ເຊື່ອມຕໍ່ Spotify - ເລີ່ມຕົ້ນ

ເຊື່ອມຕໍ່ Spotify ກັບ Spotify Connect, ທ່ານສາມາດຟັງຢູ່ໃນ ລຳ ໂພງ, ໂທລະພາບ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆໂດຍໃຊ້ແອັບ Spot Spotify ເປັນໄລຍະໄກ. ກວດເບິ່ງ Spotify Everywhere ສຳ ລັບອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານສາມາດກວດສອບກັບຜູ້ຜະລິດ. ເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ: ອຸປະກອນທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ WiFi ດຽວກັນ. ແອັບ Spot Spotify ຂອງທ່ານແມ່ນ […]