LKGPS LK209 GPS izsekotāja lietotāja rokasgrāmata

Strāvas magnētiskā GPS izsekotāja rokasgrāmata LK209 Paldies, ka iegādājāties izsekotāju. Šajā rokasgrāmatā ir parādīts, kā vienmērīgi un pareizi darboties ar ierīci. Pirms šī produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka specifikācijas un informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma šajā rokasgrāmatā. Visas izmaiņas tiks integrētas […]