BISSELL 2551 serijos skersinių bangų belaidis kelių paviršių drėgnas sausas vakuuminis naudotojo vadovas

CROSSWAVE® CORDLESS NAUDOTOJIMO VADOVAS 2551 SERIJOS SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ĮSPĖJIMAS: PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJANT CROSSWAVE® CORDLESS. Perspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) rimtus sužalojimus. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš atlikdami techninę priežiūrą. Naudodami elektros prietaisą, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių...

„Bissell 2551“ serijos belaidžio „Crosswave“ greito pradžios vadovas

GREITOS PALEIDIMO VADOVAS 2551 SERIJOS CROSSWAVE® CORDLESS Greitos pradžios naudojimo instrukcijos ĮSPĖJIMAS Išsamias instrukcijas ir svarbius saugos nurodymus rasite pridėtame vartotojo vadove. Pirmiausia įkiškite rankenėlę mašinos korpuso viršuje, kol...