LG LOGOLIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Maģiskā tālvadība

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms tālvadības pults lietošanas un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, uzlabojot produkta funkcijas.
MR21GC
www.lg.com
Autortiesības © 2021 LG Electronics Inc.
Visas tiesības aizsargātas.

LG MR21GC burvju tālvadības pults -Qr

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

LG MR21GC Magic Remote -sn
www.lg.com
Autortiesības © 2021 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Aksesuāri

 • Burvju tālvadības un sārma baterijas (AA)
 • Lietotāja rokasgrāmata

Bateriju ievietošana

 • Nospiediet akumulatora pārsega augšpusi, pabīdiet to atpakaļ un paceliet vāku, kā parādīts zemāk.
 • Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāku, nomainiet sārma baterijas (1.5 V, AA) + un - beidzas līdz etiķetei nodalījuma iekšpusē un aizveriet akumulatora pārsegu. Noteikti pavērsiet tālvadības pulti pret televizora tālvadības pults sensoru.
 • Lai izņemtu baterijas, veiciet uzstādīšanas darbības apgrieztā secībā. Nejauciet vecās vai lietotās baterijas ar jaunām. Droši aizveriet vāku.
 • Pareizas akumulatora polaritātes neatbilstība var izraisīt akumulatora plīšanu vai noplūdi, kā rezultātā var rasties ugunsgrēks, miesas bojājumi vai apkārtējā vide.
 • Atveriet akumulatora pārsegu, lai atrastu etiķeti.

LG MR21GC Magic Remote -Bateriju ievietošana

Reģistrēt/atcelt Magic Remote tālvadības pulti

 • Ieslēdziet televizoru un nospiedietRitenisRitenis (OK) uz Magic tālvadības pults reģistrācijai.
 • Nospiediet un turiet Sākums(Mājas) pogu un atpakaļ(atpakaļ) pogu kopā ilgāk nekā 5 sekundes, lai atvienotu Magic Remote.
 • Nospiediet un turietSākums (Sākums) pogu un Q. Iestatījumi(Q. Iestatījumi) pogu kopā ilgāk nekā 5 sekundes, lai vienlaikus atvienotu un pārreģistrētu Magic Remote.

Attālais apraksts

LG MR21GC Magic Remote -tālvadības pults jauda(jauda) Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
Ciparu pogas Ievadiet ciparus.
9 ** Piekļūst [Ātrā palīdzība].
-(Svītra) Ievieto a (DASH) starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.
Piekļuves Piekļūst saglabāto kanālu vai programmu sarakstam.
virzīt Piekļūst [ceļvedim]
Ātrā piekļuve ** Piekļūst [Rediģēt ātro piekļuvi].
[Rediģēt ātro piekļuvi] ir funkcija, kas ļauj tieši ievadīt noteiktu lietotni vai TV tiešraidi, nospiežot un turot nospiestu ciparu pogas.
...(Citas darbības) Parāda vairāk tālvadības funkciju.
AD/SAP **
Tiks iespējota video/audio aprakstu funkcija. (Atkarībā no valsts) SAP (sekundārā audio programma) funkciju var iespējot arī, nospiežot... pogu. (Atkarībā no valsts)
+-(Sējums) Pielāgo skaļuma līmeni.
Izslēgt skaņu) (Izslēgtu) Izslēdz visas skaņas.
Izslēgt 1(Izslēgtu) Piekļūst izvēlnei [Pieejamība].
∧∨ (Ch/P) Ritiniet saglabātos kanālus vai programmas.
Sākums (Sākums) Piekļūst sākuma izvēlnei.
Mājas 1 (Sākums) Tiek palaista pēdējā lietotā lietotne.
Balss(Balss atpazīšana) Lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju, ir nepieciešams tīkla savienojums.
Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Daži ieteiktie pakalpojumi dažās valstīs var nebūt pieejami.)
1. balss(Balss atpazīšana) Runājiet, turot nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.

**Lai izmantotu pogu, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā 1 sekundi.

ievade(ievade) Maina ievades avotu.
10. ievade(ievade) Piekļūst [Home Dashboard].
Ritenis Ritenis (Labi) Nospiediet RitenisRitenis (Labi) pogu, lai izvēlētos izvēlni.
Jūs varat mainīt kanālus vai programmas, izmantojot
Ritenis** Ritenis (OK) pogu. Ritenis (OK) Piekļūstiet [Magic Explorer]. Jūs varat palaist funkciju [Magic Explorer], kad rādītāja krāsa ir mainīta uz violetu. Ja skatāties programmu, nospiediet un turiet rādītāju uz video. Izmantojot [TV ceļvedis], [Iestatījumi], [Sporta brīdinājums] vai [Mākslas galerija], nospiediet un turiet tekstu.
up (augšup / lejup / pa kreisi / pa labi)
Nospiediet pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni.
Ja nospiedīsit uppogas, kamēr rādītājs tiek lietots, rādītājs pazudīs no ekrāna un Magic Remote darbosies kā vispārēja tālvadības pults.
Lai vēlreiz parādītu rādītāju ekrānā, pakratiet Magic Remote pa kreisi un pa labi.
atpakaļ(atpakaļ) Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
Atpakaļ 1 (atpakaļ) Notīra ekrāna displejus un atgriežas pie pēdējās ievades viewing.
Q. Iestatījumi(Q. Iestatījumi) Piekļūst ātrajiem iestatījumiem.
J. Iestatījumi 1(Q. Iestatījumi) Parāda izvēlni [Visi iestatījumi].
dažas ēdienkartesDažās izvēlnēs šīs piekļūst īpašām funkcijām.
Darbojas : Palaiž ierakstīšanas funkciju. (Atkarībā no valsts)
Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveidojiet savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.
? (Lietotāja rokasgrāmata) Piekļūst [Lietotāja rokasgrāmatai]. (Atkarībā no valsts)
Mājas informācijas panelis(Mājas informācijas panelis) Piekļūst [Home Dashboard]. (Atkarībā no valsts)
mīļākais kanālsPiekļūst jūsu iecienītāko kanālu sarakstam. (Atkarībā no valsts)
(Vadības pogas(Vadības pogas) Kontrolē multivides saturu. (Atkarībā no valsts)

