju. Lādētājs, kas ir piemērots viena veida akumulatoriem, var radīt aizdegšanās risku, ja to lieto kopā ar citu akumulatoru komplektu. Jāizmanto tikai tie lādētāji, uz kuriem norādīts daļas numurs: PP-SP180JADP.
 • NEPAKAUJIET akumulatoru vai ierīci uguns vai pārmērīgas temperatūras iedarbībai. Ugunsgrēka iedarbība vai temperatūra virs 265°F var izraisīt eksploziju.
 • Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru vai ierīci ārpus instrukcijā norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde vai temperatūra ārpus norādītā diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku. Produkta darbības un uzlādes diapazons: 0°C – 40°C.

Saglabājiet šīs instrukcijas 

UZMANĪBU - PIRMS DARBĪBAS LŪDZU RŪPĪGI IZLASIET VISUS INSTRUKCIJAS.

 • Pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:
  • Jūs esat stāvoklī
  • Jums ir elektrokardiostimulators
  • Jums ir kādas bažas par jūsu veselību
 • NAV ieteicams lietot diabēta slimniekiem.
 • NEKAD neatstājiet ierīci bez uzraudzības, it īpaši, ja tajā ir bērni.
 • NEKAD nepārsedziet ierīci, kad tā darbojas.
 • NELIETOJIET šo produktu ilgāk par 15 minūtēm.
 • Plaša lietošana var izraisīt produkta pārmērīgu sasilšanu un īsāku kalpošanas laiku. Ja tā notiek, pārtrauciet lietošanu un ļaujiet ierīcei atdzist pirms darbības.
 • NEKAD nelietojiet šo produktu tieši pietūkušām vai iekaisušām vietām vai ādas izvirdumiem.
 • NELIETOJIET šo produktu kā medicīniskās palīdzības aizstājēju.
 • NEKAD nelietojiet šo produktu gultā.
 • Šo produktu NEKAD nedrīkst lietot indivīds, kurš cieš no fiziskām slimībām, kas ierobežo lietotāja spēju vadīt vadības ierīces vai kam ir maņu traucējumi.
 • NEKAD nelietojiet šo produktu, vadot automašīnu.
 • Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai.

UZMANĪBU: Lai izvairītos no saspiešanas, regulējot ķermeņa stāvokli, neatbalstieties uz shiatsu masāžas mehānismu spilvenā. Neievietojiet vai ar spēku nevienu ķermeņa daļu kustīgajā masāžas mehānismā.

PIEZĪME: Pret iekārtu drīkst pielikt tikai vieglu spēku, lai novērstu savainojumu risku. Jūs varat mīkstināt masāžas spēku, novietojot dvieli starp sevi un ierīci.

Šim izstrādājumam ir iekšējs, nenomaināms litija jonu akumulators. Šo akumulatoru lietotājs nevar apkalpot. Lūdzu, atbrīvojieties no vietējiem, štata, provinces un valsts noteikumiem.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

 1. Jūsu ierīcei ir jāierodas ar pilnu uzlādi. Kad ierīce ir jāuzlādē, pievienojiet adapteri ierīces ligzdai un otru galu pievienojiet 120 voltu kontaktligzdai. Ieslēgšanas poga p iedegsies sarkanā krāsā uzlādes laikā un mainīsies uz zaļu, kad tā būs pilnībā uzlādēta. Ierīce jāuzlādē pēc 5 stundu uzlādes laika. Pilna uzlāde ilgs līdz 2 stundām.
 2. Šis masētājs ir daudzpusīgs, un to var izmantot kakla, plecu, muguras, kāju, roku un pēdu kopšanai (1.-3. att.). Lai lietotu uz kakla, pleciem vai muguras, piestipriniet regulējamās siksnas ierīces galos (4. att.), izmantojiet siksnas, lai noturētu masieri vēlamajā vietā. Dubultstobra dizains ļauj masierim ritināt jūsu ķermeni uz augšu un uz leju, atslābinot muskuļus un mazinot sāpes, kad tas ripo.
  Lietošanas instrukcija
  Fig. 1 
  Lietošanas instrukcija
  Fig. 2 
  Lietošanas instrukcija
  Fig. 3 
  Lietošanas instrukcija
  Fig. 4 
 3. Lai aktivizētu masāžas darbību, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (5. att.), un vibrācijas viļņi sāksies ar zemāko iestatījumu. Nospiediet vēlreiz, lai iegūtu vidēju intensitāti, un trešo reizi, lai izjustu augstāko intensitāti. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet.
  Lietošanas instrukcija
  Fig. 5 
 4. Kad to neizmantojat, uzglabājiet bezvadu divstobru masieri tā ērtajā pārnēsāšanas somā.

FCC DEKLARĀCIJA

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai ir jāievēro šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

PIEZĪME: HoMedics nav atbildīgs par radio vai TV traucējumiem, ko izraisa neatļautas šīs iekārtas modifikācijas. Šādas modifikācijas var atcelt lietotāja tiesības rīkoties ar iekārtu.

PIEZĪME: Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamo telpu. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

 • Pārvirziet vai pārvietojiet uztverošās antenas.
 • Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 • Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
 • Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio / TV tehniķi.

