kogan Hollywood Makeup Mirror vartotojo vadovas

HOLLYWOOD MAKEUP MIRROR vartotojo vadovas SAUGA IR ĮSPĖJIMAI Įspėjimas Prieš surenkant Holivudo LED veidrodžio šviestuvą, būtinai atidžiai perskaitykite šį instrukcijų lapą, grįžkite į jį montuodami, kad įsitikintumėte, jog gaminys yra saugiai ir teisingai pritvirtintas. Jei abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Išjunkite elektros maitinimą…

anko DP352 viso ilgio Holivudo veidrodžio naudojimo instrukcija

anko DP352 viso ilgio Holivudo veidrodžio įspėjimai Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite ir laikykitės visų šiame vadove pateiktų įspėjimų ir instrukcijų, net jei esate susipažinę su šiuo gaminiu. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichikos negalios arba neturintys patirties ir žinių, nebent jie...

anko DP317 „Hollywood Mirror“ vartotojo vadovas

anko DP317 Holivudo veidrodžio įspėjimai Prieš naudodami šį prietaisą perskaitykite ir laikykitės visų šiame vadove pateiktų įspėjimų ir instrukcijų, net jei esate susipažinę su šiuo gaminiu. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichikos negalios arba neturintys patirties ir žinių, nebent jie buvo...