 • Attēlotais tālvadības pults attēls var atšķirties no faktiskā produkta.
 • Apraksta secība var atšķirties no faktiskā produkta.
 •  Atkarībā no modeļiem vai reģioniem dažas pogas un pakalpojumi var nebūt pieejami.

Viedo ierīču savienošana, izmantojot NFC Tagingvers

Izmantojot NFC funkciju
NFC ir tehnoloģija, kas izmanto tuvā lauka sakarus, ļaujot ērti nosūtīt un saņemt informāciju bez atsevišķiem iestatījumiem.
Novietojot viedierīci pie tālvadības pults, kas iespējo NFC, jūs varat instalēt LG ThinQ lietotni un savienot ierīci ar televizoru.

 1. Ieslēdziet NFC viedierīces iestatījumos. Lai izmantotu NFC ar Android ierīcēm, iestatiet NFC opciju, lai iespējotu lasīšanu/rakstīšanu tags'viedierīces iestatījumos. NFC iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces.
 2. Novietojiet viedierīci tuvumā NFC(NFC) uz tālvadības pults. Nepieciešamais attālums NFC tagging ir apmēram 1 cm.
 3. Izpildiet norādījumus, lai viedierīcē instalētu LG ThinQ lietotni.
 4. Retagviedās ierīces pieslēgšana tālvadības pultij ļauj ērti piekļūt dažādām pievienotā televizora funkcijām, izmantojot LG ThinQ lietotni.

• Šī funkcija ir pieejama tikai viedierīcēm ar NFC.
PiezīmesPiezīmes
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tālvadības pultij ir NFC logotips.

Piesardzības pasākumi

 • Izmantojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 m attālumā).
  Lietojot ierīci ārpus pārklājuma zonas, var rasties sakaru kļūmes vai ja pārklājuma zonā ir šķēršļi.
 • Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru kļūmes.
  Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN darbojas tajā pašā frekvenču joslā (2.4 GHz) kā Magic Remote. Tas var izraisīt sakaru kļūmes.
 • Magic Remote var nedarboties pareizi, ja bezvadu maršrutētājs (AP) atrodas 0.2 m attālumā no televizora. Bezvadu maršrutētājam jāatrodas vairāk nekā 0.2 m attālumā no televizora.
 • Neizjauciet un nesildiet baterijas.
 • Nenometiet akumulatoru. Izvairieties no ārkārtējiem akumulatora triecieniem.
 • Nemērciet baterijas ūdenī.
 • Uzmanību: Ugunsgrēka vai eksplozijas risks, ja akumulatoru aizstāj ar nepareizu akumulatoru
 •  Pareizi izmetiet izlietotās baterijas.
 •  Nepareiza akumulatora ievietošana var izraisīt eksploziju.

specifikācija

KATEGORIJAS DETAĻAS
Modelis Nr MR21GC
Frekvences diapazons 2.400 GHz līdz 2.4835 GHz
Izejas jauda (maks.) 8 dBm
kanāls 40 kanāli
Barošanas avots Tiek izmantotas AA 1.5 V, 2 sārma baterijas
Darba temperatūras diapazons 0 ° C līdz 40 ° C

Atbalstītie LG televizori

• 2021. gada televizori
– Z1/M1/G1/C1/B1/A1
– QNED9*/QNED8*/NANO9*/NANO8*/NANO7*
- UP8*/UP7*
(Lūdzu, pārbaudiet, vai televizora Bluetooth ir pieejams)
* Ne visi uzskaitītie modeļi tiek atbalstīti visās valstīs.
* Uzskaitītie modeļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LG LOGO

Dokumenti / Resursi

LG MR21GC Magic tālvadības pults [pdf] Īpašnieka rokasgrāmata
Magic Remote, MR21GC

Atsauces

Pievienoties sarunvaloda

3 Komentāri

 1. Kas notika ar ierīces savienotāju? Man ir jāpievieno tālvadības pults Bose kinoteātra skaļruņiem, lai es varētu kontrolēt skaļumu ar savu burvju tālvadības pulti.

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.