BEZAKURU DIVSTŪRU MASĀŽA

Produkts beidziesviews

Noņemamas siksnas

2 GADU IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

HoMedics pārdod savus produktus ar nolūku, ka tiem nav ražošanas un izgatavošanas defektu 2 gadus no sākotnējās iegādes dienas, izņemot gadījumus, kas minēti turpmāk. HoMedics garantē, ka tā izstrādājumos normālā lietošanā un apkalpošanā nebūs materiālu un ražošanas defektu. Šī garantija attiecas tikai uz patērētājiem un neattiecas uz mazumtirgotājiem.

Lai saņemtu HoMedics produkta garantijas pakalpojumu, sazinieties ar klientu attiecību pārstāvi, lai saņemtu palīdzību. Lūdzu, pārliecinieties, vai ir pieejams produkta modeļa numurs, HoMedics neļauj nevienam, tostarp, bet ne tikai, mazumtirgotājiem, turpmākajiem patērētājiem, kas iegādājas produktu no mazumtirgotāja vai attāliem pircējiem, uzlikt HoMedics pienākumu jebkādā veidā, kas pārsniedz noteiktos noteikumus. šeit. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā; nelaimes gadījums; jebkura neatļauta piederuma piestiprināšana; produkta izmaiņas; nepareiza uzstādīšana; nesankcionēti remontdarbi vai modifikācijas; nepareiza elektrības/barošanas avota izmantošana; jaudas zudums; nomests produkts; darbības daļas nepareiza darbība vai bojājums no ražotāja ieteiktās apkopes neievērošanas; transportēšanas bojājumi; zādzība; nolaidība; vandālisms; vai vides apstākļi; lietošanas zudums laikā, kad prece atrodas remontdarbnīcā vai citādi gaida daļas vai remontu; vai jebkuri citi apstākļi, kurus HoMedics nevar kontrolēt.

Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja produkts tiek iegādāts un darbojas valstī, kurā produkts ir iegādāts. Produkts, kas jāpārveido vai jāpieņem, lai tas darbotos jebkurā citā valstī, izņemot valsti, kurai tas tika projektēts, ražots, apstiprināts un / vai atļauts, vai tādu produktu remonts, kuriem ir bojātas šīs modifikācijas, neattiecas uz šo garantiju.

ŠEIT SNIEGTĀ GARANTIJA IR VIENĪGĀ UN EKSKLUZĪVĀ GARANTIJA. NEBŪS CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU, IESKAITOT NEKĀDU NETIEŠU GARANTIJAS PAR PIEEJAMĪBU TIRDZNIECĪBAI VAI PIEMĒROTĪBU, VAI JEBKĀDAS CITAS UZŅĒMUMA PIENĀKĀS ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTIEM, UZ ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ GARANTIJA. HOMEDICS NEBŪS ATBILDĪGI PAR NEJĀDĀM NEJAUŠIEM, IZSEKOTIEM VAI ĪPAŠIEM BOJĀJUMIEM. ŠĪ GARANTIJA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPIEPRASA VAIRĀK KĀ JEBKURAS DAĻAS VAI DAĻU REMONTS VAI NOMAIŅA, KURU GARANTIJAS SPĒKĀ SPĒKĀ PERIODA ATKLĀJĀS PAR Defektu. ATMAKSAS NETIKS PIEŠĶIRTAS. JA NAV PIEEJAMĀS DAĻAS BEFEKTIEM MATERIĀLIEM, HOMEDICS PATUR TIESĪBAS REMONTA VAI NOMAIŅAS AIZMAIŅA VIETĀ.

Šī garantija neattiecas uz atvērtu, lietotu, salabotu, pārsaiņotu un / vai atkārtoti noslēgtu produktu pirkšanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādu produktu pārdošanu interneta izsoles vietnēs un / vai šādu produktu pārdošanu ar pārpalikumu vai vairumtirgotāju starpniecību. Visas garantijas vai garantijas nekavējoties izbeidzas un beidzas attiecībā uz visiem produktiem vai to daļām, kas tiek salaboti, nomainīti, mainīti vai pārveidoti bez iepriekšējas HoMedics skaidras un rakstiskas piekrišanas.

Šī garantija nodrošina jums īpašas likumīgas tiesības. Jums var būt papildu tiesības, kas dažādās valstīs var atšķirties. Atsevišķu valstu noteikumu dēļ daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem un izslēgumiem, iespējams, neattiecas uz jums.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu produktu līniju ASV, lūdzu, apmeklējiet vietni www.homedics.com. Lūdzu, apmeklējiet Kanādu www.homedics.ca.

Klientu atbalsts

APKALPOŠANAI ASV
[e-pasts aizsargāts]
8: 30–7: 00 (EST) no pirmdienas līdz piektdienai
1-800-466-3342

PAKALPOJUMAM KANADĀ
[e-pasts aizsargāts]
8: 30–5: 00 (EST) no pirmdienas līdz piektdienai
1-888-225-7378

Dokumenti / Resursi

HoMEDICS SP-180J bezvadu divstobru ķermeņa masieris [pdf] Lietošanas pamācība
SP-180J, bezvadu divstobru ķermeņa masieris

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.