LG - logotips

VIENKĀRŠA ROKASGRĀMATA
Bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts

MODELIS – SPK8-S

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms ierīces lietošanas un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Uz view papildu funkciju norādījumus, apmeklējiet http://www.lg.com un pēc tam lejupielādējiet Īpašnieka rokasgrāmatu. Daļa šīs rokasgrāmatas satura var atšķirties no jūsu ierīces.

LG SPK8-S bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts — produkts ir beidziesview

Aizmugurējo skaļruņu savienojums

Skaļruņu dizains un savienojuma metode atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

LG SPK8-S bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts — aizmugurējo skaļruņu savienojums

 1. Pareizi pievienojiet skaļruņu kabeļus aizmugurējiem skaļruņiem.
 2. Savienojiet bezvadu uztvērēju un aizmugurējos skaļruņus (pelēks: pa labi, zils: pa kreisi) ar skaļruņu kabeļiem.
 3. Ieslēdziet Surrond funkciju, lai baudītu telpisko skaņu.

Bezvadu uztvērēja savienojums

 1. Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas vadu kontaktligzdai.
 2. Ieslēdziet ierīci: ierīce un bezvadu uztvērējs būs automātiski savienots. Uztvērēja dzeltenā – zaļā gaismas diode iedegas.

Bezvadu uztvērēja savienojums manuāli
Ja aizmugurējie skaļruņi neizstaro skaņu, varat mēģināt tos pievienot manuāli.

 1. Nospiediet PAIRING pogu bezvadu uztvērēja aizmugurē.
  • Dzeltenā – zaļā gaismas diode uz bezvadu uztvērēja ātri mirgo.
 2. Ieslēdziet galveno ierīci.
 3. Savienošana pārī ir pabeigta.
  • Uz bezvadu uztvērēja iedegas dzeltenā – zaļā gaismas diode.

Iestatiet attālumu starp skaņas joslu un bezvadu uztvērēju pēc iespējas tuvāk un turiet tos tālāk no ierīces (piemēram, bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns u.c.), lai novērstu bezvadu traucējumus.

LG SPK8-S bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts — bezvadu uztvērēja savienošana manuāliTelpiskās skaņas ieslēgšana / izslēgšana

Ieslēdzot telpisko funkciju, varat baudīt lielisku telpisko skaņu visiem ieejas skaņas avotiem ar aizmugurējiem skaļruņiem.
Sākotnējais telpiskās funkcijas iestatījums ir Izslēgts, lai to izmantotu, ieslēdziet telpisko funkciju.

SK5Y
Surround ieslēgts: nospiediet un turiet AIZMUGURES + tālvadības pults pogu apmēram 2 sekundes.
Surround Off: nospiediet un turiet REAR - tālvadības pults pogu apmēram 2 sekundes.

SK10Y / SK9Y / SK8Y / SK6Y
Surround ieslēgts: nospiediet un turiet AUTO VOL pogu uz tālvadības pults apmēram 2 sekundes un pēc tam nospiediet AUTO VOL atkārtoti nospiediet pogu, lai izvēlētos IESLĒGTS — SURROUND displeja logā. Telpiskā skaņa izslēgta: nospiediet un turiet AUTO VOL pogu uz tālvadības pults apmēram 2 sekundes un pēc tam nospiediet AUTO VOL atkārtoti nospiediet pogu, lai izvēlētos IZSLĒGTS — SURROUND displeja logā.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SL8Y/SL8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/ SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/ G1

Ieslēgta telpiskā skaņa: nospiediet un turiet pogu uz tālvadības pults apmēram 3 sekundes un pēc tam nospiediet atkārtoti nospiediet pogu, lai displeja logā atlasītu ON – SURROUND.
Telpiskā skaņa izslēgta: nospiediet un turiet pogu uz tālvadības pults apmēram 3 sekundes un pēc tam nospiediet pogu atkārtoti izvēlieties OFF - SURROUND displeja logā.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/ SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/ SP60Y
Nospiediet Iestatījumi pogu. Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt “OFF-AUTO POWER” vai “ON-AUTO POWER”.
Kamēr statusa displejā ritinās “OFF-AUTO POWER” vai “ON-AUTO POWER”, nospiediet pogu Pa kreisi/Pa labi, lai atlasītu telpiskās skaņas iestatījumu. Jūs varat redzēt telpiskās skaņas statusu “OFFSURROUND” vai “ON-SURROUND”.
Kamēr statusa displejā ritinās “OFF-SURROUND” vai “ON-SURROUND”, nospiediet pogu Uz augšu/Uz leju, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisko skaņu.

Papildus informācija

Bezvadu uztvērēja specifikācija

Jaudas prasība Skatiet galveno uzlīmi uz bezvadu uztvērēja.
Strāvas patēriņš Skatiet galveno uzlīmi uz bezvadu uztvērēja.
Izmēri (P x A x D) Aptuveni
60.0 mm x 220.0 mm x
175.0 mm

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

www.lg.com
Autortiesības © 2018-2021 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Dokumenti / Resursi

LG SPK8-S bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts [pdf] Lietotāja rokasgrāmata
SPK8-S, bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts
LG SPK8-S bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplekts [pdf] Lietotāja rokasgrāmata
SPK8-S, SPK8-S Wireless Rear Speakers Kit, Wireless Rear Speakers Kit

Atsauces

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.